blog placeholder

De allerlaatste Nederlandse gulden was een speciale gulden die in 2001 als een afscheidsgulden met een speciaal ontwerp en een speciale boodschap werd geslagen. Deze afscheidsgulden werd geslagen in een oplage van 16.000.000 stuks. Een symbolisch aantal allerlaatste guldens want Nederland had toen 16.000.000 inwoners.

terug naar de gulden

terug naar de gulden

Het begin van de euro:
Nederland ging op 1 januari 2002 na 700 jaar Gulden over op de Euro. De overgangstermijn in de winkels was 4 weken waarin je zowel met Guldens als met Euro’s kon betalen. Hiermee was Nederland heel snel met de overgang naar de Euro. Gulden Munten konden nog tot 2007 worden ingewisseld en gulden bankbiljetten kunnen nog tot 2032 worden ingewisseld bij banken en postkantoren.

terug naar de gulden

Graaien naar euro’s
Meteen bij de introductie van de Euro begon het grote graaien. Op de meeste dingen heb ik niet gelet, omdat wij ook toen genoeg verdienden om zonder te hoeven rekenen onze dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Van twee dingen weet ik het toevallig wel omdat dat mij toevallig op viel in die eerste weken van de Euro. Ik had toevallig de week voor de invoering van de euro in de fotospeciaalzaak bij ons in het winkelcentrum een aantal digitale fototoestellen met elkaar vergeleken. Ik weet het nog heel goed want de eigenaar had achter ieder fototoestel een A4 afdruk van een foto geplaatst die met het betreffende toestel was genomen. Omdat de foto achter de niet zo dure Fuji Finepix het mooist was had ik die uitgekozen. Hij kostte Fl. 275,- (=€ 125,-). Ik besloot hem de volgende week, na overleg met mijn vrouw, te gaan kopen. In het weekend daartussen werd de Euro ingevoerd. Toen ik de week daarna naar de fotospeciaalzaak ging om het toestel te gaan kopen was de prijs omgezet naar Euro’s. Hij kostte nu € 149,- (=Fl. 327,80). Een prijsstijging van 19,2% in één week. Het tweede waar ik het nog van weet is een glas cola in het buurthuis waar ik iedere week repeteerde met mijn koor. Voor het Euro introductie weekend Fl. 2,50 (=€ 1,14) voor een glas cola en na dat weekend € 1,30 (=Fl. 2,86). Een prijsstijging van 14,4% in één week. Sommige deden het nog makkelijker en veranderden gewoon FL. in € op hun prijskaart, dit weet ik toevallig van twee gevallen. Het eerste geval was een ijsverkoper in Schoorl, voor het Euro introductie weekend Fl. 0,75 (€ 0,34) en na dat weekend € 0,75 (= Fl. 1,65) voor een zgn. Raket waterijsje. Een prijsstijging van 120% in één week. Het tweede geval hoorde ik van vrienden van ons. Hun dochtertje lag (hing) die weken in het ziekenhuis in een zgn. spreidbroek om haar heupjes te corrigeren. Ze moest twee keer per week naar een dependance van het ziekenhuis voor therapie. Dit ging per ambulance. Gelukkig betaalde de verzekering dit transport maar ze kregen wel de rekening eerst thuis. Voor het Euro introductie weekend Fl. 750,- (€ 341,-) en na dat weekend € 750,- (= Fl. 1650,-) Een prijsstijging van 120% in één week.

terug naar de gulden

De oude gulden bestaat niet meer:
De mensen die nu roepen dat ze de Gulden terugwillen denken daarbij aan wat ze voor die Gulden konden kopen voor de introductie van de euro. Ze beseffen echter niet dat zelfs al zouden we toen direct na de introductie van de Euro, dus nog voor alle toestanden met Griekenland en Italïe, na een week al weer teruggegaan zouden zijn naar de Gulden, zou blijken dat we er al 20% op achteruit waren gegaan. We zijn nu 10 jaar verder en nog zijn er mensen die rekenen in Guldens. Echter ze vergeten rekening te houden met 10 jaar inflatie zijnde 20% en de 20% van het eerste graaien dus totaal 40% ontwaarding van de oude gulden. De enige mensen die er van geprofiteerd hebben zijn de mensen met schulden. Een aflossingsvrije hypotheek van FL. 100.000  is nu omgerekend nog maar =FL. 60.000,-  oude Guldens waard. Dit geld echter omgekeerd ook voor een spaartegoed van FL. 100.000  oude guldens.

terug naar de gulden

Conclusie:
De conclusie uit het bovenstaande verhaal is dat de wens om terug te gaan naar de oude Gulden wordt ingegeven door het gevoel dat veel mensen nog hebben dat ze toen veel meer konden kopen met hun geld. Dat was ook zo, echter als we nu onze Euro’s weer om gaan wisselen in Guldens blijft die 40% die ons geld minder waard is geworden na de introductie van de Euro hetzelfde en kunnen we niet opeens meer kopen voor onze Gulden.

terug naar de gulden

Voorstel PVV:
Het voorstel van de PVV om terug te gaan naar de Gulden is puur een nationalistisch populistisch voorstel. De PVV speelt in op het gevoel van de laagopgeleide massa dat het leven met de oude Gulden beter was. De PVV verteld er echter niet bij dat als we nu de Euro inwisselen voor de Gulden we er niet beter van worden en we het niet opeens weer zo goed zullen krijgen als vroeger.