blog placeholder

Ik was al geen fan van Wilders vanwege zijn populistische onderbuik uitspraken. Toen de maximumsnelheid toen ook nog, omdat de toen aan de “macht” zijnde slappe regeringspartijen onder druk van de P.V.V zwichten voor een populistisch wetsvoorstel, van 120 naar 130 werd verhoogd werd was ik, naast geen fan van Wilders, ook geen fan van die slappe regeringspartijen meer. Dat de raspopulist Wilders zo’n wetsvoorstel deed paste geheel in de lijn van de verwachting maar dat vervolgens zo’n stompzinnig voorstel ook nog werd aangenomen, dat had zelfs Wilders niet verwacht denk ik. Ook hij zal er van opgekeken hebben dat een maatschappelijk bewuste regering, die van al zijn leveranciers en dienstverleners eist dat ze binnen 2 jaar allemaal M.V.O.* leveranciers en M.V.O. dienstverleners zijn die volgens de OESO-richtlijnen** produceren of hun diensten verlenen, met dit stompzinnige wetsvoorstel akkoord ging.

Goedkope benzine of zuinig rijden

*M.V.O. staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

M.V.O benadering:

Met de M.V.O  benadering wordt er een balans gevonden tussen people, planet en profit. Deze balans leidt tot een beter gevoel bij de consument, een beter resultaat voor het bedrijf en de grootste winst is voor de samenleving als geheel.

M.V.O en de drie pee’s:

Door de bij de mvo scan behorende uitleg en voorlichting leert men wat er naast het duurzaam maken van het productieproces nog meer van belang is om van een bedrijf een maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen draait het om de drie Pee’s. De eerste P staat voor Profit, de tweede voor People en de derde voor Planet.

De p van profit:
Het bedrijf moet om duurzaam te kunnen produceren winst (engels=profit) maken. Als een bedrijf geen winst maakt komt het voortbestaan van het bedrijf direct in gevaar en kan er ook niet geïnvesteerd worden in duurzame ontwikkelingen.

De p van people:
People staat voor mensen. Een maatschappelijk verantwoord onderneming moet er voor zorgen dat de mensen die er werken zich zowel productie technisch als maatschappelijk binnen en met het bedrijf kunnen ontplooien.

De p van planet:
Planet staat voor planeet, of te wel onze aarde. Dit is de meest voor zich sprekende factor binnen een maatschappelijk verantwoorde onderneming maar deze is niet alleen bepalend voor de duurzaamheid van het bedrijf.

**OESO richtlijnen:
Sendra streeft ernaar de aanbevelingen van De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor maatschappelijk verantwoord ondernemen,de zogenaamde OESO-richtlijnen in praktijk te brengen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten.

Goedkope benzine of zuinig rijden

Goedkope benzine of goedkope politiek:

Vandaag lees ik in de krant dat onze volksvriend Wilders de mensen “het kwartje van Kok”*** wil teruggeven aan de mensen. Dit gaat de staat, lees ons, dan wel 1,8 miljard euro kosten. Een verlaging van de rijsnelheid van 130 naar 120 kilometer per uur geeft echter al een directe besparing van 10% op het brandstofgebruik en de tijd die je gemiddeld extra nodig hebt voor een rit van 50 kilometer is maar 2 minuten. Wil je de mensen echt veel geld “teruggeven” dan is het nog beter om de maximumsnelheid te verlagen van 130 naar 110 kilometer per uur. Een verlaging van de rijsnelheid van 130 naar 110 kilometer per uur geeft namelijk een directe besparing van meer dan 20% op het brandstofgebruik en de tijd die je gemiddeld extra nodig hebt voor een rit van 50 kilometer is maar 7  minuten. Bovendien bespaar je indirect ook nog heel veel door minder onveiligheid****, minder geluidsoverlast, en minder CO2-uitstoot.

***“Het kwartje van Kok”***  werd in 1991 door de regering, onder leiding van premier Kok, als tijdelijke accijnsverhoging ingevoerd om het toenmalige begrotingstekort terug te dringen. Dit kwartje van toen, nu ongeveer 12 eurocent, is er echter nooit meer van afgegaan.

****De verhoging van de snelheid van 120 naar 130 kilometer per uur veroorzaakte naar per jaar schatting vijftien verkeersdoden meer en tweehonderd extra gewonden die naar het ziekenhuis moeten.

Goedkope benzine of zuinig rijden

Makkelijk geld besparen:
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de benzineprijs van 1990 tot en met 2011 met 48,4 % is gestegen, dit is dus maar 1,6 % per jaar terwijl de gemiddelde inflatie iets meer als 2% was. Benzine is dus na inflatiecorrectie gemiddeld ieder jaar 0,4 % goedkoper geworden. Het gekke is dat de prijs van vlees in die zelfde periode zo’n 600% gestegen is maar dat de vleesconsumptie alleen maar toegenomen is. Kaas spant de kroon met een prijsstijging van meer dan 1800% in 30 jaar.  Als je dus makkelijk geld wilt besparen moet je de mensen stimuleren om minder vlees en kaas te eten. Dat bespaart veel effectiever als dat politieke gejojo over de benzineprijzen.

Goedkope benzine of zuinig rijden