blog placeholder

Regelmatig worden er verborgencamerabeelden laten zien van jongeren jonger dan 16 jaar in een winkel alcohol kunnen kopen en waarbij niet gevraagd wordt om een legitimatiebewijs.
Lees hieronder mijn betoog waaruit blijkt of hiervoor juist wel of niet meer maatregelen getroffen moeten worden om dit tegen te gaan.

Alcoholgebruik bij jongeren jonger dan 16 jaar 


Inleiding

Iedereen heeft er wel eens over gehoord of gelezen. Alcoholgebruik van jongeren jonger dan 16 jaar. Het is namelijk volgens de Nederlandse wet verboden om onder de 16 jaar alcohol te kopen of te nuttigen. Er wordt veel gedaan om te voorkomen dat jongeren jonger dan 16 jaar alcohol kopen en/of nuttigen, maar toch komt het nog steeds voor dat deze jongeren alcohol kopen en ook daadwerkelijk mee krijgen uit de winkel of het drinken. Jaarlijks groeit het percentage van jongeren onder de 16 jaar die wel eens alcohol heeft gedronken. Door de overheid wordt al veel geprobeerd om alcohol bij jongeren jonger dan 16 jaar te voorkomen, zo zijn er reclames van Sire op televisie tegen alcoholgebruik bij kinderen en ook probeert de overheid het tegen te gaan door strengere controles in supermarkten, cafe’s en discotheken. Toch blijkt uit een onderzoek van NIPO naar alcoholgebruik onder jongeren dat 20% van de 10-jarigen wel eens alcohol heeft gedronken en dat 50% van de 15-jarigen regelmatig alcohol drinkt.

Er zijn drie belangrijke redenen die deze stelling ondersteunen en de twee belangrijkste bezwaren tegen deze stelling kunnen worden weerlegd.

Hoofdstuk 1

De eerste ondersteuning voor deze stelling is dat de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd groter is als jongeren voor hun 16de al beginnen met alcohol te drinken. Er is namelijk steeds meer alcohol nodig om het zelfde effect te bereiken met alcohol. Je lichaam went namelijk aan de hoeveelheid alcohol die genuttigd wordt, dus hoe ouder je wordt des te meer alcohol het lichaam nodig heeft om het zelfde gevoel te veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een licht gevoel in het hoofd. Eigenlijk bouw je dus met alcohol een soort ‘alcoholconditie’ op. Dit is net als bijvoorbeeld hardlopen, hoe vaker je hardloopt, hoe groter de afstanden die je volhoudt om hard te lopen. Dit blijkt uit een artikel op http://www.alcoholdebaas.nl

Hoofdstuk 2

De tweede ondersteuning voor de stelling dat er strenger gecontroleerd moet worden op het alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar is dat deze jongeren nog steeds alcohol makkelijk mee krijgen uit de winkel. Dit komt omdat in winkels vaak niet gevraagd wordt naar de legitimatie van jongeren jonger dan 20 jaar, terwijl dit wel verplicht is gesteld. In het actualiteitenprogramma Een vandaag  werd gekeken hoe eenvoudig het is voor jongeren jonger dan 16 jaar om alcohol uit een winkel mee te krijgen. Vaak lukte het deze jongeren, omdat er in de winkel niet naar hun legitimatie gevraagd werd, of omdat de cassieres rekenfouten maakten bij de legitimatie van 15 jarigen. Deze aflevering is terug te zien op http://www.eenvandaag.nl.

Hoofdstuk 3

De derde reden om te denken dat er strenger gecontroleerd moet worden op alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar is dat jongeren jonger dan 16 jaar later lichamelijke problemen kunnen krijgen als ze op jonge leeftijd beginnen met alcohol te drinken. Jongeren jonger dan 16 jaar zijn namelijk nog in de groei. De hersenen en het lichaam van jongeren jonger dan 16 jaar ontwikkelen zich nog volop. Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen een groot aantal van deze lichamelijke problemen gevonden worden. http://www.minvws.nl. Alcohol kan bijvoorbeeld zorgen voor een beschadiging in de hersenen. Ook heeft het een groot effect op de lever, maar het effect op de hersenen is veel groter.

Hoofdstuk 4

Een overweging tegen het idee dat er strenger gecontroleerd moet worden op alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar is dat jongeren jonger dan 16 jaar toch zullen proberen om stiekem alsnog aan de alcohol te komen. Jongeren jonger dan 16 jaar kunnen proberen om alsnog alcohol te krijgen uit de winkel of ze kunnen proberen om de alcohol te verkrijgen via oudere vrienden. Dit bezwaar is echter niet overtuigend, omdat door middel van voorlichting bij jongeren jonger dan 16 jaar voorkomen kan worden dat deze jongeren alcohol willen gaan drinken. Dit blijkt uit een artikel  op de website van de GGD over dit onderwerp. Op deze manier kan voorkomen worden dat deze jongeren stiekem aan alcohol willen komen en is dit bezwaar dus niet overtuigend genoeg.

Hoofdstuk 5

Een andere overweging tegen het idee dat er strenger gecontroleerd moet worden op alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar is dat het niet mogelijk is om strenger te controleren op het alcoholgebruik van jongeren jonger dan 16 jaar.Dit bezwaar is echter niet overtuigend, omdat ouders, onderwijzers en de politie in de gaten kunnen houden of  jongeren jonger dan 16 jaar gedronken hebben, door de sterke geur van alcohol. Deze opmerking komt van de website http://www.infopolitie.nl, waarop tips staan hoe er strenger op het alcoholgebruik bij jongeren jonger dan 16 jaar gecontroleerd kan worden. Hierdoor is het wel degelijk mogelijk om strenger te controleren op alcoholgebruik bij jongeren jonger dan 16 jaar.

Conclusie

Deze hele redenering leidt tot een helder resultaat: Er moet strenger gecontroleerd worden op het alcoholgebruik bij jongeren jonger dan 16 jaar. De drie ondersteuningen voor deze stelling zijn namelijk sterk en de twee bezwaren kunnen weerlegd worden.
De stelling kan heroverwogen worden als er nieuwe maatregelen worden ingevoerd, waarbij uit onderzoek blijkt dat deze wel degelijk effect hebben op het alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar.