blog placeholder

opkoper Toyota Corolla

Op verzekeraarklachten.nl staat te lezen: In de praktijk is het zo dat verzekeraars in uiteenlopende situaties een onderzoeksbureau kunnen inschakelen, en iedere verzekerde kan daarmee te maken krijgen. De verzekerde krijgt dan bezoek van een medewerker van het bureau, ‘teneinde de toedracht en omvang van de schade beter vast te kunnen stellen’. Desgevraagd wordt dan door de onderzoeker medegedeeld dat het een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek betreft, maar een dergelijke mededeling is wél met een korrel zout te nemen. De realiteit van het tegendeel is -schokkend genoeg- voor het merendeel van verzekerd Nederland onbekend.

Mijn praktijk bevindingen:
1- Als je, met een auto die geen officiële cataloguswaarde meer heeft omdat hij ouder is dan 10 jaar, buiten je schuld economisch total loss wordt gereden, vervallen je rechten en ligt opeens alle macht bij het Taxatie bureau dat door de verzekering van de tegenpartij wordt ingeschakeld.

2- Het schadeherstelbedrijf waar je auto door het sleepbedrijf naar toe wordt gebracht doet het voorkomen dat de eigendomsrechten over de auto tot aan de taxatie bij de verzekering liggen.

3- Het schadeherstelbedrijf speelt onder een hoedje met het taxatie bureau door, op een intimiderende wijze, alle opkopers tot aan de taxatie van je beschadigde auto te weren zodat je geen kans krijgt om zelf de waarde van je beschadigde auto te bepalen.

4- Het taxatie bedrijf doet je vervolgens telefonisch een belachelijk laag voorstel en chanteert je in dat gesprek door te dreigen dat als je niet met hun voorstel akkoord gaat de aftrek voor de aanwezige lichte schade van voor de aanrijding te verhogen van € 750,- naar € 2000,- zodat je niets meer vergoed zult krijgen als schadebedrag.

5- Als je vervolgens een klacht indient bij de opdrachtgever van het taxatie bureau, …… Verzekeringen,  wordt hier niets mee gedaan door deze verzekeringsmaatschappij maar krijg je als reactie een antwoord van het taxatie bureau zelf waarin deze het volgende zegt “Wij erkennen dat dit niet de juiste opstelling van de expert is. Ik herken de expert hier niet in maar voor u heeft dit in ieder geval geen goed gevoel dus daarvoor excuses.” Waarna het taxatie bureau weer hetzelfde belachelijke lage voorstel voor het uit te keren schade bedrag herhaalt. Ze gaan in deze reactie echter wel akkoord met je claim voor de vergoeding van de in- en uitbouwkosten van de recent ingebouwde audio installatie.

6- Als ik, zoals normaal gebruikelijk is bij economisch total loss, direct afstand had gedaan van mijn beschadigde auto had ik € 110,- gekregen voor mijn beschadigde auto en had het taxatiebureau in samenwerking met het schadeherstelbedrijf mijn beschadigde auto direct doorverkocht voor tenminste € 750,- en de winst samen gedeeld.

Toelichting waarde van mijn beschadigde Toyota Corolla de na de aanrijding:
Dat mijn beschadigde Toyota Corolla na de aanrijding nog heel gewild was bleek wel uit het feit dat ik vlak na de aanrijding al gebeld werd door een medewerker van het sleepbedrijf, die hem had zien staan na de aanrijding en die mij er direct telefonisch € 500,- voor bood, N.B. deze medewerker wist toen nog niet eens dat er een goed werkende pas gereinigde en gevulde airco in zat en dat er net voor € 650,- een audio set ingebouwd was. Deze medewerker heeft vervolgens toen de auto na de taxatie vrijgegeven werd de auto met een autoambulance voor mij opgehaald en de audio installatie professioneel uitgebouwd. De auto is vervolgens via deze medewerker zonder audio installatie op mijn verzoek voor € 750,- verkocht aan een auto-exportbedrijf uit Brabant. Ik kreeg, geheel tegen mijn verwachting in, een dag later zelfs nog een bod van € 900,- van een ander auto-exportbedrijf, die ik ook direct nadat de auto was vrijgegeven alle schade foto’s, specificaties en recente facturen van het onderhoud van de auto had gestuurd met een verzoek voor een bindend bod. Toen ik hem terugmailde dat de auto al aan een ander verkocht was belde deze exporteur me zelfs nog op voor het adres van degene waar de auto aan verkocht was omdat hij hem van hem wilde overnemen. Uit dit alles blijkt dat het taxatie bureau absoluut niet aan een aantal opkopers een bieding heeft gevraagd maar mij bewust de lage restwaarde van € 110,- “door de strot heeft willen duwen”.