blog placeholder

De wetenschappelijke naam van de Hamster is Cricetus cricetus. Andere namen voor de Hamster zijn Europese hamster, veldhamster of zwartbuikhamster. In Nederland spreekt men tegenwoordig meestal over de Korenwolf, de Limburgse naam voor de Hamster. De wilde Hamster kwam oorspronkelijk alleen voor in de Oost-europese steppegebieden met zogenaamde löss gronden. Toen de mensen in de buurt van deze steppegebieden begonnen met de teelt van de voor de Hamsters uitermate geschikte voedingsgewassen graan en luzerne, trok dat de wilde Hamster aan. Toen de  teelt van graan en luzerne zich daarna steeds verder uitbreidde volgde de Hamster. We noemen de Hamster daarom ook wel een cultuurvolger. De eerste landbouw werd gepleegd op de zeer vruchtbare lössgronden. Deze lössgronden zijn ook ideaal voor de Hamster omdat ze er uitermate goed hun gangen in kunnen graven. Daarom valt het verspreidingsgebied van de Europese Hamster voor een groot deel samen met strook van lössgronden in Europa zoals mooi op de kaarten te zien is. http://www.ufz.de/export/data/1/28154_European_Loess_Map_hires.jpg

hamster

De hamster in nederland:
De Hamster belandde zo uiteindelijk ook in Nederland, met name in Limburg. Toen de landbouw aan het eind van de 20ste eeuw, ook in Nederland, echter steeds intensiever werd dreigde de Hamster uit te sterven in Nederland. Gelukkig werd dit op tijd ontdekt en begon men in Nederland met een herintroductieprogramma en een soortbeschermingplan. Het herintroductieprogramma bestaat uit het uitzetten van Hamsters in het wild. Het soortbeschermingplan bestaat uit het aan de Hamster aangepaste agrarische beheer van de akkers waar de Hamster leeft. Op deze speciale akkers wordt het graan en de Luzerne maar voor een deel geoogst zodat er genoeg voedsel en dekking blijft voor de Hamster. De Hamster kan in Nederland alleen in Limburg leven omdat daar de voor de Hamster geschikte löss- en leemgronden  te vinden zijn.

hamster

Leefwijze van de hamster in het wild:
Wilde Hamsters leven alleen. Ze wonen overdag in een zelfgegraven gangenstelsel met gangen van ongeveer 7 cm doorsnee die tot wel 2 meter diep kunnen gaan. In de gangen maakt de Hamster voorraadkamers, een “poepkamer”, en met zacht materiaal beklede nesten. ’S Avonds en ’s nachts gaat de Hamster naar buiten om te eten en voedsel te verzamelen. De Hamster verzameld gedurende de zomer minstens 15 kilo voedsel voor zijn wintervoorraad. In de herfst maakt de Hamster alle uitgangen van zijn gangenstelsel dicht en begint de Hamster aan zijn winterslaap. De winterslaap van de Hamster duurt van oktober tot april. Tijdens de winterslaap zakt de lichaamstemperatuur van de Hamster naar 5 graden celcius. De Hamster onderbreekt zijn winterslaap zo’n 5 keer per maand om te eten van zijn voorraad.

hamster

Wat eet een hamster:
De Hamster eet hoofdzakelijk zaden, kruiden en grassen. Daarnaast eet de Hamster vaak granen, wortelen en vruchten. Ook eet een Hamster regelmatig kleine dieren als wormen, slakken en insecten. Zo af en toe eten ze zelfs soms een muis, een kikker of een jong vogeltje. Voor de winter leggen ze in hun ondergrondse voorraadkamers een voedselvoorraad aan van zo’n 15 kilo. Het voer daarvoor transporteren ze in hun wangzakken. Hier komt het bekende werkwoord ‘hamsteren”vandaan.

hamster

Voortplanting van de hamster:
In het voorjaar na de winterslaap komen de Hamsters weer tevoorschijn en begint de paartijd. Om te paren dringt een mannetjes Hamster het afgebakende leefgebied (territorium) in van een vrouwtjes Hamster. Zodra de paartijd voorbij is wordt de mannetjes Hamster weer weggejaagd uit het territorium van het vrouwtje. De zwangerschap van de Hamster duurt ongeveer 20 dagen. Bij één geboorte “worp”worden meestal 4 à 8 jongen geboren. Na twee weken gaan de oogjes van de jongen open en kunnen ze het nest verlaten. De pasgeboren vrouwtjes Hamsters kunnen na 43 dagen zelf al weer bevrucht worden en dus kunnen ze soms in hetzelfde jaar al jongen krijgen. Een volwassen vrouwtjes Hamster kan tot drie keer per jaar jongen krijgen. De voortplantingstijd eindigt meestal rond eind augustus.

hamster

De hamster als huisdier:
De Hamster wordt ook heel vaak als huisdier gehouden. Het is een makkelijk te houden huisdier maar hou er wel rekening mee dat ze hoofdzakelijk ’s nachts actief zijn. Wil je meer weten over de Hamster als huiisdier, kijk dan eens op http://www.dierenforum.nl/forum/website.php?page_id=2&web_id=2108.

hamster