blog placeholder

Het houden van dwerghamsters is zeer leuk.  Maar hou hun voortplantingsproces in de gaten alvorens je er 100 lopen hebt. Hieronder een paar tips voor als u wil kweken met dwerghamsters.

Alvorens van start te gaan.

Alvorens men kan starten met het fokken van dwerghamsters is het belangrijk dat men het geslacht kan onderscheiden. Neem een hamster in je linkerhand en met je rechterhand druk je zacht aan beide kanten van de geslachtsdelen. Het wordt snel duidelijk of u een mannetje of een vrouwtje vastheeft.

Tijdstip.

Dwerghamsters planten zich het hele jaar door voort. Men hoeft dus niet rekening te houden met een specifieke periode.

Locatie.

Hamsters kunnen tevens binnen of buiten gehouden worden, maar zorg voor voldoende ventilatie en licht gedurende de dag. Extra verlichting is succesvol. Het is aangeraden om veel nestmateriaal en stro te voorzien opdat ze een nest kunnen bouwen.

Samen of gescheiden?

U kan het koppeltje samenhouden voor het leven of een paar dagen voor het werpen het mannetje in een afzonderlijke bak plaatsen om te recupereren.

Gemiddeld werpt een vrouwtje 5 tot 7 jongen maar 8 of 9 is geen zeldzaamheid.

Wanneer het mannetje bij het vrouwtje blijft zijn nestjes van 2 tot 3 jongen meer courant.

Het weghalen van het mannetje bij het vrouwtje is voordelig eens de jongen geboren zijn. Het vrouwtje kan de jongen rustig laten zogen zonder het mannetje in de buurt die het vrouwtje zo snel mogelijk weer wil bevruchten.

Geboorte.

Alvorens de geboorte zal het vrouwtje zich voornamelijk bezighouden met het bouwen van een komvormig nest zo ver mogelijk van de opening van de bak. Ze zal in de nabijheid van het nest een voedselreserve aanleggen. Het plaatsen van een schoendoos in de bak zal haar eveneens helpen bij de herinrichting van haar woonst.

Door regelmatig contact met de moeder en de jongen, kan men ze gemakkelijker temmen.

Voeding.

Geef de jongen vanaf de 2 de week gemalen of fijne voeding (gemalen koekjes en fruit zoals wortel).

Spenen.

Na hun eerste levensmaand dienen de jongen gespeend te worden.  U kan de jongen gedurende 2 weken samenhouden maar daarna dient u de mannetjes van de vrouwtjes te scheiden.