blog placeholder

Alle echte zeeschildpadden, de Soepschildpad, de Karetschildpad, de Platrugzeeschildpad, de Onechte karetschildpad, de Kempsschildpad en de Warana,  behoren tot de familie van de Cheloniidae. Daarnaast is er nog één soort schildpad die in zee leeft, de Lederschildpad (Dermochelys coriacea) die, omdat hij geen harde hoornen schild heeft maar een lederachtig in de lengte geplooid rugschild, officieel niet tot de echte zeeschildpadden wordt gerekend.

Samen zwemmen

Oorsprong van de zeeschildpad:
Volgens de natuurwetenschap stammen alle soorten zeeschildpadden en de in zee levende lederschildpad af van landschildpadden. De vroegste voorouders van de zeeschildpadden en de in zee levende lederschildpad hebben zich volgens de laatste schattingen zo’n 120 miljoen jaar geleden ontwikkeld tot in zee levende schildpadden.

Samen strandwandelen

Gemeenschappelijke kenmerken zeeschildpadden:
Zeeschildpadden zijn zeer goed aangepast aan een leven in zee. Ze moeten wel regelmatig ademhalen, maar in rust kan de schildpad lange tijd onder water blijven. De snelheid van een zeeschildpad varieert, van 3 tot 30 km/u. De meeste soorten kunnen enorme afstanden afleggen, waarbij ze gebruikmaken van het magnetisch veld van de aarde en waarschijnlijk ook de stromingen van de zee. Zeeschildpadden paren in zee, waarbij de schildpadden elkaar vaak in de nek bijten. Om de een à twee jaar komen de wijfjes naar een zandstrand om eieren te leggen. Ze kiezen het strand heel zorgvuldig  en gaan, op enkele soorten na, altijd terug naar het gebied waar ze zelf geboren zijn. Op zandstranden graaft het wijfje met haar flipperachtige achterpoten een kuil van 30 tot 50 cm diep en deponeert daarin haar 100 tot 110 eieren. Na het uitkomen trekken de jonge zeeschildpadjes direct naar het water. Verreweg het grootste deel van de jonge zeeschildpadjes wordt opgegeten door vissen, vogels en andere dieren die graag de jonge en dus nog zachte schildpadjes eten.

Kenmerken van de diverse soorten zeeschildpadden:

010 Soepschildpad

de soepschildpad:
De Soepschildpad wordt 100 tot 150 cm lang en is te herkennen aan één klauwrest per voorpoot, één paar schubben tussen de ogen en de vier paar ribschilden op het rugschild. De Soepschildpad is een echte planteneter. De Soepschildpad komt voor in de Atlantische Oceaan, de Grote Oceaan en de Middellandse Zee.

020 KARETSCHILDPAD

De karetschildpad:
De Karetschildpad wordt 90 tot 114 cm lang en is te herkennen aan de twee klauwresten per poot, twee paar schubben tussen de ogen en vier paar ribschilden op het rugschild. De Karetschildpad eet sponsdieren en andere dieren en planten. De Karetschildpad komt voor in de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan.

031 Platrugzeeschildpad

De platrugzeeschildpad:
De Platrugzeeschildpad wordt 100 tot 114 cm lang en is te herkennen aan de één paar schubben tussen de ogen, vier ribschilden op het schild, opvallend plat schild. De Platrugzeeschildpad eet Zeekomkommers, garnalen en andere ongewervelden. De Karetschildpad komt voor in Oceanië.

040 Onechte karetschildpad

De onechte karetschildpad:
De Onechte karetschildpad wordt 100 tot 123 cm lang. De Onechte karetschildpad is te herkennen aan één of twee klauwrestanten, twee paar schubben tussen de ogen en vijf ribschilden op het schild. De Onechte karetschildpad eet Verschillende dieren en planten. De Onechte karetschildpad is een paar maal op de Nederlandse stranden aangetroffen en komt voor in de Grote Oceaan, de Indische Oceaan, de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.

051 KEMPS SCHILDPAD

De kemps schildpad:
De Kemps schildpad is vrij klein en wordt zo’n 75 cm lang. De Kemps schildpad is te herkennen aan één of twee klauwrestanten, twee paar schubben tussen de ogen en de vijf ribschilden op het schild. De Kemps schildpad eet Krabben, garnalen en andere dieren, ook planten. De Kemps schildpad komt voor in Noord en Midden-Amerika.

061 WARANA

De warana:
De Warana is vrij klein en wordt zo’n 73 cm lang. De Warana is te herkennen aan één of twee klauwrestanten, twee paar schubben tussen de ogen, vijf of meer ribschilden. De Warana eet voornamelijk dieren als vissen, oesters, krabben, kwallen, ook wel planten. De Warana komt voor in de tropische delen van de Grote Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan.

070 LEDERSCHILDPAD

De lederschildpad:
De Lederschildpad wordt 150 tot 270 cm lang. De Lederschildpad is te herkennen aan het ontbreken van  klauwrestanten, de duidelijke kielen op het rugschild en het ontbreken van hoornplaten op zijn rug.