blog placeholder

Fullneed

Zoals je op het plaatje, gemaakt door het Duitse Lucht- & Ruimtevaartcentrum, boven dit artikel kunt zien is slechts een klein gedeelte van de Sahara nodig voor de wereldwijde elektriciteitsopwekking. De drie rode vierkanten in de figuur geven de oppervlakte zonnepanelen weer die nodig is voor de benodigde zonne-instraling voor respectievelijk de wereld de 25 EU-landen en Duitsland

Olie en gas producenten

Waarom stimuleert de overheid overstappen naar zonne-energie?
De officiële motivatie van de Nederlandse overheid voor het stimuleren van zonne-energie (en windenergie) is het terugdringen van de CO2 uitstoot. Dit is echter volgens mij niet de ware reden. De ware reden is volgens mij dat de Westerse wereld de macht van het olie en gas producerende Rusland wil breken. Als het de Nederlandse overheid namelijk echt om het terugdringen van de CO2 uitstoot zou gaan zou het makkelijker zijn voor de Nederlandse overheid om de mensen bewust te maken van het feit dat 51% van de productie van broeikasgassen wordt veroorzaakt door het eten van vlees en net als met roken er voor te zorgen dat vleeseters door deze bewustwording net als rokers zich iedere keer als ze vlees eten zich schuldig voelen, hierdoor zullen steeds meer mensen hun vleesconsumptie gaandeweg verminderen.  Volgens de Nederlandse overheid leidt het produceren en eten van vlees tot een buitensporige hoge CO2 uitstoot. Hoe hoog de CO2 per veevoeder product is kun je uitrekenen met de zogenaamde FeedPrint applicatie (CFPAN tool) die je gratis kunt aanvragen op http://webapplicaties.wur.nl/software/feedprint/ . De CFPAN tool berekend met gebruikmaking van  de FeedPrint database de CO2 footprint van veevoedergrondstoffen gedurende hun volledige levenscyclus. Dit varieert van de productie van gewassen, via de verwerking van plantaardige en dierlijke producten en mengvoeders productie tot gebruik door het dier, met inbegrip van het vervoer en de opslag tussen alle stappen van de productieketen. De CFPAN tool is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de uitstoot van broeikasgassen gedurende de productie en het gebruik in de keten van diervoeders om met behulp van de daarmee gevonden gegevens matigingsmogelijkheden voor de CO2 uitstoot te ontwikkelen. De CFPAN rekentool en de FeedPrint database zijn ontwikkeld door en eigendom van Wageningen UR Livestock Research en Blonk Milieu Advies. Het project wordt gefinancierd door het Productschap Diervoeder, Akkerbouw, Vee en Vlees, Pluimvee en Eieren, Margarine Vetten en Oliën en het Nederlandse Productschap Zuivel een het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Hoe kun je* eenvoudig veel geld verdienen met zonne-energie:
De Nederlandse overheid heeft een slimme manier bedacht om veel geld te verdienen met zonne-energie. De Nederlandse overheid zorgt er door het verstrekken van subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen voor dat het opwekken van zonne-energie wordt gefinancierd door Nederlandse particulieren en bedrijven. Je kunt er vervolgens volgens mij op wachten dat zodra een bepaald percentage van alle particulieren en bedrijven hun dak hebben volgelegd met zonnepanelen de Nederlandse overheid een wet zal aannemen waardoor al deze particulieren en bedrijven belasting zullen moeten gaan betalen over de opbrengst van hun zonnepanelen zodat hij eenvoudig veel geld kan gaan verdienen met zonne-energie.

*Als Nederlandse overheid.