blog placeholder

 Kan een Mobieltje of een GSM gerecycleerd worden?

De meeste mensen denken bij de aankoop van een nieuw mobieltje niet of nauwelijks aan de gevolgen voor het milieu. Toch is er zo’n 30 kg materiaal nodig om een gsm van 100 gram te maken. Als we dan kijken naar het aantal gsm’s over de hele wereld, dat zijn er meer dan een miljard! Dan heeft dit toch wel ernstige gevolgen voor het milieu.

Door je toestel te recycleren geef je het een tweede leven. En zo besparen we een hoop energie, grondstoffen en afval.

Hoe lang gaat een mobieltje ongeveer mee?

Het mobieltje kwam ongeveer 15 jaar geleden op de markt en er zijn er sindsdien al miljarden verkocht. Meer dan 80% van de Belgen en de Nederlanders heeft er inmiddels één in zijn bezit. De meeste mensen ruilen het gemiddeld na 18 maanden tot 2 jaar weer in voor een nieuw exemplaar. Dit betekent voor het milieu tonnen afval en een enorme vraag naar grondstoffen om nieuwe mobieltjes te maken.

Wat doe je met je oud mobieltje?

Het is belangrijk dat U uw mobieltje nooit zomaar in de vuilnisbak gooit wanneer het voorgoed onbruikbaar is geworden! Als U een nieuw mobieltje koopt kunt U het oude meestal terug inleveren.

Je kan ook je oud mobieltje weggeven, dan zorg je er voor dat er weer een gsm minder gemaakt moet worden. Dat scheelt weer grondstoffen en andere hulpmiddelen. En je zorgt er zo voor dat je oud mobieltje niet zomaar in het leefmilieu terechtkomt. Het kan ook nog altijd gerecycleerd worden maar dit kost nog steeds veel geld!

Hergebruik van (onderdelen van) oude mobieltjes bespaart een hoop grondstoffen en energie.

Hoe kan een oud mobieltje gerecycleerd worden?

Eerst worden de ingezamelde mobieltjes naar een verwerkingsinstallatie gebracht. Daar worden ze op een milieuvriendelijke manier uit elkaar gehaald, schoongemaakt en gerecycleerd.

De mobieltjes worden in de verwerkingsfabrieken met de hand uit elkaar gehaald. Daarna worden de batterij, het plastic, het metaal en de elektronische componenten gescheiden en gesorteerd.

Er zijn verschillende verwerkingsmethoden om de verschillende soorten plastic, het ijzer, de non-ferrometalen (koper, lood, aluminium, zink,…), het glas te scheiden.

Eens alles gescheiden is worden de vervuilende onderdelen onder beveiligde omstandigheden verbrand.

De nog bruikbare onderdelen worden indien mogelijk gerecupereerd voor andere doeleinden.I

Indien ze niet veilig kunnen verbrand of gerecycleerd worden, dan worden ze zo behandeld dat ze onschadelijk zijn voor het leefmilieu.

Sommige kunststoffen of minerale producten kan men niet recycleren, maar kunnen wel gebruikt worden als brandstof in de cementindustrie. Zo zorgen ze toch nog voor de opwekking van energie, en beperken ze de hoeveelheid afval die naar de stortplaats moet worden gebracht.

De fabricage, het gebruik en de recyclage van een gsm hebben een niet te verwaarlozen impact op onze planeet.