blog placeholder

De looptijd van je hypotheek bepalen is geen makkelijke beslissing. Als je een hypotheek afsluit om je droomhuis te kunnen kopen, ben je altijd gebonden aan een termijn. Psychologisch is het niet te onderschatten om lange tijd onderworpen te zijn aan een maandelijks aflossingsbedrag. Daarom kiezen sommigen dan ook voor een korte termijn. Anderen opteren dan weer voor een langere aflossingstermijn. Welke looptijd is voordeliger?

Een hypotheek aangaan: een jarenlange verbintenis

Wie de beslissing neemt om een huis te kopen, kan niet zonder hypotheek, tenzij hij of zij steenrijk is. Gevolg van de hypotheek is dat de bank je een bedrag leent om een woning te betalen en dat je dat bedrag op lange termijn moet terugbetalen, samen met een rente en kosten. Afhankelijk van de kostprijs van de woning, de financiële situatie van de hypotheeknemer en de grootte van het maandelijks aflossingsbedrag, bedraagt de looptijd van de hypotheek doorgaans 20, 25 of 30 jaar.

Langere looptijden door de crisis

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat de financiële situatie van een grote hoeveelheid mensen verslechterde. Tegelijk steeg de inflatie en werd het leven duurder. Om mensen toch de kans te geven een woning te kopen door middel van een hypotheek, gingen sommige banken en kredietverstrekkers hypotheken aanbieden met een langere aflossingstermijn. Looptijden van hypotheken die dertig jaar bedragen komen nu meer en meer voor.

Langere looptijd, lagere maandelijkse aflossing

Hypotheeknemers die kiezen voor een langere looptijd voor hun hypotheek concentreren zich vooral op het voordeel van de lagere maandelijkse aflossingen. Als de hypotheektermijn langer is, dan kan je een lager aflossingsbedrag afdingen per maand. Dit is voordelig omdat het een verlichting is voor je maandelijks budget. Op die manier heb je per maand meer financiële ademruimte.

Is een langere looptijd wel voordelig?

Omwille van deze reden lijkt een hypotheek met een langere looptijd op het eerste zicht voordelig. Toch is er een addertje onder het gras. Als je kiest voor een langere aflossingstermijn, dan zal je uiteindelijk meer rentebetalen op je hypotheek. Als je een hypotheek neemt, dan betaal je elke maand een deel van het geleende kapitaal terug én een bedrag aan interesten. In het begin van de hypotheek zal je voor het grootste deel interesten betalen, terwijl het aandeel van het kapitaal kleiner zal zijn. Gaandeweg zal je minder rente moeten afbetalen en meer kapitaal. Hoe langer je looptijd is, hoe trager het aandeel van de rente zal verminderen. Het nadeel van de rentekosten is dus niet te onderschatten bij een langere hypotheektermijn.

Wat is de ideale looptijd van je hypotheek?

Het is moeilijk te bepalen wat de beste termijn is voor je hypotheek. De een kiest liever voor een langere periode van 30 jaar, terwijl de ander eerder opteert voor de korte pijn van 15 jaar. Het bepalen van de meest geschikte looptijd van je hypotheek is afhankelijk van:

> de maandelijkse inkomsten van jezelf en je partner

> de leeftijd van jezelf en je partner

> jullie fiscale toestand

> de grootte van het leenbedrag

> de rente

> de psychologische druk om je verbonden te voelen voor lange termijn