hond boos

Wanneer een hond een mens of dier bijt kan dit ernstige gevolgen hebben. Een hondenbeet kan blijvende schade aanrichten of de mens of dier zo ernstig verwonden, dat de dood daarop volgt. Op 17 mei 2017 werd dan ook bekend dat staatssecretaris van Dam van Economische Zaken een aantal maatregelen zal nemen om de bijtincidenten met agressieve honden te voorkomen.

Maatregelen voor zowel de gemeente als de eigenaar

De maatregelen die worden opgelegd, worden niet alleen aan de eigenaren opgelegd, maar ook aan de gemeenten. Eigenaren die een hond hebben die op de lijst staat, moeten volgend jaar verplicht op opvoedcursus. Ook kunnen gemeenten gebiedsverboden opleggen en de eigenaar verplichten om de hond aan te lijnen of zelfs te muilkorven. Dit kan dus ook binnen losloopgebieden. Gebiedsverboden kunnen opgelegd worden in gebieden waar bijvoorbeeld veel kinderen komen. Ook kan de gemeente de eigenaar een houd of locatieverbod opleggen, wanneer de hond twee keer betrokken is geweest bij een bijtincident.

De hond heeft gebeten en dan?

Volgens van Dam moet er ook een uniform beleid komen waarin duidelijk is, wanneer een hond moet worden afgemaakt. Ook zal er een registratiesysteem komen waarin de bijtincidenten bijgehouden worden. Daarnaast zal er een meldpunt komen waar gevaarlijk gedrag kan worden gemeld. Ook hinderlijk gedrag van eigenaren kan hier worden gemeld.

Maatregelen voor alle honden

Van Dam wil ook graag de illegale hondenhandel aanpakken. Het hondenregistratiesysteem zal worden verbeterd. Alle puppy’s zullen verplicht gechipt en geregistreerd worden. Dit zal alleen gedaan worden door een dierenarts of professionele chipper die ook vermeld staat in het register. Hierdoor kan fraude veel makkelijker worden opgespoord. Dit jaar nog, zal er een witte lijst worden opgesteld voor buitenlandse handelaren, waardoor broodfokkers veel minder kans maken

Lijst van agressieve honden

Op 17 mei 2017 heeft de staatssecretaris een lijst gepubliceerd met hondenrassen die een hoog risico vormen. Deze lijst omvat niet alleen rashonden, maar ook kruisingen en lookalikes. Ook van deze honden is bekend dat ze een hoog risico vormen op agressief gedrag. De lijst is door binnen- en buitenlandse experts opgesteld. De lijst kan in de toekomst ook worden uitgebreid. Dit is de lijst met de risicohonden:

Akita *
American Bulldog
American Pitbull Terriër
American Staffordshire Terrier *
Boerboel
Bull Mastiff *
Bull Terrier *
Cane Corso *
Dogo Argentino *
Dogo Canario *
Staffordshire Bull Terrier *
Rottweiler *
Tosa *
Fila Brasileiro *
Anatolische herder *
Zuid-Russische Owcharka *
Kaukasische Owcharka *
Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull, pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully
Bully Kuta
Alano
Bandog

* Wanneer je van deze honden er eentje hebt met een erkende stamboom van de Raad van Beheer, dan is het geen risicohond. Wanneer de hond geen erkende stamboom heeft, is het ook geen erkend ras.

Andere maatregelen

Er worden ook nog een aantal andere maatregelen genomen. Zo zal er een fok- en importverbod voor risicohonden komen. Dit hebben andere Europese landen ook al voor bepaalde honden. Ook wordt de huidige persoonlijkheidstest uitgebreid en kan deze vaker ingezet worden.