blog placeholder

In dit artikel vertel ik je hoe je kunt leren zo te schrijven dat je er ook geld mee verdient. Bij mijn uitleg ga ik er daarbij vanuit dat je het technische gedeelte van het schrijven al voldoende beheerst. Dit wil zeggen dat je minimaal de basisbeginselen die je leert op de basisschool volledig beheerst en dat je dus voldoet aan de taalvaardigheid eisen voor niveau 1F* zoals vastgesteld door de overheid. De door de overheid vastgestelde minimum taalvaardigheid voor een 12 jarige is als volgt vastgesteld. Kinderen van 12 jaar moeten in staat zijn om de hoofdlijnen uit een mondeling verhaal te halen. Ze moeten leestekens kunnen gebruiken in hun geschreven teksten, maar nog niet het trema of accent. Het is natuurlijk mooi als je ook de trema’s en accenten beheerst maar dit is niet perse noodzakelijk om een goed begrijpelijke tekst te schrijven. De referentieniveaus voor spelling en leestekens voor de basisschool zijn vastgelegd op de APS kaart voor spelling en leestekens.

* Op niveau 1F (eind basisschool) schrijf je (vrijwel) foutloos:
Woorden:  Gewone woorden die regelmatig gebruikt worden bijvoorbeeld: bodem, prijzen, tenminste, koningin, onmiddellijk, agressief en zakdoek
Werkwoorden:  Tegenwoordige tijd bijvoorbeeld; ik werk, ik ren. Verleden tijd bijvoorbeeld; ik werkte, ik rende. Voltooid deelwoord bijvoorbeeld; ik heb gewerkt, ik heb gerend.
Leestekens: Hoofdletter aan het begin van een zin en aan het eind een punt. Vraagtekens? en uitroeptekens!  “Aanhalingstekens” en Woorden afbreken aan het eind van een regel.

Hoe leer je schrijven voor geld:
Schrijven voor geld klinkt moeilijk maar iedereen die op niveau 1F schrijven kan, kan het. Schrijven is namelijk net als fietsen. Je leert het alleen door het te doen. In het begin heb je, net als met fietsen, al je aandacht nodig om de techniek onder de knie te krijgen en ga je dus ook, net als met fietsen, af en toe op je bek. Laat je daar echter niet door ontmoedigen maar ga gewoon door met schrijven, het maakt hierbij niet uit waarover je schrijft, als je maar schrijft. Naarmate je meer oefent wordt het schrijven, net als het fietsen, een automatisme. Als je je niet meer op de techniek van het schrijven hoeft te concentreren kun je je, net al bij het fietsen, concentreren op het einddoel van je verhaal of, net als bij fietsen, al freewheelend, doelloos, genieten van het schrijven. Het fietsen is hierbij gebruikt als een mooie metafoor voor het schrijfproces maar is ook heel geschikt als metafoor om  het proces van geld verdienen met schrijven uit te leggen. Zowel voor schrijven als voor fietsen geldt namelijk dat ieder normaal functionerend mens het kan leren. Maar net als bij het fietsen kun je er pas geld mee verdienen als je er heel veel tijd in investeert zodat je er goed in wordt.

Hoe leer je schrijven voor geld

Geld verdienen met schrijven:
Ook voor het uiteindelijke geld verdienen met schrijven is het fietsen een goede metafoor. Met alleen maar heel hard fietsen verdien je namelijk geen geld. Je kunt pas geld verdienen met fietsen als je een sponsor hebt die je betaald om zijn product, door middel van media aandacht omtrent jouw prestaties, te promoten. Zo werkt het met schrijven ook. Je kunt nog zoveel en zo goed schrijven je verdient pas geld als je het gepubliceerd kunt krijgen of als je het, met bijvoorbeeld een website als Plazilla.nl, zelf publiceert en de facilitator (persoon die de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt waaronder zowel collectieve als individuele processen op gang kunnen komen) er voor zorgt dat je publicatie gevonden wordt op internet (ranking) en dat er, door middel van optimalisatie-algoritme, relevante advertenties worden vertoond bij je artikelen.

Illustratief schrijven:
De moderne lezer leest tegenwoordig niet door middel van alleen tekst maar ook door middel van passende illustraties. Passende illustraties plaatsen hoort dus ook in het moderne schrijfproces. Voor een succesvolle publicate op internet is het dus belangrijk om er een aantal mooie relevante illustraties bij te zetten.