blog placeholder

De oog van een dier behoort tot de groep zintuigen. De algemene taak van het oog is licht waarnemen en zien. Via de zenuwen wordt dit doorgegeven naar de hersenen en deze laten het lichaam op een zo goed mogelijke manier reageren

Oogleden

 Dieren hebben drie oogleden

  •  Onderste ooglid= behaarde huidplooi met wimpers
  • Bovenste ooglid= behaarde huidplooi met wimpers
  •  Knipvlies of derde ooglid= plooi dun huidweefsel met daaronder bindweefsel

 De wimpers zijn er om te zorgen dat er geen stof in de ogen komt. Alle drie de oogleden bevatten kliertjes voor het vormen van traanvocht. Als een dier zich ziek voelt schuift het derde ooglid voor het oog waar hij vliezen voor het oog heeft.

 Traanvocht

 In het bindweefsel boven het oog zit de grootste traanklier. Vanuit deze klier komt het grootste gedeelte van het traanvocht. De ogen tranen om bacterien af te weren, ook worden als het ware dingen uit het oog gespoeld die er niet horen. Het traanvocht gaat via traanpunten (2 kleine gaatjes in de oogleden) naar een traanzak. Vanuit de traanzak wordt het traanvocht via de grote traanbuis naar de neus gebracht.

 Opbouw van het oog

 De oogbol is in de oogkas bevestigd door bindweefsel en spieren. Het oog zelf bestaat uit het harde oogvlies (=bindweefsel wat zeer elastisch is) de voorkant heet het hoornvlies, wat bestaat uit zeer speciale cellen, deze zijn namelijk doorzichtig en dat komt omdat ze een bepaalde hoeveelheid water bevatten. Onder het oogvlies ligt weefsel wat veel bloedvaten en zenuwen bevat.

 Pupil

 De pupil is de opening van de iris. Waar het harde oogvlies overgaat in het hoornvlies buigt deze laag naar binnen en vormt dan de iris.

 De pupil van de hond is rond omdat de hond een sociaal levend dier is, hij moet zowel zijn prooi als zijn roedelgenoten in de gaten houden.

 De pupil van de kat is rechtopstaand spleetvormig. De kat is een solitair dier en hoeft zich dus alleen te richten op de prooi.

 Niet-jagende kuddedieren hoeven allen op zichzelf te letten en hebben daarom horizontaal spleetvormige pupil

 Het netvlies

 Het licht dat door de pupil heenkomt komt op de lens. Achter de lens ligt een glasachtig lichaam wat erg gevoelig is voor infecties. Achter het glasachtig lichaam ligt het netvlies, hier wordt het licht omgezet in zenuwprikkels die via de zenuwen aan de hersenen worden doorgegeven. Via de hersenen reageert het dier op de prikkel.

 Kleuren zien

 In het netvlies liggen staafjes en kegeltjes. De staafjes neen de zwart-wit beelden op en werken vooral als er weinig licht is. De kegeltjes dienen om kleuren te zien. Katten en honden hebben maar weinig kegeltjes en zien dus ook weinig kleuren, ze kunnen alleen de kleuren onderscheiden van grote felle voorwerpen.

 Meer informatie over anatomie van een hond vind je op www.everyoneweb.com/huvo