blog placeholder

Het euthanaseren van je geliefde huisdier is iets waar je liever niet over nadenkt. Maar als het eenmaal zo ver is, is het toch wel prettig dat je weet wat de mogelijkheden zijn.

Euthanasie is het op een humane manier beëindigen van het leven van een dier, als het leven ondraagelijk is geworden. Euthanasie is afkomstig uit de Griekse taal en betekend letterlijk ‘gemakkelijke dood’. In de dierenwereld wordt er vaak liever gesproken over een ‘zachte dood’.

Soms is het al maanden van te voren duidelijk, en soms komt het als een donderslag. Uw huisdier is ongeneeselijk ziek, of kan door ouderdom / slijtage niet meer verder leven.

De relatie tussen mens en dier.

Mensen die een huisdier hebben zijn daar meestal sterk aan gehecht en beschouwen het dier als een lid van de familie. De levensverwachting van een dier is echter aanzienlijk lager dan dat van een mens. Daarom zal bijna iedereen die een huisdier bezit te maken krijgen met de dood van het dier. De meeste huisdieren in Nederland sterven niet op een natuurlijke manier, maar worden euthanaseert om hen onnodig lijden te besparen. Wanneer een huisdier overlijdt, maakt de eigenaar in feite hetzelfde rouwproces door als bij het overlijden van een mens.

Het moment van beslissen.

Voor veel mensen is euthanasie een hele zware beslissing. Het makkelijkste is als het dier op een natuurlijke wijze sterft. Veel mensen vragen zich af of ‘het inslapen’ niet te vroeg of juist niet te laat is. Schuldgevoelens kunnen dan ook heel gemakkelijk optreden. De volgende vragen maken het beslissen makkelijker.

1. Heeft het dier nog een goede ‘quality of life’?

2. Hoeveel pijn heeft het dier?

3. Kan het dier nog normaal uitgaan / spelen?

4. Wat denkt u dat het dier zou willen?

5. Wat zijn de eventuele opties voor verdere behandeling?

Het is natuurlijk altijd mogelijk om deze vragen met uw dierenarts te bespreken, zodat u een goede beslissing kan maken.

De voorbereiding van de euthanasie.

Denk over de volgende dingen ook even na.

1. Waar gaat de euthanasie plaatsvinden?

     Dit kan namelijk bij u thuis, maar ook in de dierenartsenpraktijk.

2. Wie zijn er bij de euthanasie aanwezig?

     Komt u alleen, komt het hele gezin mee of komt er helemaal niemand.

3. Waneer gaat de euthanasie plaatsvinden?

     Maak samen met uw dierenarts een afspraak om de euthanasie plaats te laten vinden.

4. Wat te doen met het gestorven dier?

     Bedenk van te voren (indien mogelijk) wat u met het gestorven dier wilt doen.

De euthanasie.

Vaak vindt de euthanasie plaats in een daarvoor ingerichte ruimte. Hier brengt de dierenartsassistent alles in gereedheid en staat op voor uw vragen. De dierenarts voert de medische handelingen uit.

Vaak zijn dit de handelingen die verricht worden;

De dierenarts injecteerd als eerste het narcosemiddel. Hier wordt het dier rustig van en verliest langzaam zijn bewustzijn. Als het dier niet meer reageert op prikkels, geeft de dierenarts de injectie die de dood als gevolg heeft. Als laatste controleert de dierenarts of de werking van het hart gestopt is.

Het is goed om te weten dat er na de dodelijke injectie nog onverwachte bewegingen op kunnen treden. Dit zijn normale verschijnselen waar het dier niets meer van merkt. Wanneer dieren overlijden, sluiten ze niet vanzelf de ogen. Nadat de dood is ingetreden, treedt er een spierverslapping op, waardoor het dier mogelijk urine en ontlasting laat lopen.

Na het overlijden kunt u in alle rust afscheid nemen van uw geliefde dier.

Wat gebeurt er met het stoffelijk overschot?

Het is goed om van te voren te bedenken wat uw wensen zijn met betrekking tot het stoffelijk overschot. Er bestaan een aantal mogelijkheden, namelijk;

  • Cremeren.          Dit kan vaak individueel of in een groep. Bij een groepscrematie wordt het dier gecremeerd met 3 tot 4 andere dieren erbij. Bij een groepcrematie wordt de as vaak uitgestrooit over zee. Bij een individuele crematie komt de as in een koker of urn.
  • Begraven.           Het is ook mogelijk om uw geliefde dier te laten begraven.
  • Distructie.           Als u uw dier niet wilt cremeren of begraven is het ook mogelijk om het mee te geven aan de distructie.

Wat betekend het afscheid voor ouderen?

Hou ouder mensen zijn, des te minder mobiel ze zijn. Doordat ze een huisdier hebben zijn ze toch nog wat mobiel. Zodra het huisdier overlijdt wordt de sociale omgeving ook steeds kleiner. En wordt de eenzaamheid steeds groter. Oudere mensen willen vaak geen ander huisdier meer, want als ze dan overlijden is er niemand meer om voor het dier te zorgen.

Kinderen en euthanasie.

Voor veel kinderen is het overlijden van hun geliefde dier hun eerste confrontatie met de dood. Het overlijden van hun geliefde huisdier is een droevige gebeurtenis. Ze verliezen een makker, speelkameraaad, vriend en vertrouwenspersoon.

Spreek tegen kinderen nooit over:

  • Een spuitje geven om te gaan slapen. Kinderen kunnen hierdoor zelf erg bang worden voor een spuitje. Of ze denken dat het dier nog wakker wordt. Of ze durven niet meer te slapen.
  • Het dier is weggelopen of is naar andere vrienden. Kinderen kunnen zich dan verlaten of schuldig voelen.

Betrek de kinderen bij het ziekteproces en de dood van het dier. Ze zijn toch ook altijd betrokken geweest bij de verzorging van het dier. Maak ze duidelijk dat het niet hun schuld is. Kinderen hebben immers een levendige fantasie.

Belangrijk voor kinderen is het voorbeeld van ouderen. Als zij hun verdriet tonen, doen de kinderen dit ook veel makkelijker. Vertel de dood van het dier ook altijd tegen familie en vrienden, zodat zij hier rekening mee kunnen houden en de kinderen kunnen steunen. Schaf vooral niet te snel een ander dier aan.