blog placeholder

Nieuwe belastingregels

Vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe regels met betrekking tot de hypotheekaftrek ingegaan. Wat houden deze nieuwe regels in? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om nog voor hypotheekaftrek in aanmerking te komen bij het aangaan van nieuwe leningen?Hoe zit het met bestaande leningen en de hypotheekaftrek?In dit artikel wordt kort en bondig ingegaan op deze bovenstaande vragen.

Hypotheekaftrek en de aflossingsvrije hypotheek

Vanaf 1 januari 2013 zijn de belastingregels met betrekking tot de hypotheekaftrek en de aflossingsvrije hypotheek aangescherpt. Deze aanscherping houdt in dat u geen recht meer heeft op hypoheekaftrek bij het aangaan van nieuwe aflossingsvrije hypotheken.

Wat zijn aflossingsvrije hypotheken? Dat zijn hypotheken waarop niet afgelost wordt of waarop pas aan het einde van de looptijd wordt afgelost. Voorbeelden van aflossingsvrije hypotheken zijn:

  1. Aflossingsvrije hypotheek
  2. bankspaarhypotheek
  3. beleggingshypotheek
  4. effectenhypotheek
  5. levenhypotheek

Voorheen had u bij deze hypotheekvormen recht op volledige hypotheekaftrek. Vanaf 2013 in het kader van de bezuinigingen van het kabinet Rutte niet meer.

Voor bestaande hypotheken “hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten”, blijft de situatie ongewijzigd. Ook bij het oversluiten blijft de oude situatie gelden. Tenzij de bestaande hypotheek m.i.v. 2013 wordt opgehoogd (bijvoorbeeld bij een verbouwing) dan gelden voor het extra geleende bedrag de nieuwe belastingregels.

Vanaf 2013 hebben alleen huiseigenaren recht op hypotheekaftrek als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Ze hebben miv 2013 een nieuwe hypothecaire lening: een lineaire hypotheek of een annuiteitenhypotheek afgesloten;
  2. Deze hypothecaire lening dient binnen maximaal 30 jaar te worden afgelost.

 

Overige belastingregels m.b.t. hypotheekaftrek:

Vanaf 2013 vervalt de vrijstelling in box 1 voor nieuw afgesloten beleggingsrekeningen, spaarrekeningen en gesloten kapitaalrekeningen voor de eigenwoning (=KEW).

Voor bestaande gevallen blijft oude regime gelden. Dat wil zeggen u heeft recht op een vrijstelling indien u aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan:

  • indien uitkering niet hoger is dan 35.700 euro bij 15-19 jaar premiebetaling
  • indien uitkering niet hoger is dan 157.000 euro bij 20 jaar of langer premiebetaling.

De dubbele hypotheekaftrek (nieuwe woning gekocht terwijl oude woning nog niet is verkocht) blijft bestaan voor een duur van 2 jaar in plaats van 3 jaar in oude regime.

 

 Andere artikelen:

vergrijzing en werkeloze vijftiger

tips hoe kan je beter met je geld omgaan

crisis slaat hard toe, aantal werkelozen explosief gestegen

tips om geld uit te besparen