blog placeholder

2012-04-26 – Steeds meer supermarkten maken een bewustere keuze over welke eieren zij in de schappen leggen. De consument vraagt namelijk om eieren die geproduceerd zijn door kippen die onder goede welzijnsomstandigheden leven. Veel mensen weten niet goed wat de verschillen tussen eieren zijn en ook niet hoe de kippen gehouden worden in Nederland. Wil je meer duidelijkheid over de eieren die jij elke dag eet? Lees dan dit artikel. 

De eieren in de schappen van de supermarkt kun je herkennen aan de codes die op het ei vermeld staan. Elke code typeert een ei van een bepaald houderijsysteem. Ook is de landencode op elk ei vermeld, hieraan kun je zien uit welk land het ei komt. De laatste reeks getallen op een ei geeft aan van welk bedrijf het ei komt. Zo zijn de eieren altijd traceerbaar en mocht er eens wat mis gaan, dan kan er snel ingegrepen worden. 

In het ene houderijsysteem zullen de kippen echter meer ruimte hebben dan in de andere, maar over het algemeen zijn alle houderijsystemen goed aanvaardbaar. Je zult er dan ook goed aan doen om bepaalde kreten, die je hoort vanaf diergezinde instanties, met een korreltje zout te nemen. Om duidelijkheid te verschaffen is het goed om eerst wat algemene punten te benoemen. 

 Kleur eieren

Vaak worden witte eieren geassocieerd met eieren die van kippen komen die in het kooisysteem zijn gehouden en daarmee niet diervriendelijk zijn gehouden. Dit is niet waar. In elk houderijsysteem kunnen zowel kippen gehouden worden die bruine als witte eieren leggen. Wel is het zo dat in uitloopsystemen vaak bruine kippen gehouden worden. Bruine kippen zijn van nature namelijk iets rustiger dan witte kippen en mochten ze buiten iets geks zien, dan zullen ze rustig blijven. Witte kippen zijn overigens in staat om bruine eieren te leggen, maar bruine kippen kunnen geen witte eieren leggen. Het ras kip verschilt per bedrijf en dit is puur de keus van de kippenhouder.

Snavels behandelen

Bij veel kippen worden de snavels behandeld op een leeftijd van 6 weken. Dit wordt gedaan om het veren pikken te voorkomen. Hiermee wordt voorkomen dat de kippen gewond raken. Snavels knippen en branden is al een poos niet meer toegestaan. Op dit moment gebeurd het via infrarood. Deze manier is niet pijnlijk voor de kip en ook kan zij goed eten met een iets kortere snavel. De sector is druk bezig met het onderzoeken of de snavelbehandeling voorkomen kan worden. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan of verenpikken bij een bepaald soort voer niet plaatsvindt, of dat afleidingsmateriaal helpt. Hiermee laat de sector in ieder geval zien dat het welzijn van de kip voorop staat.

 Eicode 0

Eieren met de code 0 zijn eieren van biologische kippen. Biologische kippen hebben het meeste ruimte van allemaal. In de stal worden er 6 kippen per vierkante meter gehouden en daarnaast hebben ze de beschikking over weiland. In dit weiland heeft elke kip maar liefst 4 vierkante meter ter beschikking. In de stal hebben de kippen toegang tot de legnesten, zitstokken en stofbaden. De snavels van biologische kippen worden niet behandeld en ze krijgen voor 80% biologisch voer. Dit voer is geproduceerd zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. De kostprijs bij deze kippen ligt hoger, doordat biologisch voer vele malen duurder is dan gewoon voer en daarom ligt de prijs van een ei ook wat hoger. In de winkel betaal je voor een biologisch ei rond de €0,30. 

Biologisch / Vrije uitloop

Eicode 1

Eieren met de code 1 zijn eieren van kippen met een vrije uitloop. In de stal worden maximaal 9 kippen per vierkante meter gehouden, maar daarnaast hebben ze de hele dag toegang tot de weide. In de weide heeft elke kip minimaal 4 vierkante meter tot haar beschikking. Het behandelen van snavels is hier toegestaan. De prijs van een vrije-uitloop ei ligt rond de €0,22 per ei. 

Eicode 2

Eieren met eicode 2 komen van scharrelkippen. Veel mensen denken dat scharrelkippen buiten lopen, maar dit is niet zo. Daarom wordt geopperd om deze eieren schuureieren te noemen. Scharrelkippen hebben wel de mogelijkheid om de hele stal door te lopen. Hierbij kunnen ze scharrelen in het strooisel. Bij het scharrelsysteem heb je twee varianten. De eerste variant is het scharrelsysteem met bühne. Per vierkante meter worden hier maximaal 9 kippen gehouden. Snavels worden hierbij vaak kort gehouden.

De tweede variant is het volieresysteem. In dit systeem mogen maximaal 18 kippen per vierkante meter gehouden worden. Dit lijkt erg veel, maar toch hebben deze kippen tamelijk veel ruimte. Ze hebben namelijk de mogelijkheid om de lucht in te gaan. In de stal zit een systeem waarin de kippen hun eieren kunnen leggen in de daarvoor bestemde legnesten en ook hebben ze zitstokken. Verder kunnen ze gewoon door de stal scharrelen. De prijs van een scharrelei ligt rond de €0,16 per ei.

 

Eicode 3

Eieren met code 3 zijn kippen die leven in het kooisysteem. Ook bij dit systeem zijn er twee varianten. De eerste variant is het batterijei. In deze batterijen zitten vaak 4 kippen per kooi en hebben minimaal 550 vierkante centimeter tot hun beschikking per kip. De kippen hebben echter geen zitstok of mogelijkheid tot scharrelen. Omdat dit systeem niet voldoet aan de nieuwste ideeen van een goed dierwelzijn is dit systeem sinds kort verboden. Alle bedrijven met dit systeem zijn overgegaan op biologisch, vrije uitloop, scharrel of het verrijkte kooisysteem.

De tweede variant is het verrijkte kooisysteem. Per kooi zitten er meerdere kippen met elk minimaal 750 vierkante cm tot hun beschikking. Het voordeel bij dit systeem is dat de mest meteen afgevoerd wordt via mestbanden, en ook de eieren rollen meteen weg. Deze kippen hebben wel de beschikking over een legnest en zitstok.

 

Varianten 

Er zijn ook enkele varianten op de markt, waarvan het Rondeelei wel de bekendste is. Deze vorm is te vergelijken met een scharrelei. De Rondeelkip heeft de beschikking over een dagverblijf, nachtverblijf en bosverblijf. Ook heeft zij een speciale ruimte om eieren te leggen. Samen met de biologische eieren worden Rondeeleieren vaak wel de ‘beste’ eieren genoemd. Voor Rondeeleieren betaal je in de supermarkt rond de €0,28 per ei.

Tot slot 

Er zijn dus diverse soorten eieren op de markt, maar gesteld kan worden dat er door middel van regelgeving eieren geproduceerd worden op een diervriendelijke manier. Het ene houderijsysteem is iets diervriendelijker dan de ander, maar alle systemen voldoen aan de eisen. Nu je zelf de verschillen weet, kun je de keus maken welk ei bij jou past!