blog placeholder

Binnen de OPEC  (Organization of the Petroleum Exporting Countries ) zijn er nog maar twee olieproducerende landen die met de huidige olieprijs hun nationale begroting sluitend kunnen krijgen. Dit zijn Koeweit en Qatar. Van alle andere leden van de OPEC (Algerije, Angola, Ecuador, Irak, Iran, Libië, Nigeria, Saoedi-Arabië en Venezuela) zijn de Verenigde Arabische Emiraten de enige die hun nationale begroting bijna sluitend kunnen krijgen bij de huidige olieprijs.

olieprijs die nodig is om geld te verdienen

Hoe heeft de OPEC zijn eigen concurrentie gecreëerd?
De OPEC klaagt nu dat de olieprijs te laag is maar vergeet dat ze dit zelf veroorzaakt hebben. De OPEC houdt namelijk al sinds de jaren 60 de olieprijs kunstmatig hoog. Hierdoor verdiende de leden van de OPEC zoveel aan een vat olie dat er geen enkele reden voor ze was om efficiënter te produceren. Tevens zorgde de door de OPEC kunstmatig hoog gehouden olieprijs er voor dat het voor andere landen rendabel werd om olievelden te gaan exploiteren die anders niet rendabel gemaakt zouden kunnen worden. De OPEC zorgde er dus zelf voor dat ze steeds meer concurrenten kregen die hun investeringen in het ontwikkelen van nieuwe methodes om olie te winnen in een relatief klein aantal jaren konden terugverdienen door de door de OPEC kunstmatig hoog gehouden olieprijs. Omdat de ontwikkelingskosten al betaald waren konden deze nieuwe concurrenten ook rendabel blijven produceren toen de olieprijzen begonnen te dalen.

Hoe komt het dat de olieprijs te laag is?
In tegenstelling tot deOPEC hebben de nieuwe olieproducerende landen niet geprobeerd de olieprijs kunstmatig hoog te houden maar hebben ze zich geconcentreerd op een efficiënte productie en, wat nog belangrijker is, ze hebben vervolgens een groot deel van hun winst gebruikt om te investeren in de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Door de hoge subsidies en de grote investeringen in alternatieve energiebronnen komt er steeds meer alternatieve energie op de wereldmarkt. Hierdoor daalt de vraag naar olie gestaag en daalt de prijs dus ook gestaag.

Hoe lang kun je nog geld verdienen met olie?
Dat landen als Algerije, Angola, Ecuador, Irak, Iran, Libië, Nigeria, Saoedi-Arabië en Venezuela hun begroting niet meer sluitend kunnen krijgen betekend nog niet dat ze niets meer aan hun olieproductie verdienen. Een land als Saoedi-Arabië bijvoorbeeld verdiende van 2006 t/m 2010 resp.  605, 562, 983, 434 en 670 miljard riyal in diezelfde periode waren de overheidsuitgaven resp. 393, 466, 520, 596 en 654 miljard riyal. Dit verklaart waarom Saoedi-Arabië nu de olie inkomsten dalen zijn overheidsbegroting niet meer sluitend krijgt. Ze verdienden in 2010 echter nog steeds 670 miljard riyal aan hun olie industrie. De geschatte reserves van Saoedi-Arabië worden geschat op zo’n 264 miljard vaten. Saoedi-Arabië produceert momenteel zo’n 2,9 miljard vaten olie per jaar. Saoedi-Arabië kan dus, bij dit productie niveau, nog ongeveer 100 jaar geld verdienen aan zijn olie.