blog placeholder

Het scheelde de laatste tijd niet veel of het hele geldsysteem was in elkaar gestort. Alleen door rigoureus ingrijpen heeft de regering dit weten te voorkomen. De oorzaak van het bijna in elkaar storten van het geldsysteem is het op grote schaal handelen en speculeren met geld. We hebben dus aan den lijve ervaren dat valuta  speculaties het hele geldsysteem kunnen vernietigen, moet speculeren met geld daarom eigenlijk niet verboden worden?

Geld:
Wikipedia definieert geld als volgt: “Geld is enig object of toetsbare vermelding dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel en incidenteel ook als eenheid voor uitgestelde betalingen”.

Hoofdfuncties van geld:
Uit de definitie blijkt dat geld zelf niet bedoelt is als handelswaar maar dat de belangrijkste functies van geld ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel zijn. De hoofdfunctie van geld is ruilmiddel, het is ooit in het leven geroepen omdat het ruilhandelssysteem een belemmering vormde voor mensen om zich te specialiseren. Door de invoering van geld werd het mogelijk om je te specialiseren in het produceren van één goed of het verlenen van één dienst. Bovendien konden bijvoorbeeld boeren die maar een paar maanden per jaar bederfelijke producten konden verkopen door de invoering van het geld ook de rest van het jaar in hun levensonderhoud voorzien doordat ze het in korte tijd verdiende geld konden bewaren en verspreid over de tijd dat ze geen producten te verkopen hadden konden uitgeven om in hun levensonderhoud te voorzien.

alle valuta´s van de wereld

Hoe kan speculatie met geld worden voorkomen?
Speculeren met geld is alleen maar mogelijk doordat er verschillende valuta’s* bestaan. Bij het speculeren wordt één van deze valuta’s gekocht en wordt deze met een andere valuta betaald. Bij het speculeren met valuta’s wordt altijd in een valuta-paar geïnvesteerd. Al naargelang de verwachting in de koersontwikkeling van dit valutapaar wordt ‘gekocht’ (long) of ‘verkocht’ (short). Deze speculaties worden op de FOREX-markt (een afkorting van Foreign Exchange) geplaatst. De enige manier om speculatie met geld te voorkomen is dus door één wereldwijde valuta in te voeren.

* Valuta:
Een valuta is een officieel geldig betaalmiddel van een land. De belangrijke valuta’s zijn de Euro, de Amerikaanse dollar, de Britse pond en de Japanse yen.