blog placeholder

Een groot aantal mensen krijgt tegenwoordig te maken met financiele problemen. Rekeningen blijven liggen, je komt nauwelijks rond. Het beheren van uw inkomsten en uitgaven word steeds moeilijker.

Schuldbemiddeling bij financiele problemen.

Voor mensen met financiele problemen zijn er tegenwoordig diensten opgericht via het ocmw.Hun doel is mensen met betalingsmoeilijkheden te helpen en ondersteunen. Het ocmw zorgt ervoor om in overleg met de schuldeiser een afbetalingsplan te regelen voor zijn schulden en te waarborgen dat u een menswaardig leven kan leiden.

Als u een dringend probleem heeft zoals bv. een openbare verkoop de volgende dag, kan het ocmw onmiddelijk contact opnemen met de schuldeiser en deurwaarder en kunnen ze nog overleggen. Daarna neemt het ocmw contact met u op voor een afspraak. U kan dan met de maatschappelijke werkster uw verhaal doen hoe uw financiele problemen zijn ontstaan en wat uw verwachtingen zijn. Er word ook uitgelegd hoe zij u kunnen helpen.

Er word opgeschreven hoeveel uw inkomsten en uitgaven zijn. U brengt dan zoveel mogenlijk bewijzen en documenten mee. Vanaf de schuldbegeleiding begint is er een proefperiode van 3 maand. In de proefperiode betaalt de client zijn maandelijkse kosten zoals huur, elektriciteit, verzekeringen,…en word aan de schuldeisers uitstel van betaling gevraagd.

Er zijn verschillende manieren voor schuldbemiddeling

Als u budgetbegeleiding doet word u geholpen bij inkomsten en uitgaven. U blijft zelf uw betalingen doen en brengt de bewijzen dan naar uw maatschappelijke medewerker.

Als u budgetbeheer doet betaald de maatschappelijke werkster uw rekeningen. U ontvangt dan een bepaald bedrag leefgeld om uw dagelijkse kosten mee te betalen. (eten, kleren,…)

Als u budgetbemiddeling doet probeert het ocmw te bemiddelen met de schuldeiser voor het afbetalen van leningen, kredietopening, budgetlijn, kredietkaart,…Dit gaat vaak samen met budgetbeheer.

Wanneer uw financiele problemen te ernstig zijn kan men u doorverwijzen naar collectieve schuldenregeling. Hiervoor word een verzoek ingediend bij de rechtbank. Het ocmw kan u daarbij helpen. Het is dan de rechter die beslist of u een overmatige schuldenlast heeft. Indien dit zo is wijst de rechter u een schuldbemiddelaar aan. Dit is meestal een advocaat of deurwaarder. Via een minnelijke schikking probeerd de schuldbemiddelaar de uw inkomsten te verdelen over de schuldeisers. Indien deze niet akkoord gaat veld de rechter een oordeel en kan een regeling verplichten.

Het ocmw treedt momenteel niet op als schuldbemiddelaar via collectieve schuldbemiddeling.