blog placeholder

Kifid, onafhankelijke instantie voor geschilbeslechting voor particulieren

Omdat zowel het “onafhankelijke” expertise bureau als de auto verzekering van de tegenpartij mij probeerden te bedonderen na het buiten mijn schuld economisch total loss raken van mijn auto zag ik mij genoodzaakt om hen te dreigen met het deponeren van een klacht tegen hen beiden bij de onafhankelijke instantie voor geschilbeslechting voor particulieren het Kifid. (https://www.kifid.nl) Dankzij dit dreigement heb ik uiteindelijk toch de 1000 euro meer schadevergoeding ontvangen waar ik recht op had. Omdat heel veel mensen worden bedonderd door de auto verzekering en hun zogenaamde “onafhankelijke” expertise bureaus publiceer ik hierbij de correspondentie waarmee ik dit voor elkaar heb gekregen.

Correspondentie met de autoverzekering (met C.C. naar expertise bureau):
Ik ben voornemens, omdat mijn schadegeval met het dossier nr. 4046418 van de auto verzekering van de tegenpartij mijns inziens niet eerlijk wordt afgehandeld door het “onafhankelijke” expertise bureau en mijn klacht tegen het “onafhankelijke” expertise bureau niet is doorgegeven aan de klachtencommissie van de auto verzekering van de tegenpartij, mijn klacht voor te leggen aan de onafhankelijke instantie voor geschilbeslechting voor particulieren het Kifid vanwege de laakbare manier waarop het “onafhankelijke” expertise bureau in opdracht en met medeweten van auto verzekering van de tegenpartij de schadeafhandeling van mijn, buiten mijn schuld, total loss gereden Toyota Corolla GSi 1.6 uit 1997 probeert af te handelen.

MIJN BEVINDINGEN:
1- Als je, met een auto die geen officiële cataloguswaarde meer heeft omdat hij ouder is dan 10 jaar, buiten je schuld wordt aangereden, vervallen je rechten en ligt opeens alle macht bij het “onafhankelijke” expertise bureau dat door de auto verzekering van de tegenpartij wordt ingeschakeld.

2- Het schadeherstelbedrijf waar je auto door het sleepbedrijf naar toe wordt gebracht doet het voorkomen dat de eigendomsrechten over de auto tot aan de taxatie bij de verzekering liggen.

3- Het schadeherstelbedrijf speelt onder een hoedje met het “onafhankelijke” expertise bureau door alle opkopers tot aan de taxatie van je beschadigde auto te weren zodat je geen kans krijgt om zelf de waarde van je beschadigde auto te bepalen.

4- Het taxatie bedrijf doet je vervolgens telefonisch een belachelijk laag voorstel en chanteert je in dat gesprek als je daar niet mee akkoord gaat door te dreigen de aftrek voor aanwezige lichte schade van voor de aanrijding te verhogen van € 750,- naar € 2000,- zodat je niets meer vergoed zult krijgen als schadebedrag.

5- Als je vervolgens een klacht indient bij de opdrachtgever van het “onafhankelijke” expertise bureau, de auto verzekering van de tegenpartij,  wordt hier niets mee gedaan door de verzekering maar krijg je als reactie een antwoord van het “onafhankelijke” expertise bureau zelf waarin deze het volgende zegt “Wij erkennen dat dit niet de juiste opstelling van de expert is. Ik herken de expert hier niet in maar voor u heeft dit in ieder geval geen goed gevoel dus daarvoor excuses.” Waarna het “onafhankelijke” expertise bureau weer hetzelfde belachelijke lage voorstel voor het uit te keren schade bedrag herhaalt. Ze gaan in deze reactie echter wel akkoord met je claim voor de vergoeding van de in- en uitbouwkosten van de recent ingebouwde audio installatie.

6- Als ik, zoals normaal gebruikelijk is, direct afstand had gedaan van mijn beschadigde auto had ik € 110,- gekregen voor mijn beschadigde auto en had het taxatiebureau in samenwerking met het schadeherstelbedrijf mijn beschadigde auto direct doorverkocht voor tenminste € 750,- en de winst samen gedeeld.

NADERE TOELICHTING VOOR HET KIFID

Situatie voor de aanrijding:
Tot aan de aanrijding op 27 november 2015 reed ik bijna 9 jaar totaal ± 100.000 km in mijn Toyota Corolla. Omdat ik in die 9 jaar gemiddeld maar € 300,- per jaar aan onderhoudskosten kwijt was en er nog maar 164.000 km op de teller stond had ik een paar maanden voor de aanrijding nog besloten dat het, gezien de tijd die ik normaal gesproken nog met mijn Toyota Corolla zou gaan rijden (nog tenminste minimaal 5 jaar) nog zeker de moeite waard was om er voor € 650,- een nieuwe audio installatie in te laten bouwen.

Waarde van mijn Toyota Corolla voor de aanrijding:
Dat mijn Toyota Corolla ook voor anderen heel gewild was bleek uit het feit dat ik iedere maand brieven van opkopers kreeg en af en toe geplastificeerde brieven van opkopers onder mijn ruitenwissers vond waarin ze € 1500,- boden voor mijn Toyota Corolla, in de staat waarin hij toen verkeerde met een zestal parkeerdeukjes en krassen.

Waarde van mijn Toyota Corolla de na de aanrijding:
Dat mijn Toyota Corolla ook na de aanrijding nog heel gewild was bleek wel uit het feit dat ik vlak na de aanrijding al gebeld werd door een medewerker van het sleepbedrijf, die hem had zien staan na de aanrijding en die mij er telefonisch € 500,- voor bood, N.B. deze medewerker wist toen nog niet eens dat er een goed werkende pas gereinigde en gevulde airco in zat en dat er net voor € 650,- een audio set ingebouwd was.

Afvoer van mijn aangereden Toyota Corolla:
Omdat vrijdag avond 27 november bij de aanrijding o.a. de linker koplamp en het linker knipperlicht kapot waren gegaan en ik bij mijn huis geen eigen erf heb om een beschadigde auto te stallen, heb ik mijn zoon niet met de auto naar huis laten rijden maar hebben we de auto af laten voeren door een sleepbedrijf. (Dit hadden we dus beter niet kunnen doen naar later zou blijken). Het sleepbedrijf gaf ons het adres van het autoschadebedrijf waar ze mijn Toyota Corolla na het weekend heen zouden brengen.

Opeens was het niet meer mijn Toyota Corolla:
Ik heb die maandag na het weekend direct het autoschadebedrijf gebeld om te zeggen dat ik zeker geen afstand zou doen van mijn beschadigde auto omdat er net een nieuwe audio installatie in zat en ik mijn beschadigde auto in het geval hij economisch total loss zou worden verklaard zelf, nadat ik de audio installatie er vakkundig uit zou hebben laten halen, zou verkopen. Toen ik diezelfde middag bij het schadebedrijf kwam om foto’s van mijn beschadigde auto te maken voor de verkoop werd mij echter direct op een intimiderende wijze door een medewerker duidelijk gemaakt dat dat absoluut niet mocht voordat de taxateur van de verzekering was geweest en dat hij er niet van gediend was dat er opkopers op zijn erf kwamen voordat de taxateur van de verzekering was geweest.Hij deed het hierbij voorkomen of de auto opeens eigendom was van de verzekering. (Nu achteraf weet ik wel waarom). Pas twee dagen later, op woensdag, belde de medewerker van het autoschadebedrijf me op dat de taxateur de schade had bepaald en dat mijn beschadigde auto zo snel mogelijk bij hen vandaan afgevoerd moest worden omdat hij in de weg stond. Ik heb de auto de volgende dag op laten halen en de audio installatie er uit laten halen waarna de beschadigde auto voor € 750,- is verkocht aan een auto export bedrijf die hem vanuit Brabant gratis op is komen halen in Andijk. (afstand 187 km = ± 4 manuren en 374 kilometer autokosten)

Afhandeling van de schade van mijn aangereden Toyota Corolla:
Ik heb de donderdag na de taxatie een aantal keren gebeld en gemaild met de auto verzekering van de tegenpartij omdat ik wilde weten hoeveel er uit gekeerd zou worden maar die gaven aan dat ze de bepaling van het schadebedrag uitbesteed hadden aan een “onafhankelijk” expertise bureau en dat ik daar schriftelijk een voorstel van zou krijgen. Uiteindelijk ontving ik vrijdag een brief waarin ik , gezien de omvang van de schade, werd verzocht afstand te doen van mijn auto. Ik heb toen direct gemaild dat ik mijn beschadigde auto, zoals ik al direct had aangegeven, behouden had. Ik werd vervolgens pas op 7 december op mijn werk gebeld door een medewerker van het “onafhankelijke” expertise bureau.

Weergave telefonisch gesprek met medewerker het “onafhankelijke” expertise bureau (naam bij mij bekend):
De medewerker vertelde mij dat de dagwaarde van een vergelijkbare auto als die van mij € 1500,- is maar omdat er in die van mij al voor de aanrijding een aantal parkeerdeukjes zaten hij daar € 750,- van af heeft getrokken zodat van de dagwaarde van mijn auto in mijn geval € 750,- overblijft. De waarde van het wrak heeft hij vastgesteld op € 110,-. Omdat ik heb aangegeven het wrak te behouden heb ik volgens hem nog recht op een contante uitkering van € 640,-. Hij vroeg of ik daar mee akkoord ging.

Ik zei nee omdat ik de laatste maanden nog regelmatig brieven krijg van een opkoper die voor mijn auto, met de parkeerdeukjes erin, nog € 1500,- wil geven en dat een dagwaarde van € 750,- dus niet reëel is volgens mij. Hij hield echter voet bij stuk en toen ik nogmaals aangaf het absoluut niet met hem eens te zijn zei hij “ik kan ook de werkelijke kosten van het uitdeuken en overspuiten van de in uw auto aanwezige parkeerdeukjes van uw dagwaarde aftrekken, dat zal zeker € 2000,- zijn, en dan heeft u niets, ik zou dus maar akkoord gaan met mijn voorstel”. (Ik ben toen maar telefonisch akkoord gegaan omdat ik geen keus had maar ik vind dit pure chantage.)

Schriftelijke klacht tegen het “onafhankelijke” expertise bureau:
Naar aanleiding van de telefonische chantage heb ik bij thuiskomst na mijn werk  ’s avonds direct schriftelijk een klacht ingediend bij de auto verzekering van de tegenpartij.

Weergave klacht:
Ik wil hierbij mijn beklag doen over de schandalige manier waarop ik vanmiddag door de taxateur van het “onafhankelijke” expertise bureau, de heer …..(naam bij mij bekend), telefonisch onder druk ben gezet om akkoord te gaan met zijn waardebepaling van mijn auto.

Ik kreeg hierop 12 december de volgende reactie:
Beste meneer Laan,
Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw e-mailberichten van 4 en 7 december jl.. Uw berichten zijn in behandeling genomen. Een inhoudelijke reactie hierop kunt u binnen 5 werkdagen verwachten. Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  Met vriendelijke groet, …………. De auto verzekering van de tegenpartij.

Reactie:
Ik hoorde van de auto verzekering van de tegenpartij niets maar ontving in plaats daarvan op 17 december een e-mail van het “onafhankelijke” expertise bureau zelf met het volgende bericht:

Weergave bericht van het “onafhankelijke” expertise bureau 12 december 2015:
Geachte heer Laan,
Hierbij kom ik terug op de door u ingezonden klacht.
Met betrekking tot het onderdruk zetten weet ik niet hoe het gesprek met de expert is verlopen maar uitgaande van uw ervaring kan ik aangeven dat dit niet de juiste opstelling van de expert is. Ik herken de expert hier niet in maar voor u heeft dit in ieder geval geen goed gevoel dus daarvoor excuses.
Met betrekking tot de door hem gestelde dagwaarde en de uiteindelijke schadevaststelling, ben ik van mening dat deze juist door hem zijn vastgesteld. Als ik onderzoek doe naar een Toyota Corolla van 1997 in gelijksoortige uitvoering en meer uitvoeringen, variëren de vraagprijzen van € 990,00 tot € 1.650,00. Daarbij speelt mee dat ik er van dat bouwjaar 2 kan vinden omdat er toen een modelwijziging heeft plaatsgevonden.  Kijk ik naar bouwjaar 1996 dan liggen de vraagprijzen lager. Daarbij wel aangetekend dat het hier hoofdzakelijk 1.3 motoren betreffen.  Zie hiervoor de bijlagen waarin ik het resultaat van gaspedaal.nl heb opgenomen. De vastgestelde dagwaarde van € 1.500,00 is om die reden naar mijn mening reëel.

Daarnaast is er oude schade op uw Toyota Corolla aanwezig. Voor u reed uw auto er niet slechter door maar het is wel van invloed op hetgeen er van u beschadigd is geraakt. Deze invloed wordt in de waardebepaling meegewogen en wordt voor een deel, in dit geval € 750,00, in mindering gebracht op de dagwaarde. Gezien de beschadigde delen onder andere la zijpaneel, achterbumper, achterklep, ra zijpaneel, rv scherm en voorbumper en de daarbij behorende reparatiekosten, is de gedane aftrek daar maar een beperkt deel van.

Verder zijn er biedingen opgevraagd op uw auto. Daarbij is het hoogste bod € 110,00.

De schadevaststelling wordt dan zoals gerapporteerd:
Dagwaarde Toyota Corolla € 1.500,00
Af: oude schade € 750,00
Af: Restantwaarde € 110,00
————-
Schadebedrag incl. BTW € 640,00

Met betrekking tot de overbouwkosten is er nog geen vergoeding opgenomen. Uit uw berichten begrijp ik dat u uw Toyota Corolla kunt verkopen aan een andere partij dan onze opkoper. In dat geval zal er ook een bedrag aan overbouwkosten vastgesteld moeten worden. Er was een radio/CD speler gemonteerd met daarbij speakers voor en achter en benodigde bedrading. Ik begrijp dat er ook stekker verbindingen gemaakt moeten worden. Voor deze overbouwkosten wil ik aanvullend de door u aangegeven bedragen opnemen van totaal € 240,00. Dit gezien de inbouw van deze JBL speakers voor en achter. Ik hoor graag of dit voor u akkoord is.

Met vriendelijke groet, ……….. het “onafhankelijke” expertise bureau.

Ik heb hier vervolgens als volgt op gereageerd naar het “onafhankelijke” expertise bureau toe:
Geachte Mijnheer ………..,
Andijk: 17 december 2015
Kenmerk: 2015-12-17 mijn reactie op waarde bepaling Toyota Corolla RL-PG-13

Ik ga akkoord met de € 240,- vergoeding voor het in en uit bouwen van de audio installatie.

Ik ga echter absoluut niet akkoord met de door uw medewerker vastgestelde uit te keren schadebedrag (€ 640,-) voor mijn Toyota Corolla.

Als u namelijk contact opneemt met werfinkoop.nl kunt u verifiëren dat dit bedrijf mijn technisch in goede staat verkerende Toyota Corolla met 164.000 km op de teller, een trekhaak, een goed werkende airco die 5 maanden geleden nog gereinigd en gevuld is (factuur aanwezig), twee nieuwe voorbanden (4 maanden oud, factuur aanwezig), recente accu (9 maanden oud, factuur aanwezig) en verder jaarlijks door de garage onderhouden Toyota Corolla ook met de lichte beschadigingen vlak voor de aanrijding nog wilde kopen voor € 1500,-.

Ik ga dus alleen akkoord met een schadebedrag van minimaal € 1000,-

M.vr.gr. Dik Laan

Ik heb vervolgens de volgende dag ook een kopie van dit bericht naar de auto verzekering gemaild met de volgende tekst:
Goedemiddag,

betreft uw dossier 4046418:
hierbij zend ik u een kopie van mijn conversatie met de heer …… van het “onafhankelijke” expertise bureau. (zie bijlage). Zoals ik al eerder aangegeven heb ben ik het volstrekt niet eens met de waarde bepaling van mijn Toyota Corolla. Iedereen die in de auto business werkzaam is kan u vertellen dat een goed onderhouden Toyota Corolla uit 1997 met airco en 164.000 km op de teller ondanks een paar parkeerdeukjes heel geliefd is voor de export naar Afrika en het Midden-oosten en nog goed geld opbrengt. Zoals ik heb aangegeven kunt u dit verifiëren bij werfautoplaza.nl Ik zit nu al drie weken te wachten op een redelijk voorstel. In afwachting van uw vlotte en nette afhandeling van deze voor mij zeer vervelende kwestie verblijf ik,

M.vr.gr. Dik Laan

Goedemorgen,
betreft: dossier nr. 4046418 van de auto verzekering van de tegenpartij. in de bijlage “2015-12-20 Werkelijke kosten c.q. dervingen aanrijding” kunt u zien wat de werkelijke kosten c.q. dervingen voor mij zijn van de aanrijding. Hieruit blijkt dat de door u voorgestelde totale schadevergoeding van € 640,- voor de auto en € 240,- voor het in en uitbouwen van de audioset veel te laag is en dat de door mij voorgestelde totale schadevergoeding van € 1000,- en € 240,- voor het in en uitbouwen van de audioset heel redelijk is.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

m.vr.gr. Dik Laan

2015-12-20 Werkelijke kosten c.q. dervingen aanrijding

Weergaven bijlage: 2015-12-20 Werkelijke kosten c.q. dervingen aanrijding

Hierop kreeg ik uiteindelijk deze reactie:
Beste meneer Laan,
Met verwijzing naar ons telefonisch contact van zojuist bevestig ik hiermee de gemaakte afspraken. Vergoeding materiële schade Ik heb aangegeven dat ik bereid ben een totaalbedrag van E 1.240,- aan u te betalen inzake de overbouwkosten en autoschade. U heeft zich hiermee akkoord verklaard en bevestigd dat hiermee de klacht is opgelost. Het bedrag heb ik inmiddels aan u betaald op rekeningnummer ………………….. t.n.v. T.F.M. Laan.

Fijn dat wij samen tot een oplossing zijn gekomen.

Ik wens u fijne feestdagen toe!

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De auto verzekering van de tegenpartij.