blog placeholder

De investering in zonnepanelen is voor veel mensen te hoog. Er zijn echter regelingen om gratis stroom uit zonne energie te krijgen. Gratis zonne-energie voor Vlaamse gezinnen. De zon is een onuitputtelijke bron van gratis energie. In Vlaanderen is er nu ook een leverancier die de zonnepanelen gratis aanbiedt, dus nu kan enkel nog schaduw een belemmering vormen voor de Vlaamse gezinnen om te kiezen voor minstens 30 jaar gratis groene energie. 

De zon

Uit onderzoek is gebleken dat veel Vlaamse gezinnen wel willen overschakelen naar duurzame-energie maar niet altijd de middelen daartoe hebben. Voor deze Vlaamse gezinnen is er dit nieuwe business model geïntroduceert! In ruil voor minstens 30 jaar gratis groene energie, betalen deze gezinnen nu enkel nog de btw van hun installatie, de zonnepanelen zijn GRATIS, net zoals hun geproduceerde elektriciteit. Bovendien heeft Europa onlangs de doelstellingen inzake productie van groene energie flink aangescherpt voor Vlaanderen. Tegen 2020 moet immers 13 % van alle energieverbruik duurzame energie zijn. Dit houdt in dat Vlaanderen op 10 jaar de productie van groene energie meer dan verdubbelen moet.

energie

Financiering:
Een nieuw opgerichte groene investeringsmaatschappij is bereid om met de opbrengst van de groenestroom certificaten, het niet gesubsidieerde gedeelte van de PV-installaties bij Vlaamse gezinnen te financieren. Hierdoor wordt de volledige installatie als het ware gesubsidieerd. De Vlaamse gezinnen betalen dan enkel nog de btw van de installatie en genieten de ganse levensduur van de zonnepanelen, van gratis groene elektriciteit. Tot nog toe konden de Vlaamse gezinnen enkel rekenen op een belastingreductie van 40 % van deze investering en in de meeste gevallen op een aanmoedigingspremie van de gemeente. Het is voor de hand liggend dat veel Vlaamse gezinnen nu zullen kiezen voor een dergelijke overeenkomst en massaal zonnepanelen installaties zullen plaatsen. Zo helpen zij rechtstreeks aan een schoner milieu en onrechtstreeks aan het behalen van de aangescherpte groenestroomdoelstelling van de Vlaamse overheid. (bron: bouwenwonen.net)

GRATIS GROENE ENERGIE

Gratis zonnepanelen:
Een nieuw project plaatst gratis zonnepanelen op je dak. In tegenstelling tot in Duitsland komt de installatie van zonnepanelen in Nederland maar moeizaam van de grond. De panelen zijn duur, de overheidssubsidies ingewikkeld, beperkt en ze veranderen voortdurend afhankelijk van het regerende kabinet.

groenestroom certificaten

Een aantal energieleveranciers zijn  het project ZonVast gestart. Ze plaatsen gratis zonnepanelen en je betaalt 20 jaar lang een vaste prijs van 0,23 eurocent per Kwh, wat overeenkomt met wat je nu gemiddeld voor ‘gewone’ stroom betaalt. De prijs groeit dus niet mee met de prijs van grijze stroom. Er worden tien zonnepanelen geplaatst die gemiddeld 1950 kilowatt uur per jaar leveren. Dat is meer dan de helft van van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Mocht je toch minder verbruiken dan lever je de stroom terug aan het net en dat wordt van je rekening afgetrokken.

zonnepanelen

Dat zou weleens heel kostenbesparend kunnen uitvallen omdat de verwachting is dat de prijs van energie op alle fronten de komende jaren fors gaat groeien als gevolg van onder andere de stijgende olieprijzen. Er komt mogelijk zelfs dit jaar al een extra overheidsheffing omdat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de kosten voor de nieuwe stimuleringsmaatregel voor duurzame energie (SDE+) rechtstreeks wil verhalen op de consument.

De leveranciers blijven de eerste twintig jaar eigenaar van de zonnepanelen en verzorgen de administratie. Na twintig jaar word jij eigenaar en kan je nog ongeveer tien jaar profiteren van gratis stroom. Overigens moet je op dit moment wel een klant van één van de deelnemenden leveranciers zijn met een koopwoning. Je moet er wel als de kippen bij zijn want de eerste pilot beperkt zich tot 500 installaties. Het uiteindelijk doel is dat ZonVast voor iedereen in Nederland beschikbaar komt (bron: bright.nl)

Conclusie: als je de moeite neemt om goed te zoeken kun je profiteren van gratis zonne-energie.