blog placeholder

Moeten we steeds meer voedsel produceren of moeten we vegetarisch worden

Ik ben begonnen met een zogenaamde MOOC (Masive open online cours oftewel Grote open online cursus) met als onderwerp Future crop production (toekomstige voedsel productie). Deze MOOC Future crop production wordt gratis aangeboden op www.edx.org door de Landbouwuniversiteit van Wageningen onder de naam WageningenX’s GFFCx. In deze online colleges leggen een aantal gerenommeerde professors uit waarom en hoe we de toekomstige voedsel productie moeten en kunnen vergroten.

Waarom moeten de toekomstige voedsel productie vergroten volgens WageningenX’s GFFCx?
De cursus “Future crop production” begint met het hoofdstuk “Historische ontwikkeling – de vraag naar voedsel”. Hierin staat te lezen: Op dit moment hebben we genoeg voedsel beschikbaar voor iedereen. We produceren ongeveer 7 giga ton graan equivalenten voor 7 miljard mensen, wat voldoende is om alle mensen te voeden. Echter de verdeling van het voedsel is niet gelijk verdeeld over de wereldbevolking. Ongeveer 1 miljard mensen hebben een tekort aan voedzaam voedsel en ongeveer 1 miljard mensen zijn overvoed. De wereldpopulatie zal blijven groeien en met de huidige productie, kunnen we in de toekomst niet alle mensen voeden. Om alle mensen in de nabije toekomst wel te kunnen voeden  moet de landbouw in de komende 40 jaar namelijk net zoveel produceren als de afgelopen 8000 jaar.

Daarnaast zal door het toenemende welzijn de vleesconsumptie toenemen en zal ook door het gebruik van biomassa voor diverse doeleinden de vraag toenemen waardoor de druk op het land alsmede op de industriële verwerking zal toenemen.

Deze druk zal nog verder toenemen door de groei van de wereldbevolking. De algemene schatting is dat er net iets meer dan 9 miljard mensen op de wereld zullen leven in 2050.

Dus laten we eens kijken wat de situatie wordt als gevolg van deze algemene schatting van de bevolkingsgroei. Hierbij gaan we er van uit dat de vraag naar voedsel gelijk is aan de bevolking maal de voeding. We beschouwen drie diëten, een vegetarisch, een medium (met af en toe vlees) en een rijk dieet (met veel vlees) en we drukken de vraag uit in het graan equivalenten.

Als alle mensen bij het huidige productieniveau naar een vegetarisch dieet zouden gaan kunnen we gemakkelijk de wereldbevolking voeden in 2050. Als alle mensen echter voor het rijke dieet gaan kunnen we slechts de helft van hen te voeden ….

Moeten we steeds meer voedsel produceren of moeten we vegetarisch worden?
Uit het bovenstaande blijkt dat we, als we allemaal vegetariër worden, de voedselproductie niet hoeven te vergroten.