blog placeholder

Ik hoorde vandaag op de radio voor het nieuws dat de Rabobank zijn banksysteem aan het aanpassen is zodat er straks een negatieve rente op spaartegoeden kan worden uitgekeerd. De Rabobank acht de kans namelijk zeer wel aanwezig dat zij een negatieve rente gaat rekenen over spaartegoeden. Als dit werkelijkheid gaat worden betekent dat dat mijn Foobie account vanaf dat moment mij per jaar meer op gaat brengen dan mijn zuurverdiende miljoenen.

Waarom wordt de spaarrente negatief:
Alle Nederlandse banken betalen sinds hun oprichting een rentevergoeding aan mensen die hun geld bij een bank in bewaring geven. Ze hebben daarbij altijd als streven gehad om deze zogenaamde spaarrente zo laag mogelijk te houden. In de praktijk werd de hoogte van de spaarrente, gedwongen door de onderlinge concurrentie, bepaald door de hoogte van de inflatie, hoe hoger de inflatie, hoe hoger de spaarrente. Hierdoor hebben spaarders altijd het gevoel gehad dat hun financieel vermogen toenam door de jaarlijks vergoedde spaarrente. Dit is echter nooit het geval geweest. De netto spaarrente is namelijk vrijwel gelijk aan de mate van inflatie en de daardoor veroorzaakte geldontwaarding. Op dit moment is de inflatie heel laag en vreest met zelfs voor deflatie. Als er sprake is van deflatie is een negatieve spaarrente een logisch gevolg. Dit geeft spaarders het gevoel dat ze er op achteruitgaan maar in feite maakt het voor de spaarders niets uit omdat ook nu het rendement op het spaargeld vrijwel gelijk is aan de mate van inflatie die in het geval van deflatie negatief is.

Wordt mijn Foobie account straks meer waard dan een miljoen op de bank?
Zodra de spaarrente negatief wordt, wordt alles wat wel jaarlijks geld opbrengt in meer waard als een miljoen op de bank. Het antwoord op de vraag “wordt mijn Foobie account straks meer waard dan een miljoen op de bank?” kan dan dus met “Ja” beantwoord worden. Hoeveel mijn Foobie account dan waard wordt is heel moeilijk te berekenen en hangt af van de verwachte hoogte van de spaarrente. Als het zo goed als zeker is dat de spaarrente de komende 100 jaar negatief zal zijn zullen alle spaarders hun geld van de bank halen en in waardevaste zaken gaan beleggen. Hierdoor zullen de prijzen van bijvoorbeeld grond, onroerend goed, goud en dergelijke omhoog schieten. Op een gegeven moment zal bijvoorbeeld een hectare grond zo duur zijn dat je ook daar nog nauwelijks rendement op kunt behalen. Dat zal het moment zijn dat mijn Foobie account ook meer als een miljoen waard wordt. Als gevolg van de hyperinflatie die er dan plaatsvind levert één klik op een advertentie die bij een Foobie artikel staat dan waarschijnlijk wel € 100,- op.

Hoe groot is de kans op hyperinflatie:
De kans op hyperinflatie is groter dan de meeste mensen denken. Door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt de spaarrente namelijk steeds lager. De ECB verlaagt keer op keer de rente, en heeft nu ook nog eens de geldpers aangezet om honderden miljarden goedkoop geld in de Europese economie te pompen. Doordat geld zo goedkoop wordt, hebben banken steeds minder geld over voor spaargeld van consumenten. Het wordt dus steeds waarschijnlijker dat de rente negatief wordt. Zoals ik in het bovenstaande heb beschreven zal hyperinflatie optreden op het moment dat men verwacht dat de rente de komende 100 jaar negatief zal blijven.

Wanneer komt mijn Foobie account te koop:
Na dit artikel gelezen te hebben kan ik me voorstellen dat er over een paar jaar mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het kopen van mijn Foobie account. Ze zullen daar miljoenen voor over hebben maar ik zal mijn Foobie account nooit verkopen. Wat heb je namelijk aan een paar miljoen als er hyperinflatie is?