blog placeholder

Wanneer je denkt aan transport en logistiek is het wellicht niet het eerste wat er door je gedachten spookt: wat kost logistiek en transport eigenlijk? Wat betaald men dagelijks om hier de kosten te kunnen dekken? 

Naast de kosten voor de infrastructuur en ruimtebeslag heb je ook nog de kosten bij de zaken hier rondom. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de verkeersveiligheid, de files, en de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt. Al deze zaken brengen ook een kostenplaatje met zich mee, nog niet eens rekening houdend met alle vormen van  intern transport. Hier betalen de gebruikers belastingen voor, een groot deel komt echter ook bij de overheid te liggen. Volgens verschillende experts liggen de lusten en de lasten niet in balans. Zij menen dat transport duurder dient te worden.

 

Transport onderzocht

Transport is in ons land altijd een polsstok geweest voor de Nederlandse export, wanneer het goed gaat in het transport zou het ook goed gaan met de welvaart van ons land. De kosten die worden gemaakt  voor het transport worden deels bij de veroorzakers gelegd, toch kan dit niet voor alle kosten het geval zijn. Hoe ga je dit immers verdelen? Diverse onderzoekers van de Vrije Universiteit en de CE Delft brachten de kosten van transport in kaart. Zij deden dit in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

De resultaten van het gedane onderzoek kunnen weer door de politiek worden gebruikt om een betere verdeling te maken. Wie gaat er opdraaien voor de kosten? Zo kunnen zij bijvoorbeeld kosten-en batenanalyses maken bij nieuwe projecten om de infrastructuur te verbeteren. Er wordt in het onderzoek gekeken naar transport op allerlei manieren, behalve voetgangers. Zo is gekeken naar vliegtuig, boot, vrachtauto, bestelauto en auto.

 

Kosten verrekenen

Wanneer wordt gekeken naar het wegtransport dan brengt dit ongeveer 5,7 miljard aan kosten met zich mee. In deze kosten gaat er ongeveer ,6 miljard naar het gebruik van de infrastructuur en ook de kosten voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit en gezondheid zijn erg hoog. In totaal worden er 1,1 miljard aan belastingen en accijnzen betaald waardoor er eigenlijk 4,6 miljard over blijft. Wanneer deze kosten ook aan de transporteurs en vervoerders doorberekend zouden worden, dan zou dit leiden door een verhoging in de transportkosten van gemiddeld 20%. Toch zou het niet aan te raden zijn de kosten door te berekenen, zo zal dit voor de export en de werkgelegenheid niet positief uitpakken wat meer kosten kan veroorzaken. Er dient eerder gekeken te worden naar manieren om de kosten omlaag te brengen. Door bijvoorbeeld vollere ladingen, investeren in groen vervoer en het beter benutten van de infrastructuur.