blog placeholder

Het woord verslaving wordt over het algemeen in verband gebracht met ongezonde dingen die je veel geld kosten. De meest bekende van dit soort verslavingen zijn drugsverslaving, alcoholverslaving, gokverslaving, koopverslaving, eetverslaving, werkverslaving en gewoonteverslaving. De meeste soorten verslavingen hebben één ding gemeen, ze halen je, zij het tijdelijk, uit de reële wereld. 

Vlucht uit de werkelijkheid:

De meeste soorten verslavingen brengen je dus tijdelijk in een staat waarin je als het ware in een gelukzalig makende roes een kortere of langere tijd de werkelijkheid om je heen niet bewust waarneemt. Lezen is dus ook een verslaving. Als je iets leest moet je je concentreren op wat er geschreven staat en je een beeld vormen van wat degene die het heeft geschreven je wil vertellen. Sommige schrijvers schrijven echter zelf ook puur om de werkelijkheid te vergeten. In deze irrealistische fictieve staat creëren ze soms als vanzelf de mooiste passages.

Goedkope verslavingen

Verslavende zinnen:
Hoe verslavend een geschreven tekst kan zijn blijkt uit de volgende zinnen, probeer hierbij maar eens halverwege een zin te stoppen. Samen liepen zij de trappen op van het doorleefde flatgebouw. Bij het openen van de deur naar de etage leek het of de ruimte een naar rozen ruikende zucht slaakte. Overmand door de heerlijke geur en het bijzondere tafereel bleven ze samen in de gang staan. Het leek wel of de meubels en de voorwerpen in de ruimte ontwaakten uit een zware lethargie  en zich opmaakten om degenen, die nu hun gerechtigde eigenaar waren, met liefde te ontvangen. De zwijgende piano smachtend naar haar delicate handen in het zachte zonlicht dat de naakte parketvloer okergeel deed oplichten. Overal stonden vazen met witte rozen en de geopende ramen ademden de lucht van de straat die de vitrages deed opbollen als de zeilen van een zeiljacht. Het verliefde stel voelde de spanning van de liefde tussen hen stijgen. Speel voor mij, fluisterde de jongeman, haar liefdevol naar de piano leidend. “Triestheid” vroeg ze zacht. Als hij haar de klep van de piano, die de toetsen beschermt, langzaam ziet openen kan hij haar nabijheid bijna niet meer verdragen. Hij pakt haar zachtjes bij haar schouders en draait haar voorzichtig naar haar toe. Dan tilt hij haar op de geopende piano die reageert met een kreunend akkoord. Begeleid door de onder haar kreunende noten ontvangt zij zijn vurige kussen die haar ziel beetje bij beetje doen opengaan. Zijn handen beginnen langs de piano te glijden, begerig en ingehouden, muzikale bewegingen veroorzakend die nog nooit hebben bestaan. Langzaam maar niet te langzaam glijden zijn handen voorzichtig over haar welvingen, daarmee klanken van een sonate teweegbrengend. Door de openstaande deksel van haar klankkamer ziet hij haar kloppende zachtglanzende snaren. Onder een zachte adagio glijden zijn handen naar de plek die heel het leven bevat. De piano speelt een kreunende melodie onder het gewicht van haar lichaam. Er klinkt vreugde en haar benen tintelen en zijn huid reageert, blij, levenslustig, zijn vingers glijden naar de diepte van haar humeuze ziel, langzaam…. Gepassioneerd……

Goedkope verslavingen

Afkickverschijnselen:
Zoals bij elke verslaving eindigt de leesroes altijd te vroeg. Langzaam keer je weer terug in de werkelijkheid met een katerig gevoel en het intense verlangen om dat gelukzalige gevoel nogmaals te beleven. Je hebt geluk, je kunt de passage oneindig vaak teruglezen. Toch verlang je, net als bij iedere verslaving, op den duur naar een grotere dosis die je langer in die gelukzalige roes brengt. Dit duidt dus op een beginnende verslaving. Je kunt nu nog stoppen voor het te laat is want als je doorleest ben je verloren. Eerst is het alleen opium voor de geest maar op den duur wordt je er ook lichamelijk afhankelijk van en begin je afkickverschijnselen te vertonen als je een paar dagen niet hebt kunnen lezen.

Goedkope verslavingen

Geld verdienen met je verslaving:
Tenslotte is er ook nog de schrijfverslaving. Ook hiervoor geldt dat als je er één maal mee begint het je in een tijdelijke surrealistische staat brengt. Het begint meestal op bijvoorbeeld Xead.nl met schrijven om geld te verdienen maar als je eenmaal bent begonnen met schrijven wordt het steeds moeilijker om te stoppen met schrijven. Het plezierige gevoel van even buiten de werkelijkheid te verkeren is zwaar verslavend en dwingt je tot het schrijven van je dagelijkse dosis. De afkickverschijnselen zijn, zo weet ik uit ervaring, vreselijk. Het enige voordeel van een schrijfverslaving is dat het geen geld kost maar opbrengt en het je hersens niet aantast maar juist verder ontwikkeld.

Goedkope verslavingen