blog placeholder

Om de landelijke kosten voor de ziektekostenverzekeringen voor alle inwoners te kunnen verlagen is het noodzakelijk om eerst een  inventarisatie te maken van de totale ziektekosten die we met zijn allen maken en een reële indicatie van de in de toekomst te verwachten ziektekosten. Met de gevonden gegevens kunnen we dan ook zien of het reëel was van de regering om de ziektekostenpremie voor de hogere inkomensgroepen te verhogen en deze extra inkomsten te gebruiken om de ziektekostenpremie voor de lagere inkomens te verlagen.

Goedkope ziektekosten verzekering

Landelijke ziektekosten: zie http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71914ned&LA=NL
De totale landelijke ziektekosten over 2011 bedroegen 90 miljard euro. Dit is omgerekend 5392 per hoofd van de bevolking. Dit bedrag moet uiteindelijk in zijn geheel opgebracht worden door mensen met een baan. In Nederland zijn totaal zo’n 7 miljoen mensen met een baan waarvan de helft in deeltijd. Dit komt dus overeen met ongeveer 6 miljoen volledige arbeidsplaatsen. Iedereen met een volledige baan moet dus 90 miljard gedeeld door 6 miljoen is 15.000 euro per jaar opbrengen om dit te financieren. Officieel betalen mensen met een uitkering ook mee aan deze kosten maar uiteindelijk moet dit ook door de werkenden opgebracht worden.

Financiering landelijke ziektekosten:

De verdeling van de financiering van de landelijke kosten is als volgt.
Zorgverzekeringswet 36,8 miljard
Particuliere zorgverzekering 3,5 miljard
AWBZ 25,1 miljard
Overheid 13,0 miljard
Eigen betalingen 8,4 miljard
Overige financieringsbronnen 3,1 miljard

Opbouw zorgpremie:

De totale landelijke zorgpremie is dus 36,8 miljard plus 3,5 miljard is 40,3 miljard. Dit is dus 6716 euro per werkende per jaar. Van dit bedrag is ongeveer 1230 euro het zogenaamde nominale deel van de premie en het overige deel inkomens afhankelijk. Het inkomens afhankelijke deel is momenteel zo’n 7,1 % dat verschuldigd is over een maximaal bedrag van € 50.064. Dit is dus maximaal 3554,5 euro per werkende. De overige 1931 euro wordt betaald vanuit een algemene rijksbijdrage. Het uiteindelijke bedrag wat per werkende dus werkelijk aan directe zorgpremie moet worden opgebracht is dus 6716 – 1931 is 4785 euro waarvan 1230 euro nominaal.

Verdeling zorgpremie:

Uit bovenstaande blijkt dat een gemiddelde werkende per maand ongeveer 100 euro aan nominale premie kwijt is en ongeveer 300 euro aan inkomens afhankelijke premie. Daarbij komt, als er aanspraak gemaakt wordt op andere zorg dan de huisarts, nog het eigen risico van maximaal 220 euro per jaar. Dit is dus maximaal ongeveer 19 euro per maand. De totale maandkosten komen dus op maximaal 419 euro. Mensen met een inkomen tot 26.071 (alleenstaand) of 41.880 (gehuwden) krijgen hiervan ongeveer 100 euro terug van de staat door middel van de zogenaamde zorgtoeslag. Dit blijkt ongeveer de helft van alle huishoudens te betreffen. Grofweg kun je dus stellen dat de helft van de werkenden 319 euro per maand kwijt is aan ziektekostenpremie en de andere helft 519 euro per maand.

Goedkope ziektekostenverzekering:

Uit dit artikel blijkt dat de totale ziektekosten die per werkende per maand opgebracht moet worden 1250 euro is. Feitelijk gezien kunnen we dus bij een netto premie van tussen 319 en de 519 euro per maand spreken van een goedkope ziektekostenpremie. Uit dit artikel blijkt ook dat een verhoging van 10 % van de ziektekostenpremie van de hogere inkomens nooit meer dan zo,n 60 euro per werkende per maand zal bedragen en een verlaging van de ziektekostenpremie van de lagere inkomens nooit meer dan zo,n 32 euro per werkende per maand kan bedragen.