blog placeholder

Vaak denk je dat het bij zakelijke mediation enkel draait om onderhandelen. De kracht van mediation ligt echter erin dat conflictpartijen begrip voor elkaar krijgen en daardoor constructief kunnen gaan praten. De nadruk ligt daarbij op belangen en de toekomst, in plaats van juridische standpunten en het verleden. Vervolgens kunnen ze samen creatief zoeken naar openingen, mogelijkheden en oplossingen.

 

… geen ongebruikelijke stap!

Toch is mediation is in de zakelijke wereld geen ongebruikelijke stap. Een conflict binnen een bedrijf of tussen bedrijven kan van grote invloed op het bedrijf, de bedrijfsvoering of werkmotivatie. Het is als een blok aan het been. Daarom is het belangrijk dat je een zakelijk conflict zo snel mogelijk oplost. Wacht je met oplossen, dan blijft het broeien. Het effect ervan op het bedrijf is dan mogelijk niet meer te overzien. Een zakelijke geschil is vaak ook kostbaar. Denk aan kosten voor juridische ondersteuning,en vlak ook tijd en energie niet uit. Bovendien is neutraal blijven lastig als je er midden in zit.

 

… vaak de betere oplossing!

Start je een juridische procedure, dan zet je de stap naar een lange, slepende, kostbare zaak. In de zakenwereld investeer je in de relatie met je zakelijke partner(s). Zakelijke mediation betekent veelal: het conflict gezamenlijk oplossen, je zakelijke relatie na het conflict voortzetten en daarmeeinvesteren in de toekomst.Mediation standaard inzetten bij zakelijke conflicten is vaak de betere oplossing.

De voordelen van zakelijke mediation nog eens op een rijtje:

 • sneller tot een oplossing komen;
 • minder hoge kosten;
 • win-win situatie;
 • gericht op belangen;
 • gericht op de toekomst en op mogelijk toekomstig zakendoen;
 • respectvol, zakelijk waardige manier van conflictoplossing;
 • behoud van de zakelijke relatie en anders goed afronden ervan;
 • de samen gevonden oplossing staat meestal “garant” voor nakoming.

 

… mediation bij zakelijke geschillen!

Bij mediation in de zakelijke wereld kun je denken aan conflicten over:

 • manier van onderling communiceren.
 • omgangsvormen die gehanteerd worden;
 • verschillen tussen karakters, gedrag en stijlen;
 • strategie van de organisatie;
 • interpretatie van contracten;
 • (niet) nakomen van gemaakte afspraken;
 • procedures;
 • levering van diensten of producten;
 • verdeling van verantwoordelijkheden en taken;
 • wijze van samenwerking;
 • toepassing, uitleg of interpretatie van overheidsregels;

 

… mediation tussen zakelijke partijen!

Bij mediation tussen zakelijke partijen kun je denken aan conflicten tussen:

 • eigenaren of vennoten van een bedrijf;
 • leden van een maatschap of samenwerkingsverband van vrije beroepsbeoefenaars;
 • deelnemers van een vereniging of stichting;
 • partijen in een overeenkomst
 • natuurlijk persoon en een financier;
 • natuurlijk persoon en een dienstverlener;
 • een ondernemer en een overheidsinstantie.

 

… is samen om tafel zitten!

Onderneem je actie, dan voorkom je erger.Na zakelijke mediation kun je veelal weer samen om tafel zitten. Gezamenlijk vind je een oplossing of oplossingen waarin elke zakelijke partner zich kan vinden. Welke oplossing het resultaat is van de mediation, je schudt elkaar aan het einde ervan de hand. Met eendeskundige, neutrale en onafhankelijke mediator kom je veelal snel, goedkoop en samen tot een win-win situatie.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://demediatorvergelijker.nl/