blog placeholder

Met het oog op energiebesparen worden in dit artikel de spaarlamp en de LEDlamp tegen het spreekwoordelijke licht houden.

Dat we allemaal energie moeten besparen zodat de aarde niet teveel opwarmt, dat weten we. Naarstig wordt gezocht naar duurzame alternatieven om energie op te wekken. Te denken valt aan zonne-energie, windenergie of geothermische energie (verwarming vanuit de aardkorst).

Daarnaast is het noodzaak de vraag naar energie te beperken. Isolatie van huizen waardoor deze minder warmte verliezen of energiezuinige apparaten die met minder stroomgebruik hetzelfde resultaat boeken, zijn daar een voorbeeld van. Een bijkomend voordeel is dat de energierekening minder hoog uitvalt, wat gunstig is voor de individuele portemonnee.

Ook door de juiste verlichting in je huis te kiezen kun je de elektriciteitsrekening laten dalen.

Europese regelgeving
In september 2009 heeft het Europees Parlement ingestemd met het eisen stellen aan de energievraag van huishoudelijke elektrische apparaten, waaronder lampen. Geleidelijk aan worden de eisen aan het energiegebruik van lampen worden in fases aangescherpt, met als met als doel de energievraag in Europa in 2020 met 20% te verminderen. Aangezien gloeilampen slechts 5 tot 10% van de benodigde elektriciteit omzetten in licht en de rest in warmte, voldoen deze energievretende rakkers op termijn niet meer aan de eisen.

Zo mogen gloeilampen van 100W per 1 september 2009 binnen de EU niet meer geleverd worden door de lampenproducenten. Op 1 september van 2010 zijn ook de 75Watt gloeilampen taboe. Tot 2012 gaan ook de 60W, 40-, 25- en 15Watt uit de productie. Deze regels gelden met name voor heldere lampen. Alternatieven voor de conventionele gloeilamp zijn spaarlampen en LED lampen.

Spaarlamp versus LEDlamp

Spaarlamp
De spaarlamp biedt een goed alternatief voor de gloeilamp. De levensduur loopt op tot 15.000 branduren (A-merken). De besparing op de elektriciteitskosten die gegenereerd wordt is zo´n 80 % ten opzichte van de gloeilamp. Doordat spaarlampen eerst moeten voorverwarmen, zijn ze niet geheel geschikt als de lamp maar kort moet branden, zoals bijvoorbeeld op het toilet. 25% van de hoeveelheid energie wordt omgezet in licht.Helaas zijn deze lampen slecht voor het milieu zijn: ze bevatten o.a. kwikdamp. Deze komt vrij bij vernietiging na de levensduur. Helaas gaan nog teveel afgedankte spaarlampen rechtstreeks naar de kliko. Als een spaarlamp binnenshuis kapot gaat moet daarom de ruimte minstens 15 minuten gelucht worden en de resten met Het licht van spaarlampen wordt niet altijd als positief ervaren. Spaarlampen geven UV en IR straling die bij consumenten o.a. migraine, slapeloosheid, duizeligheid en zelfs blaren kunnen veroorzaken.

LEDlamp(LED = Lights Emitting Diode)
LEDlampen zijn maar heel weinig milieubelastend. Ze bevatten geen giftige stoffen en zijn tot 90% recyclebaar. Ze verbruiken minder energie dan spaarlampen. Ten opzichte van gloeilampen kan met LED lampen tot zo´n 90% bespaard worden op de energierekening. Een bijkomend voordeel is dat LEDlampen geen warmteafgifte hebben. Ze hebben tevens een levensduur die kan oplopen tot wel 50.000 uren. Bij LED lampen kan wel tot 50% van de hoeveelheid energie omgezet worden in licht.
Op dit moment kan zo´n 90% van de conventionele verlichting vervangen worden door een LED lamp, zo ook TL lampen! LEDs hebben daarnaast vele (flexibele) toepassingsmogelijkheden. Te denken valt aan LEDstrips. LEDs in de kleuren RGB (Red Green Blue) zijn instelbaar in één van de 16 miljoen kleuren of in een kleurenwissel. Daarnaast is de snelheid aan te passen. Tevens verkrijgbaar in verschillende kleuren wit. LED lampen zijn relatief duur in aanschaf. De investering in deze lichtbronvorm verdient zichzelf in ruim 1 jaar terug door de lager uitvallende energierekening. Dankzij de voordelen voor het milieu, oneindige mogelijkheden én de uiterst lange levensduur, een verstandige keuze.

Hebt u uw keuze al gemaakt?