blog placeholder

Stroom is gewoon stroom zou je zeggen. Toch zijn alle soorten stroom verschillend. Hieronder kunt u het een en ander lezen over de verschillende soorten stroom. Verder wordt er iets uitgelegd over het stroometiket.

Soorten stroom

Wat is stroom?

De wetenschappelijke term voor stroom is elektriciteit. Elektriciteit komt overal in de natuur voor, denk maar eens aan een ballon die statisch wordt als je hem over je haren wrijft. De mens heeft geleerd om iets te doen met de elekticiteit, zoals gebruiken, maar ook beheersen.

Inmiddels zijn er op de markt verschillende soorten stroom te verkrijgen. Hieronder volgt een overzicht van wat de stroomsoort inhoudt. De volgende stroomsoorten zijn in Nederland verkrijgbaar:

  • Groene stroom
  • Grijze stroom
  • Atoomstroom

Groene stroom

Groene stroom is stroom die is opgewekt uit een duurzame bron. Dit zijn bronnen die onuitputtelijk zijn zoals bijvoorbeeld windkracht of waterkracht. Iemand die gebruik maakt van groene stroom veroorzaakt minder milieuvervuiling.  Wanneer de stroom eenmaal op het net wordt gezet wordt de stroom vaak vermengd met andere (niet groene) stroom. Iemand die groene stroom heeft krijgt dus dezelfde stroom als de buren. Er wordt echter wel groene stroom gemaakt in de hoeveelheid die iemand met groene stroom afneemt.

Een voorbeeld: in Nederland heeft 50% van de huishoudens groene stroom en 50% heeft grijze stroom. Dit betekent dat voor 50% van de huishoudens de stroom “duurzaam” wordt opgewekt en voor de andere helft niet. De groene en de grijze stroom gaan samen het net op (het is niet mogelijk om deze soorten stroom uit elkaar te houden) en iedereen krijgt dezelfde stroom. Wanneer er nu echter meer mensen groene stroom kopen en bijvoorbeeld 75% van de huishoudens groene stroom heeft, dan is 75% van de stroom op het stroomnet ook echt duurzaam opgewekt.

Groene stroom wordt ook wel eco-stroom of duurzame stroom genoemd.

Grijze stroom

Grijze stroom is stroom die is opgewekt met behulp van kolen- of gascentrales en via kernenergie. Deze stroom is slechter voor het milieu dan groene stroom, maar bij veel aanbieders wel goedkoper. De bronnen die voor grijze stroom gebruikt worden zijn niet onuitputbaar en zorgen voor meer uitstoot van CO2.

Grijze stroom wordt ook wel gewone stroom genoemd en is de meestgebruikte stroom in Nederland.

Atoomstroom

Atoomstroom wordt opgewekt in kerncentrales. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van radioactiviteit. De netspanning is bij atoomstroom precies gelijk aan de spanning van groene of grijze stroom. Een voordeel van atoomstroom is dat er geen broeikasgassen vrijkomen. Een nadeel is dat er wel radioactief afval overblijft.

Op dit moment is er in Nederland meer 1 bedrijf dat 100% atoomstroom aanbiedt.

Stroometiket

Wat is een stroometiket?

Sinds 2005 moet iedere energieleverancier een zogenaamd stroometiket geven aan alle klanten. Dit is een overzicht waar de energie vandaan komt. Op het etiket staat ook of de bronnen duurzaam zijn of juist niet. Het etiket lees je hetzelfde als een etiket op de achterkant van een pak eten.

Een voorbeeld van een stroometiket:

Gewone bronnen:

Kolen 15%, Kernergie 7%, Aardgas 35% en overige 1%

Groene energiebronnen:

Wind 2%, Zon 1%, Waterkracht 18%, Biomassa 21%, overige 0%

TOTAAL 100%

Het NMA (Nederlands Mededingings Autoriteit) houdt toezicht op de energieleveranciers. Deze zijn dus verplicht te leveren wat er op het stroometiket staat. Ook wordt er gekeken of er voor ieder huishouden met groene stroom ook echt groene stroom wordt opgewekt. Energieleveranciers mogen eventuele extra kosten voor groene stroom wel gewoon doorberekenen aan de consument.