blog placeholder

Voor een duidelijk verhaal over de Dinosaurus moet je eerst weten wat een Dinosaurus eigenlijk precies is. Bij het woord Dinosaurus denken de meeste mensen aan alle hele grote prehistorische reptielen. Dit is echter maar voor een deel waar. De Dinosaurus is namelijk de in onze spreektaal gangbare aanduiding voor de familie van de dinosauriërs en hiervoor geldt dat niet de lichamelijke eigenschappen maar de afstamming bepaalt welke dieren tot de dinosauriërs behoren. Volgens de algemeen aangenomen definitie van dinosauriërs behoren alleen de afstammelingen van de laatste gemeenschappelijke voorouder van de twee eerst beschreven dinosauriërs, de Iguanodon en de Megalosaurus tot de familie der dinosauriërs. Volgens deze definitie behoorden de reusachtige vliegende reptielen met een vleugelspanwijdte van 10 meter, de Pterosauriërs, die geen veren hadden maar een soort vlieghuid, niet tot de familie der dinosauriërs maar onze alledaagse kleine mus en alle andere vogels met veren wel. Ook alle reusachtige reptielen die in zee leefden, zoals de 15 meter lange Plesiosauria, behoorden niet tot de dinosauriërs.

Dinosaurus spreekbeurt, Dinosaurus werkstuk

De belangrijkste dinosaurussen:

De dinosauriërs zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen, de Saurischia* en de Ornithischia**. Tot deze twee hoofdgroepen behoren totaal 150 ondergroepen dinosauriërs. Om een idee te geven van de indeling van deze soorten heb ik onderstaande afbeelding*** samengesteld. Omdat het onbegonnen werk is om al deze soorten te bespreken (tot nu toe zijn er bijna vijfhonderd dinosauriër soorten bekend – waarschijnlijk nauwelijks één procent van de soorten die ooit hebben geleefd) behandel ik alleen de bekendste vier, de Tyrannosaurus de Argentinosaurus, Triceratops en de Stegosaurus.

Dinosaurus spreekbeurt, Dinosaurus werkstuk

*de saurischia:
Het woord Saurischia is samengesteld uit de woorden saurus, wat reptiel betekend en ischium wat heup betekend. Tot de Saurischia behoren de groep dinosauriërs waarvan het bekken gelijkenis vertoont met dat van reptielen. De Saurischia op hun beurt worden onderverdeeld in de Theropoda en de Sauropodomorpha.

Dinosaurus spreekbeurt, Dinosaurus werkstuk

**De ornithischia:
Het woord Ornithischia is een afgeleide van het griekse woord ornis wat vogel betekent. Tot de Ornithischia behoren de groep dinosauriërs waarvan het schaambeen, net als bij de vogels, naar achteren was geklapt.

Dinosaurus spreekbeurt, Dinosaurus werkstuk

De tyrannosaurus:
De Tyrannosaurus rex is verreweg de meest tot de verbeelding sprekende dinosauriërs. De Tyrannosaurus rex leefde zo’n 70 miljoen jaar geleden in het westen van het huidige Noord-Amerika. Het meest kenmerkende van de Tyrannosaurus rex is zijn enorme kop met zowel in de onder- als de bovenkaak een rij reusachtige tanden. De rest van zijn lijf had met zijn grote achterpoten, korte voorpootjes en stevige staart nog het meest weg van een overmaatse kangoeroe. Hij was echter, in tegenstelling tot de kangoeroe, een levensgevaarlijke vleeseter. Met een lengte van zo’n 14 meter en een gewicht van zo’n  8 ton was hij zelfs in staat om zelfs grote sterke plantenetende dinosauriërs als de Triceratops en de Ankylosaurus te verslaan en op te eten.

Dinosaurus spreekbeurt, Dinosaurus werkstuk

De argentinosaurus:
De Argentinosaurus was een van de langste dinosauriërs die ooit heeft geleefd. De Argentinosaurus werd zo’n 30 meter lang en bereikte een rughoogte van ongeveer 6 meter. Zijn levend gewicht wordt geschat op zo’n 80 ton. De Argentinosaurus is genoemd naar het land waar het eerste skelet werd gevonden. De Argentinosaurus was een planteneter die vooral het blad at van hoge bomen. De Argentinosaurus leefde zo’n 95 miljoen jaar geleden in en rond Argentië.

Dinosaurus spreekbeurt, Dinosaurus werkstuk

De triceratops:
De Triceratops is, met zijn driehoornige vervaarlijk uitziende kop, ook een tot de verbeelding sprekend dinosaurus. De Triceratops was echter aanmerkelijk minder gevaarlijk dan zijn tijdgenoot de Tyrannosaurus rex. De Triceratops was namelijk een plantenetende dinosaurus. De Triceratops kon zo’n 9 meter lang worden en met een hoogte van zo’n 3 meter woog hij dan zo’n 13 ton. De Triceratops was zo’n 65 miljoen jaar geleden één van de talrijkst voorkomende planteneters van Noord-Amerika.

Dinosaurus spreekbeurt, Dinosaurus werkstuk

De stegosaurus:
De Stegosaurus is bekend geworden door zijn opvallende uiterlijk. Op zowel de kop als de rug als de staart van de Stegosaurus stonden grote stevige vinvormige rugplaten, om en om verdeeld, over de gehele lengte van het dier. De Stegosaurus kon zo’n 10 meter lang worden en bereikte een totale hoogte, inclusief rugplaten, van zo’n 4 meter. Het gemiddelde gewicht van de Stegosaurus lag zo rond de 2 ton. Ook de Stegosaurus was een planteneter. De Stegosaurus leefde zo’n 150 miljoen jaar geleden in Noord-Amerika.

Info:
Voor een duidelijk wetenschappelijk overzicht van de Dinosauriërs verwijs ik je graag naar