blog placeholder

Om ons meer te verdiepen in de term Kunstmatige Intelligentie, die velen van ons wel eens hebben gehoord of gezien in een film of in een tv-documentaire, moeten we terug naar de jaren ’40, maar vooral naar het einde van de jaren ’50, waar John McCarthy, bekend als de vader van de term AI (Artificial Intelingence), een conferentie organiseerde voor diegenen die geïnteresseerd waren in een “machine-intelligentie”. Dat project heette “The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”.

Artificial Intelingence

Deze conferentie zorgde er voor dat het idee van kunstmatige intelligentie begon aan te slaan. Vanaf toen werd de kunstmatige intelligentie sterk beïnvloed door prestigieuze universiteiten als MIT, Carnegie-Mellon en Stanfor en de IBM kolos. Uiteraard was  kunstmatige intelligentie economisch aantrekkelijk voor hen allen, de verwachting was dat de uitkomsten van hun grote onderzoeksprojecten uiteindelijk konden worden toegepast in zowel civiele als militaire toepassingen.

Tijdens de jaren ’80, begonnen ze de eerste zakelijke resultaten te krijgen toen bedrijven als Boeing en General Motors sterk afhankelijk begonnen te worden van computer systemen met Kunstmatige Intelligentie.

Tijdens de jaren ’90 zorgde de enorme schok, die de 10 jaar daarvoor door de Kunstmatige Intelligentie teweeg was gebracht, ervoor dat de gedistribueerde intelligentie en imaginaire uitgedachte biotechnologie definitief werd omgezet in een onmetelijk netwerk, het internet, een krachtige en vechtlustige machine gegenereerd door miljoenen kleine netwerken, computersystemen en miljarden onderling verbonden personal computers verbonden met een groot aantal toepassingen. Het internet zorgde er in korte tijd voor dat de zwaar gesubsidieerde onderzoekers in witte jassen werden vergeten.

Zowel de eigen sociale evolutie als de complexiteit van het netwerk trok de algemene ontwikkelingen in andere takken van de wetenschap als meteorologie, biologie of macro-economie met zich mee, ook deze vereisen steeds nieuwe manieren voor meer complexe analyse en meer variabel interactie, zodat de kunstmatige intelligentie weer terug geïntegreerd wordt in ons leven, van weersverwachtingen voor Google, via de nieuwe geanimeerde super producties tot de systemen van de Europese Centrale Bank.

We kunnen zeggen dat veel van de kunstmatige intelligentie filosofie is bevestigd maar er bestaan nog bepaalde specifieke vraagstukken binnen de kunstmatige intelligentie filosofie, zoals wat is intelligentie? Kan een wezen bestaande uit elektrische circuits en gecoat metaal een mens evenaren? Kan een machine bewustzijn en emoties hebben? En als we dergelijke machines kunnen creëren zou het dan legitiem en ethisch zijn om ze op grote schaal te produceren?

Zoals hierboven vermeld, zijn er tal van twijfels over kunstmatige intelligentie en elke dag beginnen we meer te zien welke kanten van de kunstmatige intelligentie nog steeds vrij vaag zijn. Vanuit een wetenschappelijke invalshoek, kunnen we deze wetenschap beschouwen als een streven naar het nabootsen van de hersenen van een persoon in alle bestaande taken en mogelijke acties in een mens. Als je over de letterlijke definitie van kunstmatige intelligentie nadenkt is er geen andere mogelijkheid dan aan intelligente machines te denken vrij van iedere vorm van emotie die het oplossen van problemen zouden kunnen verstoren. Hierbij moet je denken aan intelligente machines of apparaten die miljoenen berekeningen uitvoeren, zoals gebruikt in weersvoorspellingen, die in staat zijn om voor zichzelf beslissingen te nemen.

Het is in ieder geval zeker dat de mystiek die door science fiction films is gecreëerd rond het concept van de kunstmatige intelligentie de meesten van ons hebben verward zoals hierboven beschreven is, want we zouden heel graag willen weten hoe een dergelijk apparaat zijn eigen emoties zou kunnen genereren zoals mensen dat doen, maar wat zou er gebeuren als we machines zouden maken met het instinct om te overleven? Zouden we een nieuw, meer intelligent en geavanceerder wezen dan de mens creëren? Deze en vele andere vragen zullen in de komende jaren moeten worden opgelost, want op dit moment zijn we nog ver verwijderd van het vinden van een oplossing voor deze vraag.