blog placeholder

Er zijn vele aanbieders van uivaartverzekeringen op de Nederlandse markt. In dit artikel kun je lezen wat voor soort uitvaartverzekeringen er zijn en hoe ze werken.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is een verzekering die de kosten van een befrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk vergoedt. Anders dan bij de meeste verzekeringen is het bij een uitvaartverzekering vrijwel zeker dat er ooit van de verzekering gebruik gemaakt gaat worden (immers iedereen gaat een keer dood).

Wat voor soorten uitvaartverzekeringen zijn er?

Er zijn grofweg twee soorten uitvaartverzekering.

  • Uitvaartverzekering met uitkering in kapitaal
  • Uitvaartverzekering met uitkering in natura

Uitvaartverzekering met uitkering in kapitaal

Bij een uitvaartverzekering met uitkering in kapitaal krijgt de familie van de verzekerde na het overlijden een bepaald bedrag. Dit bedrag heeft de verzekerde zelf afgesproken met de verzekeraar. De familie moet vervolgens zelf alles regelen met betrekking tot de uitvaart en kan het geld gebruiken om die kosten te betalen.

Uitvaartverzekering met uitkering in natura

Bij een uitvaartverzekering met een uitbetaling in natura krijgen de nabestaanden van de verzekering niet een geldbedrag uitbetaald, maar er wordt via de verzekering een begrafenis geregeld. Uiteraard heeft de familie heel veel over zo’n uitvaart te zeggen. Een voorbeeld van een uitkering in natura is bijvoorbeeld dat er 50 rouwkaarten verzekerd zijn, dat er een grafsteen verzekerd is, soms is zelfs de keek bij de condoleance meeverzekerd. De verzekeringsmaatschappij zorgt ervoor dat alles (binnen de polisvoorwaarden) geregeld wordt zoals de nabestaanden dat willen.

Wat kost een uitvaartverzekering?

De meeste verzekeraar hanteren het systeem waarbij je leeftijd bepaalt hoeveel je moet betalen. Wanneer je bijvoorbeeld 18 jaar bent moet je veel minder per maand betalen dan iemand van 60. De 18-jarige moet immers nog veel langer betalen dan de 60-jarige omdat het aantal jaren resterende levensverwachting hoger ligt. Na een bepaalde leeftijd (meestal ergens tussen de 70 en 80 jaar) hoeft er niet meer betaald te worden, want dan heeft de verzekerde imiddels het hele bedrag betaald.

Een rekenvoorbeeld (met geheel fictieve getallen)

Mevrouw X 20 jaar en mevrouw Y 60 jaar. Beiden verzekeren zich bij een verzekeraar waarbij er tot het 70e jaar betaald moet worden. Mevrouw X betaalt maandelijks 1 euro en Mevrouw Y maandelijks 5 euro. In het onderstaande rekenvoorbeeld zie je dat mevrouw X en Y precies evenveel betaald hebben wanneer ze 70 jaar zijn.

Mevrouw X: maandelijks 1 euro, jaarlijks 12 euro, gedurende 50 jaar 12 x 50 = 600 euro

Mevrouw Y: maandelijks 5 euro, jaarlijks 60 euro, gedurende 10 jaar 60 x 10 = 600 euro

Bij veel verzekeraars is het ook mogelijk om de betaling in één keer af te kopen met een bepaald bedrag. Hierna hoeft er niet meer maandelijks betaald te worden.

Bronvermelding:

Website van uitvaartvezekering .nl