blog placeholder

Er zijn een aantal diersoorten in Nederland die in hun korte bestaan bedreigd worden door vegetarische dierenactivisten. Dit klinkt heel tegenstrijdig maar het is wel degelijk waar. Het betreft alle dieren die voor de slacht gehouden worden namelijk Koeien, Stieren, Varkens, Schapen, Geiten en andere éénhoevigen, Kippen, Kalkoenen en Overig pluimvee.

Diersoorten in stand houden door vlees te eten

Totaal aantal geslachte dieren in nederland per jaar:

Volgens de cijfers van het CBS werden er in 2010 in Nederland namelijk totaal 495.761.900 dieren geslacht. Het gaat hierbij om 465.400 stuks Koeien, 12.600 stuks Vaarzen, 60.600 stuks Stieren, 1.244.600 stuks Kalveren jonger dan 9 maanden, 245.600 stuks Kalveren van 9 tot en met 12 maanden, 13.943.600 stuks Varkens, 581.500 stuks Schapen incl. lammeren, 104.900 stuks Geiten, 2.500 stuks Eenhoevigen, 464.732.000 stuks Vleeskuikens, 14.283.600 stuks Overige Kippen, 1.200 stuks Kalkoenen en 83.800 stuks Overig pluimvee.

Diersoorten in stand houden door vlees te eten

Totaal actueel aanwezige slachtdieren in nederland:

Als je rekening houdt met de slachtleeftijd per soort kun je berekenen hoeveel exemplaren van ieder soort er op dit moment in Nederland leven. De leeftijden en de daarbij behorende actueel in Nederland levende dieren zijn als volgt verdeeld. Koeien gemiddelde leeftijd 6 jaar, dus zijn er momenteel 2.792.400 exemplaren, Vaarzen gemiddelde leeftijd 3 jaar, dus zijn er momenteel 37.800 exemplaren, Stieren gemiddelde leeftijd 3 jaar, dus zijn er momenteel 181.800 exemplaren, Kalveren jonger dan 9 maanden gemiddelde leeftijd 0,8 jaar, dus zijn er momenteel 995.680 exemplaren, Kalveren van 9 tot en met 12 maanden gemiddelde leeftijd 1 jaar, dus zijn er momenteel 245.600 exemplaren, Varkens gemiddelde leeftijd 0,5 jaar, dus zijn er momenteel 6.971.800 exemplaren, Schapen incl. lammeren gemiddelde leeftijd 1 jaar, dus zijn er momenteel 581.500 exemplaren, Geiten gemiddelde leeftijd 2 jaar, dus zijn er momenteel 209.800 exemplaren, Eenhoevigen gemiddelde leeftijd 2 jaar, dus zijn er momenteel 5.000 exemplaren, Vleeskuikens gemiddelde leeftijd 0,1 jaar, dus zijn er momenteel 46.473.200 exemplaren, Overige kippen gemiddelde leeftijd 1 jaar, dus zijn er momenteel 14.283.600 exemplaren, Kalkoenen gemiddelde leeftijd 1 jaar, dus zijn er momenteel 1.200 exemplaren en Overig pluimvee gemiddelde leeftijd 1 jaar, dus zijn er momenteel 83.800 exemplaren. Als je deze aantallen optelt kom je op een totaal van 72.863.180 dieren.

Diersoorten in stand houden door vlees te eten

Met uitsterven bedreigd door vegetariërs:

Vegetariërs houden van dieren (niet als voedsel maar als houden van). Er is zelfs een politieke partij in Nederland, de Partij voor de Dieren, die de belangen van dieren zoals Koeien, Stieren, Varkens, Schapen, Geiten, Kippen, Kalkoenen behartigt in de tweede kamer. De Partij voor de Dieren bestaat hoofdzakelijk uit vegetariërs. Ze bereiken, samen met andere dieren actie groepen, steeds meer jongeren in Nederland en het aantal vegetariërs in Nederland neemt. Momenteel heeft de Partij voor de Dieren nog maar één zetel in de tweede kamer maar het is niet denkbeeldig dat de Partij voor de Dieren over 30 jaar een meerderheid in de kamer weet te veroveren. De eerste wet die ze in zullen voeren is een verbod op het eten van dieren. Vanaf de dag dat deze wet ingevoerd zal worden zitten we opeens met 72.863.180 overbodige dieren “in onze maag”. Omdat de boeren ze opeens niet meer kunnen verkopen voor de consumptie hebben ze opeens geld meer om deze dieren te voeren. De Partij voor de Dieren zal dus een enorm bedrag moeten reserveren om voer te kunnen kopen om al deze 72.863.180 te kunnen voeden tot ze een natuurlijke dood sterven. Het heeft geen zin om de betreffende soorten in stand te houden want de enige reden dat ze bestaan is om geconsumeerd te worden. De meeste van deze gedomesticeerde dieren zijn het resultaat van jarenlange veredeling en kunnen niet eens in de natuur leven.

Diersoorten in stand houden door vlees te eten

Naschrift:
Dit artikel is bedoeld om zowel vleeseters als vegetariërs aan het denken te zetten. Vleeseters moeten zich bewust zijn van het feit dat er 72.863.180 dieren in Nederland leven die voor de vleesconsumptie bestemd zijn. Vegetariërs moeten beseffen dat die 72.863.180 dieren alleen maar  in Nederland kunnen leven omdat ze voor de vleesconsumptie bestemd zijn.

Diersoorten in stand houden door vlees te eten