blog placeholder

Hoera, de vluchtelingen redden onze economie!

Er wordt  in Nederland door iedereen gediscussieerd over het vluchtelingen probleem. Aan het feit dat men het steeds over een probleem heeft is al te zien dat de gemiddelde Nederlander de vluchtelingen kwestie negatief benadert. Het kenmerk van een discussie is echter dat een goede debater net zoveel negatieve als positieve onderbouwde feiten kan opnoemen en dus al naar gelang zijn doelstelling de mensen die de discussie volgen een bepaalde kant op kan sturen met zijn betoog. Omdat ik de maatschappelijke vluchtelingen discussie een positieve kant op wil sturen zal ik daarom in dit artikel betogen en onderbouwen dat de vluchtelingen de redding zijn van onze economie.

Stelling “de vluchtelingen redden onze economie!”:

Uit de meest recente cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) blijkt dat als er ergens in Nederland een asielzoekerscentrum opent met vijfhonderd opvangplaatsen dat dit er voor zorgt dat er honderd volledige nieuwe directe arbeidsplaatsen ontstaan. De sectoren waar de meeste directe arbeidsplaatsen ontstaan door de toestroom van de vluchtelingen zijn cateraars, beveiligingsbedrijven, vervoerders, IT-consultants, bouw- en onderhoudsbedrijven en aanbieders van tijdelijke huisvesting. Het afgelopen jaar hebben ongeveer 58.000 vluchtelingen een asielaanvraag gedaan in ons land en zijn in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag in een asielzoekerscentrum gehuisvest. Door de komst en de opvang van deze 58.000  asielzoekers zijn er uitgaande van de cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers 11.600  volledige nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Er van uitgaande dat deze 11.600 nieuwe werknemers allemaal een volledige of gedeeltelijke werkloosheids- of bijstandsuitkering hadden van gemiddeld € 1.500,- per maand geeft dit een directe besparing op die uitkeringen van € 1.740.000 per maand of te wel € 208.800.000,-. Al deze nieuwe werknemers gaan er gemiddeld zo’n € 500,- netto op vooruit en  hebben per jaar met zijn allen dus € 69.600.000,- meer te besteden wat ze, omdat ze door hun uitkeringsverleden vaak hun grote aankopen hebben uitgesteld, voor het overgrote deel direct binnenlands zullen besteden. Daarbij komt nog het bedrag wat de asielzoekers zelf binnenlands besteden. De hoogte van dit bedrag is zo’n € 600,- per persoon per maand maal 12 maanden per jaar  maal 58.000 asielzoekers is € 417.600.000,-. Alleen de nieuw ontstane arbeidsplaatsen en het leefgeld van de asielzoekers zorgt dus voor een extra binnenlandse besteding van € 626.400.000,-. Iedereen die een beetje economisch onderlegt is kan je vertellen dat het grootste gedeelte, van wat de nieuwe werknemers in de “asiel” sector en de asielzoekers iedere maand ontvangen van de overheid, via belastingen en premies, die de binnenlandse bedrijven waar ze hun geld besteden,  moeten afdragen aan de overheid, weer terugvloeit in de staatskas en weer kan worden uitgegeven aan de “asiel” sector. Op deze manier ontstaat een enorme toename van de binnenlandse economische activiteit die indirect doorwerkt in alle geledingen van onze economie waardoor onze economie weer is gaan groeien.