schuldhulpverlening

Veel mensen in Nederland hebben te maken met schulden. Schulden kunnen een groot probleem worden in je leven en zijn er in verschillende vormen en maten. Mensen met een schuld  hebben persoonlijk advies of hulp nodig zodat ze weten wat hun schulden precies zijn, maar ookwat ze het beste daarmee moeten doen. Ook organisaties kampen hiermee, denk aan maatschappelijk werk, de overheid, sociaal raadslieden of de gemeente. In dit artikel vertellen we wat schuldhulpverlening is, hoe het in zijn werking gaat. 

Wat is schuldhulpverlening?

Bij schuldhulpverlening worden de inkomsten en uitgaven geregeld door de schuldhulpverlener. Er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven. De verlener kan kijken hoeveel geld er beschikbaar is voor leefgeld en keert dit maandelijks uit. Het overgebleven geld zal maandelijks uitgekeerd worden aan schuldeisers die nog geld terug krijgen. Deze schuldhulpverlening kan een aantal jaren duren. Dit is vooral afhankelijk van het aantal schuldeisers, het overgebleven budget dat elke maand wordt vrijgemaakt en hoe hoog de daadwerkelijke schuld is. De schuld moet volledig afgelost worden voordat de schuldhulpverlening ten einde komt. Een groot nadeel van dit traject is dat de schuldeiser na aflossing nog rente in rekening kan brengen. 

Het verloop van het traject

Aan het begin van het traject zal de schuldhulpverlener proberen een gouden middenweg te zoeken met de schuldeisers. Dit wordt het minnelijke traject genoemd en is op vrijwillige basis. Het minnelijke traject bestaat uit 2 fases: stabiliteitsfase en de schuldregeling fase. In de eerste fase worden alle zaken besproken en in orde gemaakt. In de tweede fase wordt een betalingsvoorstel afgegeven en contact opgenomen met de schuldeisers. Als het minnelijke traject niet lukt, zal de rechter gevraagd worden om te kijken naar een passende oplossing. Dit heet het wettelijke traject (de WSNP) en het traject loopt dan verder via de gemeente. 

Schuldverlening is een enorm begrip waar rekening gehouden moet worden met bepaalde wetten en regelgeving. Er zijn veel onderwerpen te leren rondom schuldhulpverlening. Werk en inkomen zijn bijvoorbeeld ook belangrijk op het gebied van schuldverlening en hebben invloed op je dagelijks budget. Altijd een droom gehad om je verder te verdiepen in dit boeiende onderwerp? De bestuursacademie van Nederland biedt verschillende opleidingen hierover aan. Bovendien leer je mensen met schulden op een juiste manier te begeleiden. Je krijgt inzicht in taken als preventie, belangenbehartiging en hulpverlening. Ook moet je de juridische aspecten zeker niet vergeten die gericht zijn op wet- en regelgeving.