blog placeholder

Factuur factoring is de verkoop van het belang in vorderingen of facturen aan een derde partij of ‘factor’ tegen een korting. Door factoring vorderingen kan een bedrijf de waarde van haar vorderingen benutten door het verzamelen van de middelen uit factoring, ruim voordat de klant ervoor zal betalen. Factoring vorderingen kan de doorlooptijd van een betaling voor een bedrijf met 30-45 dagen verminderen.

Een voorbeeld van een factoring transactie:

Een factoring bedrijf kan facturen kopen van een bepaald bedrijf tegen de nominale waarde van $ 100.000. Onmiddellijk zal het factoring bedrijf het bedrijf voorzien van $ 80.000 of 80% van de waarde van deze vorderingen. De factor factureert vervolgens de facturen, verzamelt de inkomsten en keert dan tussen de $ 16.000 – $ 18.000 uit aan het sourcing bedrijf. De kosten voor het bedrijf zijn ongeveer 2-4% van de originele facturen, maar het voordeel is dat ze contant geld in handen hebben.

Grote bedrijven maken al jaren gebruik van factoring vorderingen. Het is pas sinds kort dat kleinere bedrijven dit financieringsmechanisme tot hun beschikking hebben. Banken kunnen terughoudend zijn om kapitaal te verstrekken aan een bedrijf zonder substantiële activa. De praktijk van de factuur factoring stelt kleinere bedrijven in staat om de geboekte waarde van de vorderingen te benutten zonder dat ze daarvoor schuld hoeven op te bouwen.

Factoring vorderingen zorgen ervoor dat deze bedrijven hun rekeningen kunnen omzetten in direct contant geld. Zodra ze een product of dienst hebben geleverd en een goedgekeurde factuur hebben gegenereerd, kunnen ze hun geld meestal binnen 24 uur krijgen. Factoring vorderingen kan een bedrijf helpen om te blijven voldoen aan haar leveranciers en tegemoet te kunnen komen aan andere financiële verplichtingen, zoals de salarisadministratie en de belastingen.

Andere vormen van financiering vereisen in het algemeen twee jaar aanwezigheid in het bedrijfsleven en het kunnen aantonen van een winst. Factoring vorderingen hebben deze beperking niet. Jonge, groeiende bedrijven of die met belasting pandrechten of zelfs failliete bedrijven kunnen nog in aanmerking komen voor debiteuren aankooplijnen.

Een bedrijf dat onmiddellijk geld nodig heeft kan geïnteresseerd zijn in factoring vorderingen om hiervan te kunnen profiteren. Sommige bedrijven willen een aantal operationele kosten financieren, terwijl anderen willen investeren in een uitbreiding van een project dat normaal uitgesteld zou worden. Ongeacht wat de reden ook is, het is zeer nuttig als bedrijf om te weten dat factoring vorderingen de voordelen van de verkoop nu mogelijk maken in plaats van later.

Tijdens deze moeilijke economische tijden kunnen ondernemers, die het gevoel hebben dat hun kasstroom stagneert, factuur factoring overwegen om vorderingen snel om te zetten in geld dat hard nodig is.