blog placeholder

Wat doet de dierenbescherming? Dat is een vraag met heel veel andwoorden. In dit artikel zal ik de onderdelen Die ik het belangrijkst vind beschrijven.

 

Onderdelen:

 

 1. Organisatie
 2. Dierenambulance en asielen
 3. Kids for animals
 4. Mijn mening

1. Organisatie

De dierenbescherming is een organisatie die al bestaat sinds 1864 toen heten het nog geen dieren bescherming zoals we dat nu kennen maar de s’gravenhaagsche vereniging tot bescherming van dieren. De doelstellingen die toen van belang waren zijn:

 • Afschaffen van trekhonden.
 • Verbeteren van leef-en werkomstandigheden van paarden.
 • Verbieden van het couperen van paarden en honden. (staart en oren.)
 • Betere slachtvoorschriften. (b.v. verplichte verdoving.)

In 1877 ontstond de landelijke Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren  doordat een aantal lokale groepen samen gingen werken.

Na een aantal jaar waren de resultaten zichtbaar, er kwam een wet die dieren beschermt tot stand.

 • De wet van 5 juni 1875 tot vaststelling van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid.

In deze wet stond onder andere dat het opzettelijk mishandelen van honden en katten strafbaar was.

Er zijn dankzij de dierenbescherming nog tal van andere wetten ontstaan die het welzijn van dieren beschermd!

 

In 1920 heeft de dierenbescherming besloten om mensen in te zetten die het naleven van de wetten voor dierenbescherming gingen controleren. De politie had en heeft de agenten en tijd nodig voor andere zaken. In die tijd was dit de veldwachter die mensen mocht bekeuren en toe spreken

In 1975 werd de LID opgericht LID staat voor landelijke inspectie dienst. de 12 inspecteurs van de LID hebben opsporing’s bevoegdheid en ze worden ondersteund door vrijwilligers. Deze mensen zorgen er voor dat de wetten die er zijn voor de bescherming van dieren worden na geleefd. Ze werken nauw samen met de politie.

De dierenbescherming is in de laatste jaren behoorlijk gegroeid in 2009 tot wel 200.000 leden en donateurs en er zijn ongeveer 100 vaste krachten in dienst.

 

2. De dierenambulance en asielen

Dierenambulance

Op de dierenambulances rijden vrijwilligers of vaste krachten. Deze mensen kunnen B.V.:

 • Bij een ongeval 1ste hulp bieden wat soms al genoeg is, zodat er geen dierenarts aan te pas hoeft te komen.
 • Zieke of gewonden dieren vervoeren naar de dierenarts.
 • Mensen die om een of andere reden niet zelf hun dier naar de dierenarts kunnen vervoeren helpen.

Een cursus dieren EHBO kun je zelf ook doen als er dan iets met je dier aan de hand is weet je wat je moet doen.

Asielen

De dierenbescherming werkt met ongeveer 50 dieren asielen samen niet alleen voor de opvang van honden en katten maar ook exotische dieren vogels en nog veel meer. De dierenbescherming helpt onder anderen met promotie, voorlichting organisatorisch advies, nieuw en verbouw van de asielen en opleidingen en trainingen.

70.000 honden en katten worden elk jaar dakloos. Dit heeft meerdere oorzaken:

 • Ze verdwalen
 • Worden op straat gegooid
 • Er kan niet meer voor ze worden gezorgd

Gelukkig word er voor een groot gedeelte snel een nieuw thuis gevonden 90% van de dieren heeft dat geluk!

3. Kids for animals

Het beschermen van dieren kan het beste zo vroeg mogelijk geleerd worden. Want wat je als kind belangrijk vind blijft ook vaak op latere leeftijd belangrijk. Hier voor is kids for animals opgericht.

Kids for animals is opgericht door de dierenbescherming zodat kinderen kunnen leren dat dieren geen ding zijn dat je zomaar weg of pijn kan doen. Veel dieren leed ontstaat door onwetendheid.

Kids for animals heeft een eigen clubblad dat je als lid van kids for animals 6 keer per jaar krijgt. Hier in word veel aandacht besteed aan het welzijn van dieren. Ook hoe je het best voor je huisdier kunt zorgen staat in dit blad. Kinderen kunnen er dus veel van leren. Ook organiseert kids for animals wedstrijden en acties waarmee geld word ingezameld door de kinderen voor de dieren bescherming. Dit geld gaat naar opvangcentra waar veel verschillende dieren worden verzorgd.

Als je lid word van kids for animals krijg je voor je lidmaatschap dat 12,- per jaar kost:

 • Zes keer per jaar het Kids for animals clubblad
 • Een cd met dieren liedjes
 • Stickerboekje met mooie stikkers
 • Een paspoort( een boekje met entree bewijzen voor clubdagen en een aantal (pret) parken)

 

4. Mijn mening

Voor wie het leuk vind mijn mening te weten.

De dierenbescherming vind ik een mooie organisatie die een hoop dingen berijkt heeft en nog veel meer gaat bereiken. Ga zo door!