blog placeholder

De prijs voor olie is waarschijnlijk één van de meest volatiele van de financiële markten. De prijs schommelt dagelijks en kent van tijd tot tijd ook grote koersverschillen. Er zijn dan ook enorm veel omstandigheden die meespelen en bijdragen tot de bepaling van de olieprijs. Gezien de consumptiegewoontes van de westerse wereld zal de prijs ongetwijfeld blijven stijgen.

 

Sinds begin 2009 is de olieprijs quasi onophoudelijk gestegen. Dit merkt de gewone man in de straat waarschijnlijk ook aan de benzinepomp. Natuurlijk stond de olieprijs in begin 2009 wel erg laag gezien de toenmalige financiële crisis. Aan de kaap van 150 dollar per vat (hetgeen medio 2008 het geval was) zitten we nog niet (dd 15/08/2011) maar we zijn toch goed op weg.

Gezien de olieprijs zo gevoelig is aan allerhande politieke, sociologische maar ook klimatologische omstandigheden is de prijs ervan ook zeer volatiel. Zo denken we maar aan de verschillende opstanden in de landen van het Midden-Oosten, de grootste olieproducerende regio, wat de prijs niet ten goede komt. Libië draaide bijvoorbeeld de oliekraan naar het Westen dicht. En het ziet er naar uit dat een daling nog niet voor direct zal zijn. Bij een niet-voorziene gebeurtenis stijgen de olieprijzen zeer snel. De OPEC probeert de prijzen wel stabiel te houden maar tegen politiek instabiele regio's zijn ze niet bestand.

Eerst en vooral zijn de dalende reserves, ook wel de 'oil peak' genaamd, een groot probleem. We consumeren de olie op zo een snel tempo dat we stilaan door de reserves zullen zijn. De olie geraakt steeds meer uitgeput. En nieuwe boorplaatsen worden nog maar zelden gevonden. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook denken aan het ontplofte boorplatform in de golf van Mexico, waarbij miljoenen liters olie in de zee verloren ging. Ook kost het voor de producenten steeds meer om naar olie te boren gezien de zeer dure technologie dat hiervoor in aanmerking komt.

Ook de stijgende vraag naar olie vanuit de groeilanden is een bijkomend probleem. Vroeger waren het voornamelijk de ontwikkelde, Westerse landen, die een grote vraag naar olie hadden. Maar nu komen ook de groeilanden aankloppen voor olie die ze, gezien hun expansie, nodig hebben. Voornamelijk China en Indië roeren zich op de oliemarkt en ook Japan is gezien de nucleaire ramp niet happig meer op kernenergie.