blog placeholder

Ieder kind moet op een gegeven moment een beroep kiezen. Sommige kinderen weten al van jongs af aan wat ze willen worden maar de meeste hebben geen idee. Veel kinderen weten alleen dat ze een beroep willen waar ze veel geld mee kunnen verdienen. Dit is een moeilijk uitgangspunt. Om deze groep een idee te geven welke beroepen het best betaald worden hier een overzicht. 

VROUWEN Met welk beroep verdien je het meeste geld

De 10 best betaalde vrouwenberoepen (brutoloon per uur in 2010)
Producer film, toneel, media: € 29,19
Voedingsmiddelentechnoloog: € 27,19
Hoofd afdeling HRM (Hoofd Personeelszaken): € 25,30
Financieel controller: € 24,03
Specialist onderwijsmethoden: € 23,09
Beleidsadviseur: € 22,73
Manager: € 22,37
Loopbaan adviseur: € 21,33
Fysiotherapeut: € 21,29
HR adviseur (personeelsadviseur): € 20,56
(Data: Loonwijzer.nl)

Hoe kun je het worden: producer
De Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA), een onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, heeft een vierjarige hbo-opleiding met acht afstudeerrichtingen, waaronder ‘productie’. Jaarlijks wordt bij deze richting een klein aantal studenten toegelaten. Je wordt opgeleid tot producer, uitvoerend producent of productieleider. De aanmeldingsprocedure omvat een gesprek met een toelatingscommissie waarbij je je eigen werk moet kunnen laten zien.

Verder kun je bij de Media Academie in Hilversum losse cursussen volgen.

Voorbeeldloopbaan
Jeffrey van Oldshoorn begon tien jaar geleden als stagiair bij RTL. Hij verzorgde de schriftelijke communicatie rondom een nieuw televisieprogramma over cruiseschepen. Omdat hij nauw samenwerkte met het productieteam, werd zijn interesse voor het productiewerk gewekt. Hij volgde drie cursussen aan de Media Academie. Daarna heeft hij zich ingeschreven bij de Nederlandse Televisieacademie, waar hij na een strenge selectie werd toegelaten. Na zijn studie heeft hij enkele jaren gewerkt voor drie verschillende productiemaatschappijen. Onlangs is hij voor zichzelf begonnen. Hij produceert nu in opdracht van commerciële en publieke omroepen informatieve programma’s en levert daarnaast via een nieuw bedrijfje formats (ideeën voor nieuwe televisieprogramma’s).

Wat ga je verdienen? In loondienst, bij een productiebedrijf, levert een baan als producer voor een beginner ca. € 2.600 per maand op. Wanneer je op freelance basis werkt, wordt het inkomen verdiend met een zogenaamde mark up: een percentage van de totale projectsom. Bij een commercial van € 60.000 kan de mark up vastgesteld zijn op bijvoorbeeld twintig procent. Tegenover deze wat hogere verdienste staat de onzekerheid dat er niet altijd werk is. Er zijn wel veel mogelijkheden om vacatures en tijdelijke projecten te vinden.

Wat zijn je carrièremogelijkheden? Van de studenten die afstuderen aan de Film en Televisie Academie (NFTA) heeft het overgrote deel (78 procent) direct een baan. De Academie staat hoog aangeschreven en oud-studenten zijn vaak betrokken bij film- of televisieproducties die (inter)nationale prijzen winnen. Met een diploma van een andere (kunstzinnige) opleiding – zoals de Academie voor Beeldende Kunsten – is de kans op het vinden van een baan aanzienlijk kleiner. (bron: carrieretijger.nl)

Hoe kun je het worden: voedingsmiddelentechnoloog
Het best kun je een Hbo-opleiding Voedingsmiddelentechnologie gaan volgen. Deze opleiding duurt 4 jaar. Toelatingseisen:
Profielen havo-diploma: E&M met wiskunde A en scheikunde, N&G, N&T.
Profielen vwo-diploma: N&G, N&T, E&M wiskunde A en scheikunde.
Een relevante mbo-opleiding (niveau 4) met voldoende wiskunde en scheikunde.
Vakken: biologie; grondstoffen en eindproducten; voedingsleer; levensmiddelenmicrobiologie; procestechnologie; kwaliteitsbeheer; productietechnologie; meet- en regeltechniek; levensmiddelenchemie; marketing. Een voorbeeld van een specialisatie die je in het vierde jaar kunt volgen is Voeding & Management.
In de voedingsmiddelentechnologie doe je kennis op over voedsel en voeding, grondstoffen en eindproducten, chemie en microbiologie. Ook leer je herkennen waar en hoe de verschillende vakken toegepast kunnen worden in de praktijk. De technologie wordt ook in de praktijk getoetst in het praktisch/stage gedeelte. Ook krijgen de studenten vakken op het gebied van spreken in het openbaar en management. Bij dit laatste is het van belang dat studenten zowel met productiekernen als klantenwensen overweg kunnen. Na je propedeuse kun je – afhankelijk van de opleiding – differentiëren. Je kunt je specialiseren in o.a. biotechnologie (toepassen van kennis over micro-organismen), kwaliteitszorg (bewaking kwaliteit van grondstof tot eindproduct), productontwikkeling (met kennis inspringen op de wensen van de klant), procesontwikkeling (na de ontwikkeling van een product dit productierijp maken) en marketing (trends opmerken).

Toekomstmogelijkheden:  Je kunt gaan werken als verkoper; deze is het aanspreekpunt voor de klant: met technische kennis kan de klant geadviseerd worden. Ook het optimaliseren van productieprocessen en het uitvoeren van kwaliteitsbewaking zijn mogelijkheden. Bij de ontwikkeling van produkten kan meegewerkt worden aan het optimaliseren van de verkoop- en marketingplanning. Zowel productiebedrijven, onderzoeks- of controle-instellingen als marketingbureaus zijn mogelijke werkgevers. Opdrachten waarin warenwet, milieuzaken, marktonderzoek etc. voorkomen zijn het werkterrein van de levensmiddelentechnoloog. Voorbeelden van actuele activiteiten zijn nieuwe toetjes bedenken voor een voedingsmiddelenproducent of de marketing rond een nieuw product coördineren. (bron: tkmst.nl)

Hoe kun je het worden: (hoofd) human resource manager (hoofd personeelszaken):
Wanneer je als HR Manager aan de slag wilt zijn er een aantal mogelijkheden. Zo kun je een HBO opleiding volgen of een Post-Bachelor. De te kiezen richting is Personeelsmanagement, Strategisch HR Management of Bedrijfsorganisatie en Personeelsmanagement.
Een Post-Bachelor kun je alleen volgen wanneer je reeds een Bachelor hebt voltooid. Dat zal in het meest gunstige geval een Management of Personeel en Organisatie gerelateerde Bachelor zijn. (bron: nationaleberoepengids.nl)

Hoe kun je het worden: financieel controller
Voor het beroep heb je minstens een HBO Master in Bedrijfseconomie nodig, bij voorkeur iets in de richting van Accountancy. Heel vaak is echter HBO niet genoeg en is een WO Master vereist. Vaak moet je ook geregistreerd staan als accountant. Tien jaar ervaring in de financiële sector is vaak een minimumvereiste, soms ook nog in de industrie waar het bedrijf zich bevindt.
Financial Controllers zijn vaak werkzaam bij internationale bedrijven, dus ook het goed spreken en schrijven van de Engelse taal is een vereiste. Tot slot moet de Financial Controller een goede kennis van Word, Excel en boekhoudkundige programma’s hebben. (bron: nationaleberoepengids.nl)

Hoe kun je het worden: specialist onderwijsmethoden
Je kunt het best Onderwijskunde aan de Universiteit gaan studeren omdat:
– het een toegepast karakter heeft-het aandacht heeft voor een ruim gebied in de onderwijskunde – het gebruik maakt van multimediale technieken – het een ontwerpgerichte aanpak heeft

De opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit is een opleiding waarin het leren en de ontwikkeling van personen in uiteenlopende contexten centraal staat. Dit houdt in dat het een hele brede studie is waarbij je je bezighoudt met alles omtrent leren. Zo zul je verschillende dingen bestuderen en onderzoeken als leerprocessen, leeromgevingen, leermaterialen en randvoorwaarden voor het leren. De kunst hiervan is om dit op een interessante, uitdagende en stimulerende manier te doen, waarbij het doel is om het leren te begrijpen, te verklaren en uiteindelijk te verbeteren.

Onderwijskunde aan de Universiteit aan de Universiteit onderscheidt zich van andere onderwijskundige opleidingen door de ontwerpaanpak die heel belangrijk wordt geacht. Dat doe je door systematisch onderwijskundig onderzoek te verrichten, waarmee je in kaart kunt brengen wat de kennisbehoefte is. Op basis daarvan ontwerp je oplossingen zoals een educatieve website of een trainingsprogramma voor een ontwikkelingsland. Nadat je deze hebt getest en geëvalueerd kan je deze nog aanpassen voordat hij definitief wordt ingevoerd.

Als afgestudeerde Onderwijskundige zul je dus vooral bezig zijn met het uiteindelijk ontwerpen van onderwijsmethoden. Hierin valt ‘onderwijs’ heel breed op te vatten. Het kan uiteenlopen van leermethodes voor het basisonderwijs, maar ook bijscholing binnen het bedrijfsleven of trainingen bij een sportschool reguleren. Doordat je ook kennis opdoet over organisaties, beleid en management kun je namelijk heel goed rekening houden met de kenmerken en wensen van elke organisatie. Hierdoor is het toekomstige werkveld dus zeer uitgebreid. Meer informatie over de banen die je later kunt hebben kan je hier vinden.

Voor het ontwerpen van onderwijsmethoden zul je je specialiseren in de media, want voor kennisoverdracht zijn hulpmiddelen nodig als video, simulaties, lesboeken of andere creatieve ideeën. Zo zul je alles te weten komen over de sterke en zwakke punten van de verschillende media en wanneer je deze in moet zetten. Om vervolgens met deze kennis een bepaalde methode in zijn geheel te ontwikkelen. Ben je benieuwd hoe dit in zijn werk gaat, kom dan eens een dag meelopen met een student Onderwijskunde. (bron: utwente.nl)

Hoe kun je het worden: beleidsadviseur
Om beleidsmedewerker te kunnen worden moet je minimaal hbo-niveau hebben. Daarnaast helpt het als je al iets af weet van het beleidsterrein waar je mee te maken krijgt, bijvoorbeeld als je in een vorige baan met het onderwerp bezig bent geweest.
Speciale opleiding als basis:
De hbo-opleiding bestuurskunde / overheidsmanagement richt zich volledig op werken bij de overheid. Het onderdeel beleid is goed vertegenwoordigd in het programma. Je bent dan opgeleid als generalist op het gebied van beleid.
Andere opleiding als basis:
Je kunt ook een andere opleiding tot beleidsmedewerker volgen, bijvoorbeeld een opleiding op het vakgebied waar je beleidsmedewerker van wilt worden.
Er zijn veel mogelijkheden, bijvoorbeeld:
hbo Kunst en economie: beleidsmedewerker kunsten
hbo Communicatie: beleidsmedewerker communicatie (dit is soms het werk van de communicatiemanager)
hbo Bedrijfseconomie: financieel beleidsmedewerker

Met een meer inhoudelijke opleiding ben je specialist op een bepaald beleidsterrein. Als je in sollicitaties aan wil tonen dat je geschikt bent, zorg ervoor dat je naast je opleiding en werkervaring, de gevraagde eigenschappen en vaardigheden in je sollicitatiebrief en -gesprek goed naar voren laat komen. 

Wat ga je verdienen?
De salarissen van beleidsmedewerkers lopen erg uiteen. Het begint bij ongeveer € 2.000,- maar kan behoorlijk oplopen, tot zo´n €5.000,- per maand. Voor dat laatste salaris zul je een behoorlijk aantal dienstjaren moeten hebben en heb je een coördinerende functie. (Bron: Intermediair, oktober 2004) Natuurlijk hangt je salaris af van je opleiding, je capaciteiten en je werkervaring, maar bij de overheid werkt het daarnaast zo: Hoe groter de organisatie, hoe hoger je salaris: een beleidsmedewerker bij een grote gemeente verdient meestal meer dat een beleidsmedewerker bij een kleinere gemeente. Hoe hoger de organisatie, hoe hoger het salaris: bij een ministerie verdien je dus meer dan bij een gemeente. De overheid is een aantrekkelijke werkgever voor mensen die werk en zorg willen combineren. Er is geen werkgever waar deeltijdwerk op hoger niveau zo goed mogelijk is. De secundaire arbeidsvoorwaarden beperken zich niet tot materiële zaken. Ook kinderopvang, hypotheekregelingen en verschillende verlofvormen behoren tot de mogelijkheden.

Carrièremogelijkheden:
De overheid staat niet bekend om zijn verticale doorgroei. Er zijn maar een aantal mogelijkheden: Je kunt manager worden van een beleidsafdeling. Je kunt adviseur / consultant worden op je beleidsterrein of in je branche (bijvoorbeeld de sociale zekerheid). Je stapt dan over van de overheid naar een commercieel adviesbureau. Wel zijn er veel horizontale mogelijkheden. Je kunt overstappen naar een ander beleidsterrein, of je specialiseren in een bepaald aspect (bijvoorbeeld de financiële regelingen in de zorg). Een vacature voor een beleidsmedewerker kun je op verschillende terreinen vinden. (bron: carrieretijger.nl)

Hoe kun je het worden: loopbaan adviseur
Om  Loopbaanadviseur te worden zou je een opleiding kunnen volgen in de richting van communicatie, personeelsmanagement of economie. Een opleiding is echter niet verplicht en ook het opleidingsniveau staat niet vast.

Na het afronden van een opleiding kan er gekozen worden voor een cursus Loopbaanadviseur. Deze cursussen verschillen per aanbieder, in duur, kosten en inhoud. Het grote probleem dat zich voordoet in deze opleidingswereld is dat het beroep Loopbaanadviseur niet beschermd is. Een ieder kan zich Loopbaanadviseur noemen. (bron: nationaleberoepengids.nl)

Hoe kun je het worden: fysiotherapeut
Indien je Fysiotherapeut wilt worden volg je de HBO opleiding Fysiotherapie. Deze opleiding duurt vier jaar. Een BIG registratie is verplicht, dit geeft de wettelijke en beschermde titel Fysiotherapeut.

Verder zal je op de hoogte moeten blijven van ontwikkelingen binnen de zorg, bijvoorbeeld nieuwe manieren om patiënten te behandelen. Een mogelijkheid hiertoe is vakliteratuur lezen en bijscholingen of cursussen volgen.

Er zijn verschillende specialisatiemogelijkheden zoals een Master Verpleegkunde of een Master in een van de andere paramedische beroepen. Je kan je specialiseren tot manueel therapeut, kinderfysiotherapeut of sportfysiotherapeut. Ook is het mogelijk om een verkorte universitaire opleiding te volgen, bijvoorbeeld Geneeskunde, Fysiotherapiewetenschap en Bewegingswetenschappen. (bron: nationaleberoepengids.nl)