blog placeholder

Het gaat over een dodelijke en zeer besmettelijke virusziekte bij konijnen. Het is nog een vrij nieuw virus dat voor het eerst werd ontdekt in 1984 in China. Het is ondertussen wereldwijd al uitgebroken en is op de meeste plaatsen endemisch, dit houdt in dat het virus wel aanwezig is, maar niet meer voor een hoog sterftecijfer zorgt.

Wat is RHD?

RHD staat voor rabbit haemorrhagic disease, erzijn nog andere afkortingen van dit virus, namelijk VHS en VHD. VHS staat voor viral haemorrhagic syndrome en VHD staat voor viral heamorrhagic disease. Het virus veroorzaakt bloedingen bij konijnen in de lever de longen en de milt. De ziekte komt alleen voor bij Europese konijnen. Het wordt veroorzaakt door het zogeheten calicivirus.

Hoe verloopt de ziekte?

Bij deze ziekte merk je niet dat het konijn ziek is, soms zie je wat bloed uit de neus of de anus komen maar dat is niet altijd zo. Na infectie sterft het dier tussen de 36 tot 72 uur. Tussen de 18 en 24 uur na infectie krijgt het konijn koorts, daarna gaan binnen 24 en 72 uur 70%-90% van de konijnen dood. Na 36 tot 48 uur na infectie verkleurd de lever, de milt vergroot en er vormen zich kleine bloedingen aan de oppervlakte van de nieren en de longen. 

Jonge konijnen sterven niet aan dit virus. Het verschil met volwassen konijnen is dat bij volwassen konijnen het virus RHDV, rabbit haemorrhagic disease virus,zich kan vastbinden aan de antigenen van het bloed die zich bevinden in de oppervlakte van weefsels in het verteringssysteem en het ademhalingssysteem. Bij jonge konijnen kan het virus maar een hele zwakke binding aangaan en daardoor gaan jonge konijnen er niet dood aan.

Er zijn verschillende stadia waarin de ziekte kan voorkomen, namelijk de acute fase, de subacute fase, de peracute fase en de chronische fase. Bij deze fases horen verschillende symptomen die hieronder worden beschreven.

Acute fase: De symptomen hier zijn dat het konijn somber is, heeft anorexia en is soms ernstig vermoeid. Konijnen met de acute vorm kunnen ook neurologische symptomen hebben zoals ongecoördineerde bewegingen en kramp van de rugspieren, sommige konijnen draaien snel rondjes en dit kan alleen voorkomen worden door ze vast te houden. Er kunnen ook ademhalingssymptomen zijn zoals blauwachtige verkleuring van huid en slijmvliezen, ademnood, bloederige neus of schuimende neusuitvloeiing. Soms zie je ook dat er veel tranen uit het oog van het konijn komen of oogbloedingen krijgt. Sommige konijnen die deze fase overleven ontwikkelen hevige geelzucht, verliezen gewicht, worden lusteloos en sterven binnen een paar weken. Deze dieren kunnen diarree, of buikdilatatie, een opgeblazen buik, hebben vlak voordat ze dood gaan.

Peracute fase: Het dier krijgt koorts en sterft binnen 12 tot 36 uur, soms zie je nog voordat die doodgaat dat het konijn gaat krijsen. Snel daarna stort het dier in en sterft het.

Subacute fase: In deze fase vertoont het konijn dezelfde verschijnselen als in de acute fase alleen zijn ze minder erg.

Chronische fase: Het dier is nog wel besmet met het virus alleen het vertoont geen symptomen.

Zijn er al epidemieen van voorgekomen?

Het virus werd als eerste ontdekt in 1984 in China en was in 1985 in Korea. In 1986 kwam RHD voor in Italië, in 1988 in Spanje en in 1990 in Nederland. Daarna werd het in 1992 gesignaleerd in Engeland en in 1995 was het in Ierland. De ziekte verspreidde zich ook naar Rusland, het Midden-oosten, delen van Afrika, Cuba, Mexico en India. Deze verspreiding kwam waarschijnlijk door de handel in vlees en bont van tamme konijnen. In 2000 en 2001 waren er drie uitbraken in Amerika, aan het eind van 2004 werd RHD gesignaleerd in Uruguay en in 2005 weer in Amerika.

Hoe besmettelijk is het?

Het virus is heel besmettelijk en er gaan veel konijnen dood aan, dit komt doordat het virus moeilijk kapot te krijgen is. De ziekte wordt overgebracht bij direct of indirect contact van geïnfecteerde konijnen. Indirect contact wil zeggen dat het kan worden overgebracht van konijn op konijn of via de keutels op konijnen. Het kan indirect ook over worden gebracht door mensen, gras of stekende insecten. Bij direct contact kan het via de mond of de neus .Ook alle uitscheidingen zoals urine, ontlasting en de uitademing bevatten het virus.Ook roofdieren die besmette konijnen hebben gegeten verspreiden RHDV via hun vacht of speeksel, maar de roofdieren zelf worden er niet ziek van.

Zijn er behandelingen tegen?

Om het virus te voorkomen kan gevaccineerd worden, maar dit geeft maar een tijdelijke bescherming. Dit kan gebeuren met een gedood virus die ze hebben verkregen van de lever van een konijn dat is overleden aan RHD. Het vaccineren zal ook moeilijk zijn bij wilde konijnen, die zijn natuurlijk niet te vangen.