blog placeholder

Perpetuals zijn bedrijfsobligaties die door het uitgevende bedrijf na een bepaalde datum (calldatum) mogen worden afgelost. Dat aflossen mogen ze dus ook uitstellen, maar dan loopt wel de verplichting van betaling van de coupon door. Qua risico zitten perpetuals tussen gewone bedrijfsobligaties en aandelen in. Het rendement is vaak hoger dan van de gewone obligaties (met verplichte afloopdatum). Perpetuals worden verhandeld op de beurs. Ze worden vaak uitgegeven door financiele instellingen (ING, AEGON, etc.).

Eind 2008, begin 2009 zijn de koersen van veel perpetuals zwaar gekelderd. De daling heeft te maken met de kredietcrisis: het vertrouwen in een aantal uitgevende bedrijven (met name banken) is sterk verminderd en een groot deel van de marktpartijen die normaliter actief was in aan- en verkoop van perpetuals is ‘uit de markt’. Door de daling van de koersen is het effectieve rendement per jaar (als we er van uitgaan dat het bedrijf netjes couponrente blijft betalen) van veel perpetuals erg hoog geworden.

Verschillen

Perpetuals verschillen onderling met name op de volgende punten:

– Couponrente

– Mate van financiele gezondheid van het uitgevende bedrijf (te zien aan bv. de rating van het bedrijf en de perpetual)

– Calldatum

– Voorwaarden waaronder het uitkeren van de coupon mag worden overgeslagen of uitgesteld (vaak een samenhang met dividend-uitkering)

– Cumulatief of niet (rentebetalingen kunnen bij een cumulatieve perpetual niet worden overgeslagen, alleen maar worden uitgesteld)

– Juridische voorwaarden (sterk afhankelijk van het land)

Informatievoorziening

Perpetuals zijn complexe producten. Om perpetuals te vergelijken kunt u informatie opvragen bij de uitgevende instelling of financiele websites. Uw bank of vermogensbeheerder kan u hier ook mee helpen.

Tips

– Perpetuals zijn minder geschikt voor mensen die op korte termijn willen beleggen, om de hoge effectieve rendementen te bereiken is vaak enig geduld nodig.

– Veel perpetuals hebben een hoog risicoprofiel, gebruik ze daarom maar voor een beperkt deel van uw portefeuille (bv. 5%) en zorg voor spreiding over verschillende uitgevende instellingen

– Laat u voorlichten door uw bank, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder