blog placeholder

Een spaarrekening voor zakelijke spaarders geeft vaak een lagere rentevergoeding dan een particuliere spaarrekening. Teneinde niettemin een aantrekkelijke rentevergoeding te ontvangen, dienen rechtspersonen wat meer moeite doen.

De reden dat zakelijke spaarders achtergesteld worden bij privé personen is dat spaarders graag een rekening openen bij een bank wanneer deze een hogere rente geeft dan concurrenten. Maar als de rentevergoeding minder aantrekkelijk wordt, zijn zakelijke spaarders ook zo weer weg. Bij veel bedrijven wordt namelijk regelmatig de kaspositie in de gaten gehouden.

Bij privé spaarders ligt dat anders. Zij hebben ook andere zaken aan hun hoofd en hebben niet altijd zin en tijd om achter de hoogste rente aan te jagen. Eenmaal binnen blijft het merendeel de bank trouw ook als er andere banken komen met een hogere rentevergoeding.

Als u een vennootschap heeft met vrijwel uitsluitend beleggingen zoals een stamrecht-BV, een pensioen-BV of een VBI dan heeft u het vaak makkelijker. U kan dan bij sommige banken een particuliere spaarrekening openen. Dit type vennootschappen worden namelijk meestal beheerd door privé personen en niet door bedrijven.

Voor stamrecht BV’s bestaat er ook de optie om een bankspaarrekening te openen. Stamrechtspaarrekeningen geven vaak een aantrekkelijk rente omdat het om tegoeden gaat die meestal pas op middellange of lange termijn benodigd zijn. Teneinde als stamrecht BV een stamrechtspaarrekening te kunnen openen, eist de bank een goedkeuring van de Belastingdienst. Dat maakt het echter een veel minder flexibele optie dan een gewone spaarrekening voor bedrijven. Als u het geld weer wilt opnemen om het naar een andere bank te brengen, moet u eerst weer naar de Belastingdienst.

Bijna alle banken die in Nederland spaarrekeningen voor bedrijven zijn gegarandeerd onder het Nederlandse Garantiestelsel. Deze garantie geldt tot een bedrag van € 100.000. Het Depositogarantiestelsel geldt naast particulieren ook voor bedrijven en organisaties die een zogenoemde verkorte balans mogen publiceren bij het handelsregister. Dit geldt wanneer er ten minste twee achtereenvolgende jaren aan minimaal twee van de volgende voorwaarden tegemoetgekomen is:

– minder dan 4,4 miljoen euro bezittingen
– minder dan 8,8 miljoen omzet per jaar
– minder dan 50 werknemers

Voor stamrecht BV’s, vrijgestelde beleggingsinstellingen en pensioen BV’s geldt dit bijna altijd.

Terwijl een particuliere spaarrekening vandaag de dag bijna altijd volledig online geopend kan worden, is dat voor zakelijke spaarrekeningen (nog) niet altijd de norm. Soms dient u meteen een papieren formulier in te vullen en in sommige gevallen wordt het u toegezonden na eerst een paar gegevens via de internetsite ingevuld te hebben. Houdt u er rekening mee dat u op zijn minst de navolgende documentatie nodig heeft:

– Legitimatiebewijzen directeuren c.q. gemachtigden
– Recent uittreksel Handelsregister

Daarnaast wordt vaak geëist dat uw bedrijf een Nederlandse rechtspersoon dient te zijn. In de praktijk blijkt echter dat een in Nederland gevestigde Ltd (bijvoorbeeld een stamrecht Ltd) geen probleem oplevert. En tevens op welk moment de spaarrekening niet openstaat voor NV’s is het openen van een rekening op naam van een Vrijgestelde beleggingsinstelling (dit zijn vrijwel altijd NV’s) vaak geen probleem. Informeer voor de zekerheid vooraf.

In deze tijden van lage rendementen, kunt u alleen een goed rendement ontvangen als u actief zoekt naar spaarrekeningen met een aantrekkelijk rente. Second Start heeft op haar internetsite een overzicht met alle rentetarieven voor zakelijk sparen, inclusief die voor stamrecht-BV’s, pensioen-BV’s en VBI’s.