blog placeholder

Het grote nadeel van giraal geld is dat het altijd traceerbaar is. Daardoor is het heel moeilijk om je geld uit handen van de fiscus te houden. In dit artikel onderneem ik daarom een imaginaire zoektocht naar de ultieme manier om grote bedragen buiten de grijpgrage handen van justitie en de fiscus te houden.

Het ultieme bankgeheim

De bank der banken:

Het Zwitserse bankgeheim staat al jaren onder grote druk. Toch zijn er nog steeds Zwitserse banken waar je grote sommen geld kunt stallen zonder dat justitie of de fiscus er ooit achter kunnen komen. Deze banken zijn echter zo geheim dat bijna niemand weet waar je die banken vinden kunt en hoe ze werken. Om achter de werkwijze van zo’n supergeheime Zwitserse bank te komen ben ik geïnfiltreerd in de schemerwereld van de haute finance in Zwitserland. Het heeft me jaren gekost om een positie te bereiken waarmee ik in contact kon komen met de allerrijksten van deze aarde. Heel omzichtig wist ik stapje voor stapje hun vertrouwen te winnen en na nog ruim twee jaar is het me gelukt dat een bekende Amerikaanse Miljardair me dusdanig vertrouwde dat hij bereid was om me de naam van zijn bank en de werkwijze van zijn supergeheime bankrekening toe te vertrouwen.

Het ultieme bankgeheim

The stone bank:
De naam van de bank waar je als miljardair een supergeheime bankrekening kunt openen is “The Stone Bank”, of, zoals de cliënten hem in de regel noemen de “S.B.”, spreek uit de EsBie. Het adres van de S.B. heb ik nog niet kunnen achterhalen, omdat de onderlinge code van de clientèle bepaalt dat ze alleen aan mensen met een vermogen groter als 100 miljoen het adres mogen toevertrouwen en zover ben ik  nog steeds niet gekomen met de verdiensten uit mijn schrijverij. Dat de “The Stone Bank” bestaat staat echter als een paal boven water want ik heb dit bij nog een paar mensen waarvan ik vermoedde dat ze daar een rekening zouden hebben bevestigd weten te krijgen.

Het ultieme bankgeheim

De werkwijze van de stone bank:
Na langdurig onderzoek heb ik de uiterst geheime werkwijze van “The Stone Bank”  uiteindelijk kunnen ontrafelen. Dat het zolang duurde heeft alles te maken met het feit dat het systeem alleen kan blijven werken als alleen de belanghebbenden weten van het bestaan en de werking ervan. “The Stone Bank” is ontstaan vanuit een gewone Zwitserse bank met anonieme nummerrekeningen. Een Zwitserse bank met anonieme nummerrekeningen werkt als volgt. Je opent een nummerrekening en je hoeft daar je identiteit niet voor bekend te maken. Op deze nummerrekening stort je vervolgens geld, goud, diamanten of andere waardedragers. Vervolgens wordt hetgeen je gestort hebt gekoppeld aan je nummer en kan datgene wat gestort is in de toekomst opgenomen worden door iedereen die het nummer foutloos kan overleggen. Dus als je bijvoorbeeld 10 miljoen euro op rekening nummer 372649873646 hebt gestort en je wilt dit geld aan mij overdragen dan hoef ik alleen het nummer 372649873646 te overleggen en ik krijg zonder verdere vragen de 10 miljoen euro overhandigd. Omdat het systeem met alleen maar een nummer voor sommigen niet werkbaar is omdat ze er niet op vertrouwen dat ze het nummer onthouden en ze het niet op durven te schrijven of het op een fysieke digitale datadrager of in de cloud op durven te slaan is er ook de zelden gebruikte optie om als alternatief een helft van een gespleten diamant als bewijs aan toonder te gebruiken. Waarbij het ineenpassen van de twee helften van de gespleten diamant als bewijs aan toonder fungeert bij het later weer ophalen van de storting. Dit alternatief is echter alleen bruikbaar als het om stortingen gaan waarover belasting is afgedragen en waar je dus een stortingsbewijs van krijgt wat je, in het geval een overijverige douane beambte de halve gespleten diamant vindt in je handbagage, kunt tonen om het bezit van de halve gespleten diamant te verklaren. Voor stortingen waar geen belasting over afgedragen is is deze optie echter niet geschikt. Voor dit “zwarte”gat in de markt heeft de  “The Stone Bank” een goed alternatief bedacht. In plaats van een gespleten diamant gebruikt de “The Stone Bank”  gewone gespleten kiezelstenen met de initialen SB en een volgnummer in beide helften gegraveerd. Het systeem bestaat bij gratie van een strikte geheimhouding van het bestaan ervan. Bij “The Stone Bank”   ontvangt de storter als bewijs van storting alleen één, van de initialen SB en een van een volgnummer voorziene, helft van de gespleten kiezelsteen.

Het ultieme bankgeheim

Het voordeel van the stone bank

Het grote voordeel van het systeem van “The Stone Bank”  is dat je de van de initialen SB en een van een volgnummer voorziene halve kiezelsteen probleemloos mee kunt nemen in je handbagage met als extra camouflage eventueel nog een paar gewone kiezelstenen. Ook het thuis bewaren van de waardevolle van de initialen SB en een van een volgnummer voorziene halve kiezelsteen kan heel eenvoudig in een laatje of op een plank o.i.d. met nog een paar gewone kiezelstenen omdat eventuele inbrekers de waarde er toch niet van kennen.

 Het ultieme bankgeheimHet ultieme bankgeheim