blog placeholder

Een inboedelverzekering is een van de meest afgesloten verzekeringen in Nederland. Hier lees je wat een inboedelverzekering precies is en hoe zo’n verzekering werkt.

Inboedelverzekering

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade aan de inboedel van een huis. Onder inboedel vallen de volgende zaken:

  • alle roerende zaken (zaken die dus verplaatst kunnen worden zoals banken, tv etc.) in het huis
  • kleine huisdieren (dus geen vee, maar wel je hond of kat)
  • fietsen, bromfietsen, motorvaartuigen, aanhangers
  • de aanleg van de tuin
  • NIET: geld, waardevolle papieren, zaken voor handelsdoeleinden

De meeste inboedelverzekeringen vallen onder de brandverzekeringen. En de spullen die verzekerd zijn moeten in (of bij) de woning aanwezig zijn. Zo is een laptop in huis wel verzekerd, maar buiten in het park dus niet.

Wat voor soorten inboedelverzekeringen zijn er?

De meeste inboedelverzekeringen werken met een verzekerde waarde. Als je huis bijvoorbeeld helemaal verwoest wordt door een brand krijg je het hele bedrag uitbetaald. Eigenlijk zijn er maar twee soorten inboedelverzekering: een standaarddekking en een all-risk verzekering. Het verschil hierbij is dat de dekking van de all-risk variant breder is dan de dekking bij een standaarddekking. Wat het verschil is hangt van de verzekeraar af. Meestal is bij bijvoorbeeld een all-risk dekking waterschade door een defecte waterbed en diefstal van wasgoed wel verzekerd, terwijl dat bij de standaarddekking niet het geval is.

Voor je een inboedelverzekering afsluit is het wel nuttig om te kijken waar je precies voor verzekerd wil zijn.

Voor welk bedrag moet ik verzekeren?

Bij de meeste verzekeraars zijn er standaardbedragen om voor te verzekeren. Bij schade wordt er gekeken of de verzekerde waarde wel overeenkomt met de daadwerkelijke waarde. Als de verzekerde waarde te hoog is heb je dus teveel premie betaald en als de waarde te laag is, dan krijg je te weinig geld uitgekeerd bij schade. Het is dus van belang dat je goed kijkt wat je inboedel eigenlijk bij elkaar kost en voor dat bedrag verzekert. Ook moet je het verzekerde bedrag eens in de zoveel tijd controleren en zo nodig aanpassen. Er zijn in Nederland heel veel mensen onderverzekerd omdat ze hun 30-jaar oude verzekering nooit meer aangepast hebben.

Het is natuurlijk bijna onmogelijk om zelf de waarde van je bezittingen te schatten. Daarom kun je een taxateur vragen om de waarde te schatten of kun je een inboedelwaardemeter invullen. Deze inboedelwaardemeter wordt jaarlijks opgesteld door het verbond van verzekeraars. Meestal is er een standaard overdekking van 25% bij inboedelverzekeringen.

Kan ik ook uitbetaald worden als ik kosten heb gemaakt om schade te voorkomen?

Ja, dat kan. Hiervoor zijn bereddingskosten te declareren bij de verzekeraar. Een klein voorbeeld: je hebt een brandje in een kamer. Met de brandblusser krijg je het brandje uit. De verzekeraar moet dan de kosten voor de bandblusser vergoeden. Het maakt overigens niet uit of een poging slaagt of niet. Als het huis was afgebrand, dan moet de verzekeraar betalen voor de kosten van de inboedel + de brandblusser.

Wettelijk ben je verplicht om (als dat kan natuurlijk) zelf een poging te doen om schade of verdere schade te voorkomen. Bij de meeste verzekeringen is dat een van de polisvoorwaarden.