blog placeholder

Zo, dit is wel één van de grote dingen die bestaan. Ik was gisteren zo eens wat commentaren aan het lezen aangaande de studente die opstond in de massa met een bord dat zei: “Weg met de monarchie. Het is 2013″. Hier ben ik het mee eens vanuit het standpunt van het realiseren van gelijkheid omdat wie we in werkelijkheid zijn gelijk is en het bestaan van een koningshuis niet zou moeten. Maar politierepressie haalde de dame alras uit de menigte en hielden haar aan. Hierdoor werd ze ’s avonds in een praatprogramma uitgenodigd om haar verhaal te doen, waarbij ze een reeks aan benodigde (systeem)veranderingen opnoemde die de meesten aan de studiotafel aanwezig niet zo snel konden volgen – ofwel wat tegen hun voorprogrammeringen inging lol. Daardoor was ook gelijk ieders repliek/reactie wat gedempt wat wel grappig was op zich. Let wel: het is een praatprogramma en niet voor samen als één oplossingen uit te voeren. Net wij als mensen een praatprogramma zijn. 

Later ontstond op Twitter de bekende stroom aan opmerkingen, steunbetuigingen en al wat niet meer. Omdat we in de Desteni groep onze focus nu hebben op de enorme lasterspraak (‘hate speech’) die er gaande is op o.a. YouTube, wilde ik wel eens zien wat er over deze dame dan heen gestort werd. Ik zag op een gegeven moment bijv. van een mannelijk wezen en ander vrouwelijk wezen een commentaar dat niet inhoudelijk argumentatief was maar ronduit stront spuien om de studente onderuit te halen. Ik sprak/twitterde hem en haar erop aan wat ze aan het doen waren, dat ze zichzelf zien en roddels tienvoudig naar jezelf terugkeren, wat uiteindelijk resulteerde in dat het vrouwelijke wezen over mij ging roddelen met behulp van de link naar deze blog.
Bij het wederom luisteren gisteren naar Katten en Zelfontdekking >> – ja er zit veel in voor me – kwam ook weer naar voren dat mensen bestaan om andere mensen omlaag te halen. In essentie doen we dat omdat we niet in eenheid en gelijkheidmet onszelf bestaan en deze innerlijke onenigheid en ongelijkheid gaan uitkeren/spuien/projecteren op anderen.

 

Dat wat je bent is van God. Geen geest/mind, geen gedachten. Stilte. Het is de stilte in vrede, dat ik God ben. Het is als de stilte in vrede, dat ik aanwezig ben, dat ik realiseer, dat ik één ben met het bestaan als God.

 

Als kind bemerkte je dit eigenlijk al het denigrerende praten van mensen over andere mensen. Later zie je dan leden van je eigen familie/maatschappij elkaar omlaag halen en doordat we het onbewust copiëren zit het nu in onsals ons, als innerlijke herinneringen/conversaties/backchat. Ergens jong heb ik een beslissing gemaakt dat ik dat niet wil doen, maar doe ik het ook echt niet? Daar wil ik naar gaan kijken in zelfoprechtheid en mezelf vervolgens stoppen door zelfvergeving en zelfcorrigerende uitspraken. Waar heb ik nog gedachten over anderen? Dit hebben we als huiswerk deze week op het Desteni Leiderschapsforum. Een geheime gedachte in de geest over anderen is het kwaad waardoor we niet te vertrouwen zijn als Leven.
Ik begrijp pas enkele jaren de enorme ernst/consequenties van dit fenomeen van roddelen, lasteren en bewust omlaag halen: we zijn tot stront verworden, het ‘ik’ moet winnen – de eigen ervaring boven alles in plaats elkaar te ondersteunen in het leven als gelijken. Ik word dus wakker uit mijn geest van eigenbelang/overleving/fantasieën. Ik sta op voor het collectief als mezelf. We gaan hier ook niet uitkomen als we niet allen hierin opstaan en het niet meer ‘anderen hun zaak’ laten. Door het toe te staan in anderen valideren we het in onszelf. Niet meer! En een verandering van systeem is nodig als sleutel om uit de overleving van de geest te komen, het Gelijk Geld Kapitalisme.
 
We zijn hier op Aarde om onszelf te realiseren wie we zijn als eenheid en gelijkheid van leven. Zul je gelijk zijn? Zul je in staat zijn anderen gelijkelijk te geven? Dat is de TEST warvoor de mens geplaatst is.