blog placeholder

De in ons land als delicatesse bekendstaande witte Asperge is een groente van het geslacht Asparagus officinalis. Het volgroeide gewas van de witte Asperge is, net als van de zogenaamde Groene Asperge, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geheel groen. Van zowel de Witte Asperge als de Groene Asperge worden alleen de jonge asperge scheuten gegeten. De witte kleur van de Witte Asperge wordt verkregen door de jonge asperge scheuten van de Witte Asperge in het donker te laten groeien.

Asperges van het mannelijke geslacht

De Aspergeteelt:

Asperges van het mannelijke geslacht

De Aspergeteelt wordt, in de praktijk, op een aantal verschillende manieren gedaan. De meest voorkomende en van oudsher meest gebruikte manier is door de jonge scheuten van de Witte Asperge met zoveel grond te bedekken dat ze onder de grond voldoende lengte kunnen bereiken. De tweede manier, die de laatste jaren steeds meer opgang krijgt, is door de de jonge scheuten van de Witte Asperge in kleine plastic tunnels van zwart, niet lichtdoorlatend plastic, bijkomend voordeel is dat de productie hiermee ook vervroegd wordt. De derde, minst gangbare,  methode is door de Asperges in grote kuipen gevuld met grond in donkere geconditioneerde ruimtes op te kweken. Deze methode is echter erg duur en wordt daarom alleen gebruikt voor de sterk vervroegde teelt waarvan de oogst het meeste geld opbrengt.

Asperges van het mannelijke geslacht

Alleen Asperges van het mannelijk geslacht:

De Aspergeplant is een zogenaamde tweehuizige plant. Dit houdt in dat er mannelijke aspergeplanten zijn die alleen maar meeldraden in de bloem hebben en dat er vrouwelijke aspergeplanten zijn met alleen maar een stamper in de bloem. In de loop der jaren is gebleken dat de mannelijke aspergeplanten zo’n 20% meer* opbrengst geven dan de vrouwelijke. Daarom worden de asperges, die voor de productie bedoelt zijn, eerst in rijen, op een tweejarig zaaibed gezaaid waarbij de afstand tussen de rijen ongeveer 30 centimeter bedraagt en de afstand van de zaden in de rij ongeveer 10 centimeter.

Asperges van het mannelijke geslacht

*Er zijn in het verleden boeren geweest die dachten dat de Asperges van het mannelijke geslacht, net als bij mensen, groter groeiden door de aanwezigheid van het vrouwelijke geslacht. Uit onderzoek is echter later gebleken dat de Asperges van het mannelijke geslacht ook groter groeiden als er geen asperges van het vrouwelijke geslacht bij ze in de buurt stonden.

Asperges van het mannelijke geslacht

Het tweede jaar worden dan vervolgens de vrouwelijk aspergeplanten verwijderd zodat er alleen maar mannelijke aspergeplanten overblijven. Deze mannelijke aspergeplanten worden vervolgens later opgerooid uit het zaaibed en in rijen op het productieveld geplant. Deze jonge mannelijke aspergeplanten worden geplant op een onderlinge afstand van 40 centimeter. De afstand tussen de rijen bedraagt  140 centimeter. De ‘groeipunt’ van de wortelstok wordt in de lengterichting van de rug geplant. In het derde jaar na het planten wordt de rij  opgehoogd in dat jaar kan ook op bescheiden schaal worden geoogst. Een Asperge productieveld is circa 10 jaar productief. Daarna worden de planten gerooid en kan er de eerste 25 jaar (!) geen asperge meer op die plek worden geteeld.

Asperges van het mannelijke geslacht

Omdat er alleen mannelijke planten voor de productie worden gebruikt zijn dus alle foto’s van het product Asperge foto’s van het mannelijk geslacht