blog placeholder

De woningmarkt is zich weer langzaam aan het herstellen en er worden steeds meer huizen verkocht en gekocht. De zeer lage hypotheekrente heeft hierop zeker een grote invloed gehad. Ook de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling heeft het nodige effect gehad. Er komen een hoop zaken kijken bij het kopen van een woning, zeker met het veranderen van de nieuwe regels in 2015. Zo wordt onder andere de regeling van de hypotheekrenteaftrek per 2015 versoberd. Ook het vervallen van de verhoogde schenkingsvrijstelling kan invloed hebben op het kopen van een huis. Deze veranderingen maken het misschien minder aantrekkelijk om een huis te kopen.

Nibud

Wanneer je van plan bent om een hypotheek af te sluiten, kan je nog tot 104% van de waarde van de woning lenen.  Mits je het dit jaar nog regelt. In 2015 ligt dit al een percentage lager, op 103%. Tot aan 2018 wordt het percentage jaarlijks verlaagd met 1%, tot je nog maar 100% van de waarde van je woning kan lenen. Daarnaast mag een huizenkoper vanaf 2015 minder geld lenen door een nieuwe rekenmethode van het Nibud. Zij berekenen elk jaar weer de maximale financieringslast. Voor volgend jaar wordt er rekening gehouden met mogelijke onvermijdbare uitgaven, zoals de hogere zorgkosten of de komst van kinderen. Hogere inkomens hebben meer ruimte in hun budget om dit op te vangen, daarom zullen vooral de lagere inkomens getroffen worden door deze nieuwe regel. Dit houdt kort in dat je een kleine 8% minder kan lenen dan in 2014. Dit betekent makkelijk gezegd, dat het steeds moeilijker wordt om een huis te kopen. Er zal meer eigen geld moeten worden ingebracht. 

 

Verdere zaken

Naast deze verandering, veranderen er nog aantal zaken voor 2015.

-De NHG-grens wordt per 1 juli 2015 verlaagd naar € 245.000,-. Dat betekent dat de maximale aankoopprijs van een huis met NGH € 231.000,- mag zijn.

-De hypotheekrenteaftrek zal ook verder worden verlaagd. Het veranderd namelijk van 51,5% naar 51%. De komende jaren wordt het maximale aftrekpercentage jaarlijks verlaagd met 0,5%, naar uiteindelijk 38% in 2041. Dit raakt alleen huiseigenaren die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen. Makkelijk gezegd houdt dit in dat voor elke 10 duizend euro betaalde hypotheekrente, zij ongeveer 50 euro minder belasting terug krijgen in 2015.

-In 2014 is het nog mogelijk om tot € 100.000,- belastingvrij te schenken voor een woning. Per 1 januari 2015 wordt dit teruggedraaid. Belastingvrij schenken voor de eigen woning aan kinderen in de leeftijd 18 tot 40 blijft wel mogelijk, indien de kinderen niet eerder zo’n schenking hebben gekregen. Het maximum ligt rond de €52.000, het exacte bedrag voor 2015 is nog niet bekend.

-Er is ook een verbetering voor mensen die restschulden hebben uit een vorig woning. Deze restschulden zijn voor een langere periode aftrekbaar. Waar dit in 2014 nog gold voor een periode van tien jaar, is dit voor volgend jaar verruimd naar vijftien jaar. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017.