blog placeholder

Genetische voedsel manipulatie

Zonder dat we het beseffen eten we allemaal al direct of indirect genetisch gemanipuleerd (gemodificeerd) voedsel. Zoals altijd bij nieuwe technieken zijn er zowel voor als tegenstanders van genetisch gemanipuleerd voedsel. Wat zijn de gevaren van genetisch gemanipuleerd (gemodificeerd)  voedsel en kunnen we nog zonder.

Historie genetische voedsel manipulatie (modificatie):
De eerste genetische manipulatie van een cel van een plant vond plaats in 1963. Eén van de bedrijven die zich vanaf toen intensief met de genetische manipulatie van planten ging bezighouden is Monsanto. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo voor de hand liggend omdat Monsanto in die tijd vooral bekend was als chemieconcern. Het bleek echter een bewuste strategie te zijn met als doel de landbouw afhankelijk te maken van de bestrijdingsmiddelen van Monsanto. Om marketing technische redenen sprak Monsanto van het begin af aan over genetische modificatie in plaats van de eigenlijke term genetische manipulatie.

Sojaveld

Moeten we genetisch gemanipuleerd (gemodificeerd) voedsel toestaan?
Er woedt al jaren een hevige discussie tussen voor en tegenstanders van genetische voedsel manipulatie. De tegenstanders pleiten voor een wereldwijd verbod op genetische voedsel manipulatie omdat het het natuurlijke evenwicht verstoord. Wat dat betreft hebben de tegenstanders van deze nieuwe ontwikkeling natuurlijk gelijk. Helaas zal er, ondanks hun gelijk, geen verbod op genetische voedsel manipulatie komen. De reden hiervoor is dat momenteel ongeveer 90% van alle in de VS geplante maïs, soja, katoen, suikerbiet en koolzaad glyfosaat resistent is. Hierdoor kan er meer geproduceerd worden per hectare omdat de plantrijen dichter op elkaar gezaaid kunnen worden omdat er geen plaats vrij hoeft te worden gehouden voor mechanische wied apparatuur. Als je weet dat er alleen al in de VS 30 miljoen hectare sojabonen en 39 miljoen hectare maïs wordt verbouwd kun je begrijpen dat een verbod op genetische voedsel manipulatie in de VS  niet meer haalbaar is. Ook in Brazilië en Argentinïe zal om dezelfde reden geen verbod op genetische voedsel manipulatie komen.

Maisveld

Conclusie:
Het is te laat voor een wereldwijd verbod op genetische voedsel manipulatie.