blog placeholder

Het woord fotografie zegt het al: tekenen met licht. Licht gebruik je om een foto te maken. Je spiegelreflexcamera is uitgerust met de meest geavanceerde technologie, om dat mogelijk te maken, maar de eigen inbreng van een fotograaf blijft belangrijk. Ik ga daar hieronder verder op in.

Welke instellingen hebben invloed op de uitwerking van het invallende licht op de processor in je camera?

De processor is het chipje, dat lichtgevoelig is en die het invallende licht vertaalt in een beeld. Dat beeld wordt vervolgens vastgelegd en is uiteindelijk de foto.

De intensiteit van het licht, zoals dat op de chip valt, bepaalt een aantal kwaliteiten van de foto, die bepalen hoe die uiteindelijk er uit komt te zien. Te veel licht veroorzaakt een overbelichte foto, te weinig licht een onderbelichte foto. En er zijn nog een aantal mogelijkheden, die bepalend zijn voor het resultaat.

De instellingen waarmee kan worden gespeeld zijn:

1. Diafragma
2. Sluitertijd
3. ISO-waarde

Elke instelling heeft zijn voor- en nadelen en zijn eigenaardigheden, waar je gebruik van kan maken om de door jou gewenste foto te maken.

Diafragma

Het diafragma is de omvang van de opening van het gaatje, waardoor het licht naar binnen valt. Is de opening groot, dan valt er per tijdseenheid meer licht naar binnen dan bij een kleine opening. Het voordeel om een heel klein diafragma te gebruiken is de eigenaardigheid, dat een foto dan over een zo groot mogelijk bereik (in de diepte) scherp wordt.  Als je bijvoorbeeld een rij fietsen fotografeert, met het diafragma zo hoog mogelijk (het kleinste gaatje) afgesteld, dan zal elke fiets (van de voorste tot de achterste) er scherp op staan. Gebruik je het grootste gaatje (zo laag mogelijk diafragma), dan zal alleen de fiets waarop is gefocust scherp zijn en de rest meer of minder onscherp. Dit heet de scherptediepte. Hoe meer er in de diepte scherp op de foto staat, hoe groter het ingestelde diafragma (en dus hoe kleiner het gaatje) als instelling werd gebruikt.

Met het tegenovergestelde kun je weer bloemen prachtig fotograferen, door de achtergrond wazig te houden. Dat doe je dan door het diafragmagetal laag in te stellen (een laag getal, dus de opening wordt groter) en scherp te stellen op de bloem. Je krijgt dan erg weinig scherptediepte, waardoor alleen de bloem scherp wordt afgebeeld en de achtergond onscherp.

De afstelling van het diafragma wordt uitgedrukt in een getal. Dat getal vind je terug op de lens. Er zijn lenzen die beginnen bij 2.2. Dit is zeer lichtsterk omdat dit een relatief grote opening is waardoor er per tijdseenheid veel licht naar binnen kan vallen. Dat getal kan oplopen tot 32. In dat geval komt er per tijdseenheid dus erg weinig licht binnen.

Het nadeel is dan natuurlijk wel, dat bij minder goede lichtomstandigheden een hoog diafragma steeds moeilijker kan worden gebruikt, omdat de lichtopbrengst gewoon te laag is. Daarvoor zijn dan weer aanpassingen nodig met de instellingen sluitertijd en ISO-waarde.

Sluitertijd

De sluitertijd is de de tijd dat het gat open staat om het licht door te laten. De reden dat deze mogelijkheid op de camera aanwezig is, moge duidelijk zijn. Als er weinig licht is (Binnen, bijna donker) is er meer tijd nodig om voldoende licht te laten binnenvallen, om de gewenste foto te maken. Ook als het ingestelde diafragma hoog is, is ermeer tijd nodig om het noodzakelijke licht binnen te laten vallen.De processor moet immers voldoende worden belicht, anders wordt de foto onderbelicht en vallen details weg.

De mogelijkheden op een camera lopen meestal uiteen van 30 seconden tot 1/8000 seconde. Als er sprake is van veel licht, zoals op een zonnige dag een voorwerp in de lucht, dan zal een zeer korte sluitertijd  van 1/2000 of kleiner al een aanvaardbaar resultaat geven. In donkere omstandigheden kan het nodig zijn om de sluitertijd veel hoger in te stellen.

Bijvoorbeeld als de zon al onder is en je wil toch nog dat prachtige gebouw op de gevoelige plaat vastleggen. Dan moet je een veel langere sluitertijd instellen. Daarbij ontstaat dan wel het nadeel, dat de kans op een bewogen foto steeds groter wordt. Immers, tijdens de duur dat de camera open staat, moet die stil worden gehouden en dat is niet altijd eenvoudig. Lukt dat niet (zijn ondanks alle trucs om de camera in de hand stil te houden, de foto's toch bewogen), dan is het verstandig de camera ergens op te leggen, en met de zelfontspanner te werken. Je kunt natuurlijk ook een statief gebruiken.

Het instellen van de juiste sluitertijd is van belang, als het diafragma steeds hoger wordt ingesteld. In dat geval zal uiteindelijk, om dezelfde lichtopbrengst per foto te verkrijgen, de duur dat de opening open staat steeds langer moeten zijn. Het kan dan zelfs zo zijn, dat de omstandigheden zodanig zijn, dat een lange sluitertijd onvoldoende is, om voldoende licht te laten binnen vallen. In dat geval is er nog een derde mogelijkheid.

De ISO-waarde.

Met de ISO-waarde wordt de lichtgevoeligheid van de processor uitgedrukt. Hoe lichtgevoeliger de processor, hoe gemakkelijker het binnengevallen licht in staat is, om de gewenste foto te produceren. Ook de ISO-waarde wordt uit uitgedrukt in een getal. Deze kunnen variëren van 50 tot 6400, soms zelfs nog meer. Hoe hoger de waarde hoe gevoeliger de processor.

Die hogegevoeligheid heeft ook een niet onbelangrijk nadeel. Hoe gevoeliger de processor, hoe meer ruis er ontstaat. Ruis is een verstoring door verkeerd gevormde pixels die niet thuis horen in de foto. Zolang de foto op normaal formaat wordt bekeken en afgedrukt, zie je er weinig tot niets van. De pixels zijn dan nog zo klein, dat de verstoring met het menselijk oog niet te zien is.

Dit nadeel zie je pas als je de foto gaat vergroten, of als je een onderdeel van de foto gaat gebruiken. De pixels worden dan opgeblazen en worden dus eerder door het menselijk oog gezien.

Toch kan het voordelig zijn om soms een hogere ISO in te stellen. Bijvoorbeeld bij het fotograferen van snelbewegende objecten (auto's, sporten), waarbij er niet veel licht aanwezig is en er toch een korte sluitertijd nodig is, om een scherp beeld te krijgen.

Een andere omstandigheid is een ruimte waarin geen goed licht aanwezig is en er niet mag worden geflitst. (denk aan een museum of in een theater). Een hogere ISO-waarde geeft dan toch een aanvaardbaar resultaat.

Tot slot

Een compactcamera heeft als voordeel, dat hij voor jou denkt, als er een foto moet worden gemaakt. Hij maakt alle instellingen en drukt vervolgens af. Nadeel is dan, dat er altijd wel omstandigheden zijn, die een compactcamera niet kan oplossen. Door te spelen met deze instellingen, kun je elke omstandigheid zodanig fotograferen, dat ie (bijna) perfect op de foto staat. Want bij het toepassen van deze mogelijkheden is in principe alleen de fantasie van de fotograaf de beperking.

veel succes.