blog placeholder

Ja je leest het goed, What The Fuck is er nodig om de natuur te redden. In overleg tussen boeren, overheid en natuurbeschermers is besloten om het aantal ganzen in Nederland terug te brengen van 250.000 naar 100.000 stuks. Daarvoor zijn massale vangacties en grootschalige jachtpartijen nodig.

wereld natuur fonds

Een ander bericht:
Het Wereld Natuur Fonds heeft speciale projecten gewijd aan de volgende bedreigde dieren:  reuzenpanda’s (China), tijgers (Azië), neushoorns (in Afrika en in Azië), olifanten (Afrika en Azië), mensapen (Azië en Afrika), walvissen (wereldwijd) en zeeschildpadden (wereldwijd).

Al deze dieren worden in hun voortbestaan bedreigd door één gemeenschappelijke vijand, de mens. Het Wereld Natuur Fonds boekt af en toe een klein succes maar er is maar één manier om de natuur te redden. De groei van de mensheid moet gestopt worden.

wereld natuur fonds

Hoe kan de groei van de mensheid op een goede manier gestopt worden?
Ik wil proberen hier een antwoord op te vinden.

Allereerst moet er wereldwijd een goed werkend sociaal systeem ingevoerd worden. Want alleen als ook alle mensen in de derde wereld de garantie hebben dat iedereen voor elkaar zorgt is het voor hen mogelijk om te kiezen voor een leven zonder kinderen.

Om dit te bereiken moeten alle landsgrenzen worden opgeheven zodat iedereen overal vrij heen kan gaan om te wonen en te werken. De wereld zou in plaats hiervan verdeeld moeten worden in grote provincies. Deze provincies kunnen dan democratisch bestuurd worden.

Vervolgens moeten zoveel mogelijk mensen kiezen voor een kinderloos bestaan.

Denk je dat dit lukken gaat?
Ik weet zeker van niet.

Heeft het Het Wereld Natuur Fonds zoals ze nu werken dan nog zin?

Nee dus.

wereld natuur fonds

Ik vind dat een heel vervelende conclusie maar de verwachte groei van de wereld bevolking is volgens Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking in 2011 ongeveer 76.4 miljoen. Elke dag komen er circa 209.000 mensen bij. De wereldbevolking is het totaal aantal mensen op aarde. Het U.S. Census Bureau schat de mondiale populatie op 11 mei 2011 op 6,918 miljard.

Wetenschappers gaan uit van een mogelijke groei tot 12 miljard mensen in 2050 (een verdubbeling elke 50 jaar), in theorie zou dit betekenen dat over 750 jaar de wereldbevolking is gegroeid tot bijna 200.000 miljard (of 200 biljoen) mensen. Verdeeld over het totale aardoppervlak (144,5 miljoen km², inclusief woestijnen, oerwouden, poolgebieden, etc.), zou dit betekenen dat elke wereldbewoner in het jaar 2750 zo’n 0,73 m² ter beschikking heeft. Dit komt neer op een bevolkingsdichtheid van zo’n 1,38 miljoen inwoners/km². Ter vergelijk, dat is meer dan 135 keer zo dichtbevolkt als New York in 2008 en meer dan 55 keer als Calcutta, één van de dichtstbevolkte steden ter wereld.
N.B. Als we op DIT moment elke wereldburger 1 m² toekennen past de gehele wereldbevolking binnen de grenzen van de provincies Gelderland en Limburg.

wereld natuur fonds

Het Wereld Natuur Fonds kan zich dus beter richten op het stoppen van de groei van de wereldbevolking om de dieren te redden.

Of, beschouw alle mensen en dieren allemaal als gelijkwaardige dieren. Dan is er geen probleem want dan komen er heel veel dieren bij.